سعيد باغستاني

گروه : علوم سياسي
icip@iki.ac.ir


زندگينامه

در سال 1368 وارد حوزه علميه قم شد و در مدرسه علميه معصوميه(سلام‌الله عليها) دروس مقدمات حوزه را فراگرفت. سپس دروس سطح را در محضر آيت‌الله احمدي ميانجي، آيت‌الله پاياني و استاد عالي به اتمام رساند. آن‌گاه از درس خارج اصول آيت‌الله وحيد خراساني و استاد سعيد واعظي و درس خارج فقه آيت‌الله جوادي آملي و آيت الله كعبي استفاده كرد. در سال 1374 وارد مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره) شد و در رشته الهيات و معارف اسلامي مشغول به تحصيل شد. در سال 1382 وارد رشته علوم سياسي شد و در سال 1386 در اين رشته با مدرك كارشناسي ارشد فارغ‌التحصيل شد.عنوان پايان‌نامه وي «جايگاه مصلحت در اختيارات حاكم اسلامي» مي‌باشد. وي در سال 1390 در مقطع دكتري رشته مدرسي معارف گرايش انقلاب اسلامي پذيرفته شد و در سال 1395 با نمره عالي از رساله خود تحت عنوان «نقد و بررسي ديدگاه مستشرقين در زمينه نقش روحانيت در شكل‌گيري انقلاب اسلامي» دفاع نمود.

وي هم‌اكنون در مؤسسه آموزشي‌پژوهشي امام خميني(ره) و ساير مراكز آموزشي و دانشگاهي به تدريس و تحقيق در زمينه فقه سياسي، فلسفه سياسي و انقلاب اسلامي مشغول است.

sbaghestani598@gmail.comسوابق تحصيلي

تحصيلات حوزوي:

خارج فقه و اصول


تحصيلات دانشگاهي:
الف: كارشناسي معارف اسلامي (1378) مؤسسه امام خميني(ره)
ب:‌ كارشناسي ارشد علوم سياسي (1386) مؤسسه امام خميني(ره)
ج: دكتري مدرسي معارف؛ گرايش انقلاب اسلامي (1395) مؤسسه امام خميني(ره)

 

عنوان پايان نامه
الف: كارشناسي ارشد: «جايگاه مصلحت در اختيارات حاكم اسلامي»، كارشناسي ارشد، به راهنمائي آيت الله محسن اراكي، تابستان 1386.
ب: دكتري: «نقد و بررسي ديدگاه مستشرقين در زمينه نقش روحانيت در شكل‌گيري انقلاب اسلامي»، دكتري، به راهنمائي حجت الاسلام دكتر محمدجواد نوروزي، زمستان 1395.فعاليت هاي اجرايي

1. مدير آموزش هاي آزاد مؤسسه امام خميني (89- 91 )
2. دبير آموزشي گروه علوم سياسي(88 ـ 89)
3. دبير كارگروه فقه سياسي (88 ـ 89)
4. دبير پژوهش گروه علوم سياسي (93 ـ 96)
5. عضو كارگروه مطالعات جمعيت (96 ـ اكنون)فعاليت هاي آموزشي

تدريس 

1ـ سياست و حكومت در قرآن، كارشناسي، گروه علوم سياسي، جامعه المصطفي، 1388.
2ـ تئوري‌هاي انقلاب، كارشناسي، گروه علوم سياسي، جامعه المصطفي، 1389.
3ـ  مباني علم سياست، كارشناسي، گروه علوم سياسي، مؤسسه امام خميني، 1394ـ 1396.
4ـ ريشه‌هاي انقلاب اسلامي، كارشناسي، گروه معارف، دانشگاه كاشان، 1392ـ 1394.
5ـ تئوري‌هاي انقلاب، كارشناسي، گروه علوم سياسي، مؤسسه امام خميني، 1390ـ 1395.
6ـ فلسفه سياسي اسلام، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري، دانشگاه‌هاي متعدد، 1390 ـ تاكنون.
7ـ ولايت فقيه، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري، دانشگاه‌هاي متعدد، 1388 ـ تاكنون.
8ـ تاريخ تحولات ايران، كارشناسي، گروه علوم سياسي، مؤسسه امام خميني، 1390ـ تاكنون.
9ـ نظام سياسي اسلام، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري، دانشگاه‌هاي متعدد، 1388 ـ تاكنون.
10ـ افكار سياسي در ايران و جهان اسلام، كارشناسي ارشد، مؤسسه امام خميني،1397.

11ـ ايران و نهضت‌هاي رهائي‌بخش از جنگ جهاني دوم، كارشناسي ارشد، مؤسسه امام خميني،1399.

12ـ روابط خارجي ا يران با قدرت‌هاي بزرگ از 1320 تا 1357، كارشناسي ارشد، مؤسسه امام خميني، 1399.

13ـ جنبش‌هاي اسلامي معاصر، كارشناسي، مؤسسه امام خميني، 1399.

14ـ قواعد فقهي و اصولي، كارشناسي ارشد، مؤسسه امام خميني، 1399.

15ـ سمينار تحولات سياسي اجتماعي ايران از 1324 تا 1357، كارشناسي ارشد، مؤسسه امام خميني، 1400

 

برگزاري كارگاه هاي آموزشي

1ـ كارگاه آموزشي ولايت فقيه، مشهد، نيروهاي نظامي، 1392.
2ـ كارگاه  آموزشي فلسفه سياسي اسلام، تهران، نيروهاي نظامي، 1394.

شركت در كارگاه‌هاي آموزشي

1ـ كارگاه نويسندگي، استاد بابايي، مؤسسه امام خميني، 1382.
2ـ كارگاه روش تحقيق، استاد قراملكي، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه و موسسه امام خميني، 1383.
3ـ كارگاه روش تدريس، استاد واسطي، مؤسسه امام خميني،1389.
4ـ كارگاه زبان تخصصي، دكتر اميني، 82/9/1 لغايت 1383/4/31.
5ـ كارگاه ارزشيابي و آزمون سازي، استاد رزاقي، قم، 1396.
6ـ كارگاه دانش‌افزايي و هم‌انديشي اساتيد فلسفه سياست، استاد نوروزي و ديگران، 1393.

 فعاليت هاي پژوهشي

طرح هاي تحقيقي

1ـ «نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران» به سفارش ارتش جمهوري اسلامي ايران، 1388، (مجري)
2ـ «كارآمدي نظام جمهوري اسلامي ايران در عرصه سياسي»، به سفارش مجمع تقريب مذاهب اسلامي، 1397، (نظارت علمي)
3ـ «بررسي اثرات كاهش جمعيت در امنيت و قدرت سياسي كشور»، به سفارش كارگروه مطالعات جمعيت، 1397، (مجري)


راهنمايي/ مشاوره/ داوري پايان نامه

1. راه‌كارهاي بسط فرهنگ انتظار در فضاي بين الملل با تأكيد بر ديپلماسي عمومي، استاد مشاور ، كارشناسي ارشد، مؤسسه امام خميني.
2. الگوي ديپلماسي عمومي در اسلام، استاد مشاور، دكتري، مؤسسه امام خميني.
3. تحليل عوامل انحطاط دولت صفويه و عبرت آموزي  از آن در جمهوري اسلامي، كارشناسي ارشد، استاد راهنما، حوزه علميه قم.
4. بررسي كاركردهاي سياسي روحانيت، كارشناسي ارشد، استاد داور، حوزه علميه قم.
5. تبيين و تحليل مفهوم معنويت و نقش آن در اطاعت از ولي‌فقيه، كارشناسي ارشد، استاد داور، حوزه علميه قم.
6. بررسي راه‌كارهاي تقويت اطاعت از رهبران الهي در عصر حاضر، كارشناسي ارشد، استاد داور، حوزه علميه قم.

7. تمدن ايران اسلامي و شاخصه‌هاي تحقق آن از ديدگاه رهبري، كارشناسي ارشد، استاد راهنما، حوزه علميه قم.

8. ....

دبيري نشست‌هاي علمي

1ـ نسبت كارآمدي با مشروعيت در نظام ولايي، مؤسسه امام خميني، ارائه دكتر محمدجواد نوروزي، 1394/2/28.
2ـ همايش حوزه انقلابي و رسالت‌هاي آن، حوزه علميه قم، ارائه دكتر محمدجواد نوروزي و دكتر مريجي، 1395/11/12.
 آثار و تاليفات

كتاب

1ـ درسنامه ولايت فقيه، قم، انتشارات مؤسسه امام خميني، 1396.
2ـ مستشرقان، روحانيت و انقلاب اسلامي ايران، انتشارات مؤسسه امام خميني، زير چاپ.

3ـ تحولات سياسي اجتماعي ايران معاصر(پس از انقلاب اسلامي)، زير چاپ
 

مقاله

1ـ انقلاب اسلامي و بازتاب آن بر لبنان، معرفت، ش 98 (بهمن 84)
2ـ ميرزا علي‌محمد باب: از چالش‌هاي فرارو تا توبه و تكذيب ادعا،  تاريخ معاصر ايران شماره 47-48 (پاييز و زمستان 87)، تهران: فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران
3ـ تاريخي آكنده از فساد و وابستگي، زمانه، ش 61 (مهر 86)
4ـ نقد و ارزيابي ديدگاه مستشرقين پيرامون نقش روحانيت در شكل‌گيري انقلاب اسلامي، معرفت سياسي ـ شماره 16، (پاييز و زمستان 95).
5ـ مستشرقان و جريان‌شناسي روحانيت در پيروزي انقلاب اسلامي، معرفت، ش240، (آذر 96).

6- واكاوي آراي مستشرقين نسبت به جايگاه اسلام شيعي و هدايت فكري روحانيت در انقلاب اسلامي ايران، (معرفت سياسي)

7_ بررسي ديدگاه مستشرقين از نقش مديريت و معماري روحانيت در انقلاب اسلامي ايران، (فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي)

مقاله در كتاب

1ـ انقلاب اسلامي و بازتاب آن بر لبنان، فصلنامه تخصصي نامه دولت اسلامي، تهران مركز پژوهش و اسناد رياست‌جمهوري، ارديبهشت 88.
2ـ شرح حال زندگاني سياسي اجتماعي علامه سيدمحمدباقر درچه‌اي، دانشنامه مشروطه، قم، مؤسسه امام خميني، زير چاپ.افتخارات

1. كسب عنوان «اثر شايسته تحسين» جشنواره جايزه كتاب سال حوزه در سال 1396 براي رساله «بررسي ديدگاه مستشرقين در زمينه نقش روحانيت در شكل‌گيري انقلاب اسلامي ايران».

2ـ كسب عنوان «اثر شايسته تقدير» همايش كتاب سال حكومت اسلامي در سال 1399 براي تأليف كتاب « درسنامه ولايت فقيه»سفرهاي علمي


فعاليت هاي فرهنگي، تبليغي