حسين نقوي

گروه : اديان
naqavi@iki.ac.ir


زندگينامه

به نام خدا

زندگي نامه:

نام و نام خانوادگي: حسين نقوي                        

تاريخ تولد: 1354                 

محل تولد: شهرستان فامنين, استان همدان   

ايميل: naqavi@iki.ac.ir  سوابق تحصيلي

مراحل آموزشي:

1370: اخذ ديپلم تجربي

1371: ورود به حوزه علميه قم

1375: ورود به مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)

1380: ورود به مقطع كارشناسي ارشد در رشته دين شناسي

1385: فارغ التحصيلي از دوره كارشناسي ارشد

1386: قبولي در مقطع دكتري اديان در مؤسسه امام خميني (ره)

1391: فارغ التحصيلي از دوره دكتري.

1392: عضويت در هيئت علمي مؤسسه امام خميني (ره) در گروه اديان

تدريس و تبليغ رسمي و غير رسمي (در حوزه علميه و غير آن) به مدت 15سال در حوزه‌هاي كلام، اديان، قرآن و عهدين، فرق و مذاهب اسلامي و زبان انگليسي (عمومي و تخصصي) بوده است.فعاليت هاي اجرايي

1. دبير پژوهشي گروه اديان مؤسسه امام خميني(ره)،

2. عضو شوراي علمي گروه اديان مؤسسه امام خميني(ره)،

3. عضو انجمن اديان حوزه علميه قم.فعاليت هاي آموزشي

برخي از پايان­نامه­ هاي راهنمايي شده:

الگوي مديريت بحران در سيره حضرت موسي از منظر قرآن كريم و عهدعتيق، دكتري، مؤسسه امام خميني ره، 1399.

سهولت و صعوبت عبادات در اسلام و يهوديت، ارشد، مؤسسه امام خميني ره، 1399.

مسيح و مسيحيت در قرآن كريم(ناظر به شبهات مسيحيت)، ارشد، مؤسسه امام خميني ره، 1399.

جايگاه شريعت در آئين زرتشت، ارشد، مؤسسه امام خميني ره، 1399.

آفرينش و ابعاد وجودي انسان در آئين زرتشت و اسلام، ارشد، مؤسسه امام خميني ره، 1399.

وجوه اشتراك و افتراق تقريب مذاهب در اسلام و وحدت­گرايي در مسيحيت، سطح 3، حوزه علميه خواهران، 1395.

تناسخ از ديدگاه اسلام و هندوئيسم (ادله و نقد)، سطح 3، حوزه علميه خواهران، 1398.

 

برخي از تدريس‌هاي بنده:

 

نام درس

مقطع

مكان تدريس

1

فرق و مذاهب اسلامي

كارشناسي

مؤسسه امام خميني ره

2

نقد وهابيت و بهائيت

كارشناسي

مؤسسه امام خميني ره

3

فرق نوظهور در جهان اسلام

ارشد

مؤسسه امام خميني ره

4

كلام تطبيقي (كلام بين الاديان)

سطح 3

مؤسسه عالي حوزوي معصوميه س

5

معرفت شناسي در قرآن

سطح 3

مؤسسه عالي حوزوي معصوميه س

6

الهيات جديد يهودي

دكتري

مؤسسه امام خميني ره

7

بررسي تحليل كتاب مقدس

دكتري

مؤسسه امام خميني ره

8

شريعت يهود

ارشد

جامعه المصطفي العالميهفعاليت هاي پژوهشي

فعاليت هاي پژوهشي:

 1. اجراي طرح «اديان» از طرح پژوهشي تصنيف الميزان از تاريخ 9/11/92 تا 23/4/94.
 2. اجراي طرح پژوهشي با عنوان «يهوديت در روايات» (تا پايان 1400 نهايي خواهد شد)
 3. ارزيابي علمي كتاب «بررسي تطبيقي قاعده لطف در اماميه و آموزه فيض در مسيحيت كاتوليك».
 4. ارزيابي علمي كتاب «محبت به دشمن از منظر شيعه و كاتوليك».
 5. ارزيابي علمي كتاب «گسترش اسلام، تبارشناسي، وضعيت پژوهي و ارائه راهكارهاي امروزي آن».
 6. ارزيابي علمي كتاب «تاريخي نگري و دين» نوشته خداخواست عرب صالحي، براي مدارج علمي مديريت حوزه علميه قم.
 7. ارزيابي علمي كتاب «فرشتگان در قرآن و عهدين» براي جامعه الزهراء.


آثار و تاليفات
 • كتاب:
 1. زبان الهيات از ديدگاه علامه طباطبايي (ره)  و ويليام آلستون، (كتاب)، قم: مؤسسه امام خميني (ره)، 1389.
 2. باورهاي بنيادين در اسلام و مسيحيت، (كتاب در قالب مجموعه مقالات)، تهران: كانون انديشه جوان، 1394.
 3. حديث نبوت؛ تاريخ حضرت ابراهيم تا يوسف عليهماالسلام در روايات اماميه، قم: انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، 1399.
 4. Pearls of Wisdom, in Apostle of God, Ed by Mohammad Ali Shomali, London: Islamic Centre of England, 2009.(كتاب در قالب مجموعه مقالات)
 • مقالات:
 1. مسائل فلسفه دين، چاپ شده در ويژه‌نامه خردنامه همشهري
 2. استعاره و ايجاد معاني جديد در زبان، (ترجمه) چاپ­شده در مجله معرفت، شماره 120.
 3. نظريه كاركردگرايي ويليام آلستون، چاپ­شده در مجله پژوهش‌هايفلسفي و كلامي دانشگاه قم، شماره 35
 4. سلفي‌گري، چاپ شده در ويژه‌نامه خردنامه همشهري
 5. يهوديان در سرزمين‌هاي اسلامي، معرفت اديان،‌ شماره 5، 1389.
 6. بررسي تطبيقي ويژگي‌هاي نوشتاري كتاب مقدس و قرآن كريم،‌ معرفت اديان، شماره 1، 1388.
 7. كاركردگرايي و معناشناسي اوصاف الاهي از ديدگاه علامه طباطبايي و ويليام آلستون، معرفت كلامي، ‌شماره 1، 1389.
 8. تدوين تورات و انجيل از ديدگاه آيات قرآن، معرفت اديان، شماره 9.
 9. تثليث مريمي يا تثليث روح القدسي؛ كدام يك مورد انكار قرآن، معرفت اديان، شماره 17.
 10. تشابه اديان توحيدي؛ تحريف كتاب مقدس و تحريف قرآن، معرفت اديان، شماره 19.
 11. تأملاتي بر نقد مقاله «تشابه اديان توحيدي؛ تحريف كتاب مقدس و تحريف قرآن» معرفت اديان، شماره 21.
 12. نقش حقايق مشترك اديان در صدق و حقانيت دين، معرفت اديان، شماره 24. (نويسنده دوم)
 13. واكاوي تأثيرپذيري مستقيم اسلام از دين زرتشت در آموزه معاد، پژوهش‌هاي ادياني، شماره  شماره 10. (نويسنده دوم)
 14. ارزيابي ادعاي تأثيرپذيري غيرمستقيم اسلام از دين زرتشت در آموزه معاد، انديشه نوين ديني، شماره 50. (نويسنده دوم)
 15. تحليل واژگاني روح، نفس، قلب، فؤاد و صدر در قرآن، قرآن شناخت، شماره 19. (نويسنده دوم)
 16. آيين زرتشت: شريعت‌محور يا شريعت‌گريز، معرفت اديان، شماره 35. (نويسنده دوم)
 17.  ديدگاه قرآن درباره آموزه معاد در يهوديت و تحيليل عدم ذكر آن در تورات، معرفت اديان، شماره 42. (نويسنده دوم)
 18.  بررسي عصمت يوسف ع در روايات اماميه با نگاهي به قرآن و عهدعتيق، معرفت اديان، شماره 44.
 19.  جايگاه حواريون در قرآن، معرفت، شماره 276.
 20.  بررسي سهولت و صعوبت نماز در اسلام و يهوديت، معرفت، 276.
 21.  بررسي بازگشت بني­اسرائيل به مصر پس از عبور از دريا از منظر مفسران قرآن كريم، مطالعات تفسيري، شماره 45، 1400.
 22. واكاوي ازدواج با محارم در آيين زرتشت بر پايه روايات اسلامي، پژوهش­هاي ادياني، شماره 17.
 23. Pearls of Wisdom, Message of Thaqalayn, Vol 10, No 3, Autumn -2009, (مقاله)


افتخارات


سفرهاي علمي

سفر هاي خارجي

1

سفر علمي به كشور هندوستان

2

سفر علمي- زيارتي به كشور سوريه و بازديد از مراكز ديني و علمي شيعي،‌ سني و مسيحي سوريه

3

سفر علمي  به كشور لبنان و بازديد از مراكز دانشگاهي، ديني و علمي شيعي و مسيحي لبنان (مانند دانشگاه سنت جوزف و...)

4

سفر به ايتاليا جهت آموزش برخي از واحدهاي درسي دوره دكتري و بازديد و استفاده از چند دانشگاه و مركز علمي و ديني (مانند موسسه پاپي مطالعات عربي اسلامي؛ دانشگاه لاتران؛ دانشگاه گرگورين و...) ؛

 فعاليت هاي فرهنگي، تبليغي