علي‌محمد قاسمي

گروه : تفسير و علوم قرآن
ghasemi@iki.ac.ir


زندگي نامه

اينجانب علي محمد قاسمي بعد از اتمام دروس سطح حوزه در سال 60 وارد مؤسسه شدم. در اين سال ها همواره مشغول تحصيل، تدريس و پژوهش بودم اگرچه از سال 89 تا كنون دبيري دروس معارف و قائم مقامي مدير گروه فقه و اصول را به عهده داشتم. در ضمن، به مناسبت هاي مختلف براي تبليغ مسافرت هاي گوناگوني داشتم.سوابق تحصيلي

1. حوزوي

اتمام دروس سطح و حدود 20 سال درس خارج فقه و اصول

 

2. دانشگاهي
الف:  كارشناسي معارف اسلامي از مؤسسه
ب:‌ كارشناسي ارشد تفسير و علوم قرآن از مؤسسه
ج: داراي سطح 4 حوزه

 

3. عنوان پايان نامه

كارشناسي ارشد: بررزخ در آئينه آيات و رواياتفعاليت هاي اجرايي

1.    قائم مقام مدير فقه و اصول مؤسسه
2.    دبير شوراي دروس معارف قرآن
 فعاليت هاي آموزشي

تدريس دروس


1. تدريس معارف قرآن كريم (قرآن شناسي، خداشناسي، جهان شناسي، انسان شناسي، راه و راهنماشناسي و اخلاق در قرآن . نيز اخلاق 1،2 و...)در مؤسسه در راه حق و ادامه آن در مؤسسه امام خميني از سال 72 تا 91 كه هم اكنون ادامه دارد.

2. تدريس قسمتي از جلد اول الميزان براي دانش پژوهان نيمه حضوري مؤسسه و تكثير آن به صورت نرم افزاري 1382

3. تدريس راه و راهنماشناسي براي واحد خواهران حوزه هاي علميه و تكثير آن به صورت نرم افزاري 1391

4. تدريس كلام، منطق و اصول و غيره در مدرسه عترت بين سال هاي 73 تا 87

5. تدريس مسائل كلامي براي معلمان اصفهان 1362

6. تدريس «معارف اسلامي، اخلاق، تاريخ اسلام» در دانشگاه تهران از سال 87 - 71

7. تدريس تفسير موضوعي و معارف قرآن در جامعة الزهرا (ع) در ترم هاي متعدد از 88-79

8. تدريس انسان شناسي در قرآن در جامعة المصطفي العالمية 1385

9. تدريس تفسير موضوعي ( انسان شناسي) در دانشگاه يزد 1383

10. شركت در طرح ولايت و تدريس انسان شناسي طي سال هاي 75، 76، 79 و 81 خداشناسي در سال 81، مباني انديشه در سال 83 براي دانشجويان بسيجي ( آبعلي، اصفهان و مشهد)

11. شركت در طرح بصيرت و تدريس معادشناسي براي نيروها و رؤساي كلانتري هاي كشور 1388و 1389 در قم

12. تدريس عقايد (معاد شناسي ) براي سپاه پاسداران اهواز و ارتش92 زرهي 1391

13. پاسخ به شبهات و سؤالات ديني كارگزاران وزارت اطلاعات 1391 در قم

14. تدريس اخلاق در قرآن براي دانش پژوهان ولاء منتظر 1388 در قم

15. تدريس تفسير موضوعي به مدت بيش از 4 سال، در راديو قم همه روزه طي سال هاي 86 تا 89

16- تدريس دروس معارف اسلامي در مؤسسه
17- تدريس اصول، منطق و.... در مدرسه عترت
18- تدريس الميزان در جامعة الزهراء
19- تدريس تفسير ترتيبي قرآن از اول تا هم اكنون سوره جاثيه (جزء 25) در حرم

    
شركت در كارگاه‌هاي آموزشي 

 

1- شركت در گارگاه اسلامي سازي علوم انساني با مديريت استاد علي مصباح
2- شركت در گارگاه روش تدريس در مشهد 
3- شركت در كارگاه روش تدريس در دانشگاه تهران
 فعاليت هاي پژوهشي

طرح هاي تحقيقي

 

طرح جامع معجم موضوعي قرآن كريم كه خود داراي طرح هاي متعددي است كه زير مجموعه آن قرار مي گيرد مانند طرح جهان شناسي و .... كه برخي اين طرح ها آماده شده اند و برخي ديگر در دست اقدام هستند


راهنمايي/ مشاوره/ داوري پايان نامه 

 

يك راهنمايي، سه مشاوره و چهار داوري
 آثار و تاليفات

كتاب 

1. « برزخ پژوهشي قرآني و روايي »: انتشارات مؤسسه مؤسسه امام خميني (ه) چاپ سوم سال 87 13

2- جهان آخرت؛ نام ها و يادها
3- منشور جاويد ( معجم موضوعي معاد ) با همكاري استاد جعفر انواري
4. معاجم موضوعي قرآن كريم (معاد، انسان‏شناسي، جهان‏شناسي، راه و راهنماشناسي، خداشناسي)؛

5. نخبة‌ التفاسير، انتشارات: المركز الثقافي للدروس من القرآن، (همكار علمي) ، سال 1380

6. معيارها و عوامل تمدن از نظر قرآن كريم ، ناشر: بنياد باقرالعلوم، گروه تفسير1 (همكار علمي) 1412

 

مقاله

1- حيات برزخي از منظر حكمت متعاليه – معرفت فلسفي 20
2-نقد تأويل هاي ناروا از آيات بيانگر نمونه هاي عيني معاد – قرآن شناخت3
3- حكمت الهي؛ چيستي و ادله – معرفت كلامي 11
3 - تفاسير موضوعي و شيوه هاي تقسيم معارف قرآن – معرفت 96
4- برزخ حقيقتي انكار ناپذير – معرفت 73
5- شيطان شناسي در قرآن – معرفت 62
6- آسيب شناسي فهم قرآن از منظر اهل بيت – معرفت 71
7- ترديد ناپذير بودن معاد از منظر قرآن – معرفت
8- بررسي آراي مفسران در تفسير آيه نور – مطالعات تطبيقي قرآن و حديث 9افتخارات

1. لوح تقدير و جايزه نقدي از مؤسسه امام خميني براي استاد نمونه سال تحصيلي 90-89

2. جايزه نقدي از مؤسسه امام خميني براي تهيه و تنظيم بخش معاد از معجم موضوعي قرآن 1388

3. لوح تقدير و جايزه نقدي از اداره تربيت و آموزش عقيدتي سياسي سپاه حضرت ولي عصر(ع) اهواز براي استاد نمونه در تدريس تفسير موضوعي 1390

4. لوح تقدير و جايزه نقدي براي مدير تلاشگر و فعال « گروه مدرسي معارف » سال تحصيلي 1389

5. لوح سپاس و جايزه نقدي از سازمان عقيدتي سياسي ارتش « نزاجا » براي استاد نمونه در تدريس تفسير موضوعي1390

6. لوح تقدير براي راه اندازي و برگزاري كلاس هاي فقه و اصول در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) سال 1389سفرهاي علمي


فعاليت هالي فرهنگي، تبليغي