حسين توفيقي

گروه : اديان
tofighi@iki.ac.ir


زندگينامه


سوابق تحصيلي

تحصيلات حوزوي:

خارج فقه و اصول.فعاليت هاي اجرايي

1. عضو هيآت مؤسس دانشگاه اديان و مذاهب
2. عضويت در كميته علوم عقلي (وزارت علوم) از سال 1390
3. عضويت در گروه تخصصي علوم عقلي و اديان (وزارت علوم) از سال 1395
4. شركت در جلسات گروه اديان مؤسسه امام خميني(ره) به مدت 2 سال
 فعاليت هاي آموزشي

تدريس 

حدود 30 سال تدريس اديان و زبان انگليسيفعاليت هاي پژوهشي

طرح هاي تحقيقي

1. همكاري در تهيه چند طرح تحقيقاتي براي گروه اديان مؤسسه امام خميني(ره)


راهنمايي/ مشاوره/ داوري پايان نامه

1.حدود 30 پايان نامه
 آثار و تاليفات

كتاب:

1. آشنايي با اديان بزرگ كه انتشارات «سمت» از سال 1379 تا 1397 هفده بار آن را چاپ كرده است
2. وحي، زبان مقدس هزاره ها، چاپ مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، 1385
3. تفسير پنج موضوع قرآني  (اين اثر و آثار زير در دانشگاه اديان چاپ شده است)
4. ترجمه كتاب شهر خدا
5. ترجمه كلام مسيحي
6. ترجمه انتظار مسيحا در آيين يهود
7. ترجمه عيسي، اسطوره يا تاريخ
8. ترجمه مسيحيت و اديان جهان
9. ترجمه يهوديت مسيحيت و اسلام
10. ترجمه كتاب‌هاي فراموش‌شده عدن

 

مقاله

1. تفسير قطعي سوگندهاي قرآن مجيد در دوفصلنامه علمي‌-‌پژوهش قرآن شناخت، شماره 9
2. پاسخ به نقد مقاله در دوفصلنامه علمي‌-‌پژوهش قرآن شناخت، شماره 10
3. دين و دولت در فصلنامه هفت آسمان، شماره 14
4. ديدگاه امام خميني (ره) در باره پيروان اديان در فصلنامه هفت آسمان، شماره 15
5. تأويل كتاب آسماني در اديان در فصلنامه هفت آسمان، شماره 17
6. فخر الاسلام در فصلنامه هفت آسمان، شماره 19
7. مقدمه‌اي بر مقايسه اديان توحيدي در فصلنامه هفت آسمان، شماره 22
8. نكاتي چند در باره ابن عربي در فصلنامه هفت آسمان، شماره 24
9. زبان مقدس در فصلنامه هفت آسمان، شماره 27


مقاله در كتاب 

1.  تآويل كتاب آسماني در يهوديت، مسيحيت و اسلام در كتاب سخنگوي شرق و غرب، از انتشارات دانشگاه تهران
2. سيري در رسالت عيسي مسيح(ع) در كتاب سومين سمپوزيوم اسلام و مسيحيت ارتدكس، از انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگي بين المللي، 1374


مقالات در همايش ها

1. سيري در رسالت عيسي مسيح(ع)، سومين سمپوزيوم اسلام و مسيحيت ارتدكس، تهران، 1373
2. زمينه‌هاي گفت‌وگوي اسلام و مسيحيت ارمني، همايش همزيستي مسالمت‌آميز مسلمانان و مسيحيان ارمني، تهران، 1379
3. الحوار الاسلامي المسيحي في ضوء الوحي، مؤتمر الحوار بين الاديان، خرطوم، 1373
4. الحوار:: منطق الدين و لغ؟ الحضار؟، همايش اديان توحيدي، رباط، 1374
5. نسبت عدالت با صلح، همايش گفت‌وگوي اسلام با مسيحيت ارتدكس، مسكو، 1378
6. التسامح و السلام بين المسيحي؟ و الاسلام، خرطوم، 1379افتخارات

1. جايزه بيست و سومين دوره كتاب فصل براي كتاب شهر خدا، پاييز 1391
2. جايزه انجمن علمي اديان و مذاهب حوزه علميه قم براي كتاب آشنايي با اديان بزرگ
 سفرهاي علمي


فعاليت هاي فرهنگي، تبليغي