صادق گلستاني

گروه : جامعه شناسي
golestani@iki.ac.ir


زندگينامه


سوابق تحصيلي

خارج فقه و اصول.

دكتري جامعه‏ شناسي مؤسسه امام خميني(ره).فعاليت هاي اجرايي


فعاليت هاي آموزشي


فعاليت هاي پژوهشي


آثار و تاليفات

كتاب
نقد و بررسي نظريه عرفي شدن در ايران.
 

مقاله

  • بررسي تحليلي سير تفسير اجتماعي قرآن كريم در قرن اخير؛
  • روش‏ شناسي انديشه اجتماعي علامه طباطبايي(ره)؛
  • بررسي تأثير ساختار بر كنش معرفت از نگاه الميزان؛
  • بررسي رويكرد انتقادي انديشه اجتماعي علامه طباطبايي(ره)؛
  • بررسي نابرابري اجتماعي در الميزان؛
  • جامعه‏ شناسي معرفت در قرآن؛
  • بررسي سنت‏ هاي تاريخي در قرآن؛
  • عدالت اجتماعي از منظر قرآن؛
  • كاركردهاي اجتماعي حجاب.


افتخارات

كسب عنوان «اثر برگزيده» جشنواره حايزه كتاب فصل جمهوري اسلامي براي كتاب «نقد و بررسي نظريه عرفي‏شدن در ايران».
 سفرهاي علمي


فعاليت هالي فرهنگي، تبليغي