محمد جعفري

گروه : کلام
jafari@iki.ac.ir


زندگينامه


سوابق تحصيلي

خارج فقه و اصول حوزه علميه ( 8 سال) 

1. كارشناسي الهيات و معارف اسلامي

2. كارشناسي ارشد رشته دين شناسي

3. دكتراي فلسفه دين موسسه امام خميني (ره)فعاليت هاي اجرايي

1. قائم مقام معاونت پژوهش مؤسسه امام خميني (ره) ( 3 سال) ؛

2. قائم مقام  و سرپرست گروه كلام و فلسفه دين موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ( 7 سال) ؛

3. عضو قطب فلسفه دين كشور ( 7 سال)

4. مديرگروه فلسفه دين مجمع عالي حكمت اسلامي.

5.  سرپرستي و مديريت گروه‌هاي دين پژوهي و فلسفه و كلام در مركز مطالعات و پژوهش‌هاي فرهنگي حوزه و مركز جهاني علوم اسلامي ( مدرسه عالي فقه و معارف).

6.  مديريت برنامه ريزي و ارزيابي پژوهش در مؤسسه امام خميني ره؛ ( 3 سال) 

7.  سردبيري نشريه صبح انديشه مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما.

8. عضو هيات مديره انجمن كلام اسلامي حوزه علميه ( 5 سال) 

9. عضو كارگروه فلسفه دين وزارت علوم و فناوري.

10 . عضو شوراي مركزي تحصيلات تكميلي حوزه علميه خواهران ( 2 سال) 

11. مدير دفتر همكاريهاي علمي موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره. فعاليت هاي آموزشي

 

1. بيست سال تدريس در حوزه و دانشگاه در مباحث و موضوعات ذيل: 
•    مباحث كلام جديد و قديم؛ 
•    فلسفه دين؛ 
•    معرفت شناسي؛ 
•    علم النفس فلسفي؛ 
•    انسان شناسي تطبيقي؛ 
•    كلام تطبيقي؛ 
•    برداشتهاي كلامي از آيات و روايات؛ 
•    اديان؛ 

* معرفت شناسي ديني 

2. نشستهاي علمي و  ارائه كارگاه در دانشگاه هاي كشور در حوزه مباحث عرفان هاي كاذب؛ معنويت مدرن، جريان شناسي روشنفكري ديني، علم ديني، غرب شناسي و بنيادهاي مدرنيته. 

3. راهنمايي ، مشاوره و داوري دهها پايان نامه ارشد و دكترا در حوزه و دانشگاه.آثار و تاليفات

كتاب

 1. عقل و دين از منظر روشنفكران ديني معاصر، بوستان كتاب( ترجمه عربي اين كتاب نيز در لبنان به چاپ رسيده است)؛
 2. نظريه فلسفي وحي، موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني؛
 3. تعبد و عقلانيت ، كانون انديشه جوان ، ( در دست چاپ)
 4. نقد معنويت مدرن، موسسه امام خميني؛ 
 5. باورهاي ديني ، موسسه امام خميني(با همكاري ساير مولفان)؛
 6. ايمان در سپهر اديان، موسسه صهباي يقين (با همكاري ساير مولفان)؛
 7. مباحثي در كلام جديد، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ( با همكاري ساير مولفان)؛
 8. پلوراليسم ديني، ( با همكاري ساير مولفان)؛
 9. معنويت ديني و معنويت سكولار، قطب فلسفه دين ( در دست تكميل)  
 10. برداشتهاي كلامي از آيات و روايات ، موسسه امام خميني، ( در حال نگارش) 

 

مقاله

 1. «رويكرد شناسي كلامي فلسفه قيام حسيني»، معرفت كلامي، شماره اول؛
 2. مقاله «پاسخ به شبهات كلامي در انديشه فاضلين نراقي»، مجموعه مقالات كنگره فاضلين نراقي ره؛
 3. «پديدار شناسي دين»  مجله پگاه حوزه، ش 34؛
 4. «سكولاريسم از ديدگاه شهيد مطهري» ،مجله رواق انديشه ، مركز پژوهشهاي اسلامي صدا وسيما، ش 14؛
 5. «مسأله گتيه و پاسخهاي آن »  مجله كوثر معارف، ‌مدرسه ‌عالي فقه و معارف مركز جهاني علوم اسلامي؛
 6. «نقد ترجمه كتاب عقل و اعتقاد ديني» در مجله پژوهش، موسسه امام خميني؛
 7. «معنا و مبناي خاتميت از منظر روشنفكران»، مجله معرفت ، موسسه امام ، ش 74؛
 8. «مطهري و نو انديشي ديني» كيهان 12/2/1380؛
 9. «چيستي وحي از ديدگاه ملا صدرا»، معرفت كلامي، ش 2.
 10. «نظريّه صدق كانت»، معرفت فلسفي، ش 29.
 11. « حجيت عقل از ديدگاه ميرزا مهدي اصفهاني»، آيين حكمت، ش 34.
 12. «  جستاري در انديشه  هاي آلبرت كبير» ، معرفت اديان، ش 3. 


فعاليت هاي پژوهشي

1. عضو هيات سردبيري مجله علمي پژوهشي قبسات ( پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ) 

2. عضو هيات تحريريه مجله علمي تخصصي كتاب نقد ( پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي)

3. راه اندازي و تأسيس كاروزي ها و كارگروه‌هاي پژوهشي در عرصه  فلسفه ذهن ، عقلانيت دين و معنويت. 

4. مدير كارگروه فلسفه دين اسلامي موسسه امام خميني  

 افتخارات

1. كسب عنوان «اثر شايسته تقدير» جشنواره جايزه كتاب سال حوزه در سال 1392 براي كتاب «نظرية فلسفي وحي».
2. پژوهشگر برتر موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني.

3. استاد نمونه جامعه المصطفيسفرهاي علمي

سقر علمي به به كشورهاي هند، مالزي ، چين ، لبنان ، سوريه جهت بازديد از مراكز علمي و دانشگاهي و تعاملات فرهنگي فعاليت هاي فرهنگي، تبليغي