احمدحسين شريفي

گروه : فلسفه
sharifi@iki.ac.ir


زندگي نامه

آقاي احمدحسين شريفي، در سال 1349 در شهرستان نهاوند، متولد شد. پس از طي تحصيلات دوران ابتدايي و راهنمايي، در سال 1364 وارد حوزة علمية شهرستان نهاوند شد. در سال 1365 وارد حوزة علمية قم شد. در كنار تحصيلات حوزوي تا مقطع «خارج»، و شركت حدوداً شش سال متوالي در درس‌ خارج آيات عظام نوري همداني، جوادي آملي، مكارم شيرازي، جعفر سبحاني، وحيد خراساني، و بهره‌گيري از درس‌هاي فلسفة آيت‌الله مصباح يزدي و آيت‌الله انصاري شيرازي، از سال 1371 وارد مؤسسة در راه حق (مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني‌ره) شده و پس از طي دوران عمومي (مقطع كارشناسي)، از سال 1376 مقطع كارشناسي ارشد رشتة دين‌شناسي (فلسفة دين) را آغاز كرد و مدرك تحصيلي خود را در اين رشته در سال 1380 دريافت كرد.

در سال 1381 وارد مقطع دكتري رشتة فلسفة تطبيقي شد و در سال 1385 از رسالة دكتري خود با عنوان «معيار ثبوتي صدق قضايا» دفاع كرد. و هم اكنون به عنوان استاد تمام گروه فلسفه در مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) مشغول خدمت است.
ايشان در كنار تدريس مباحث كلامي و فلسفي، اخلاقي (فلسفة اخلاق)، فقهي و سياسي در حوزه و دانشگاه و ارائة سخنراني‌هاي علمي در برخي از دانشگاه‌هاي كشور و همچنين برخي از مسؤوليت‌هاي علمي-اجرايي، از سال 1372 به تحقيق و پژوهش در زمينة فلسفه، معرفت‌شناسي، كلام، اخلاق، مسائل فرهنگي و اجتماعي، فلسفة دين، فلسفة اخلاق، و فلسفة علوم انساني اسلامي مشغول بوده‌ و تاكنون مقالات و كتاب‌هاي متعددي در حوزه‌هاي يادشده به جامعة علمي و فرهنگي كشور تقديم كرده‌ است. سوابق تحصيلي
 • خارج فقه و اصول.
 • دكتري فلسفه مؤسسه امام خميني(ره).


فعاليت هاي اجرايي
 1. مسؤول گروه اخلاق در مركز تدوين متون درسي معارف اسلامي در دانشگاه؛ در سال‌هاي 1380 و 1381؛
 2. مدير گروه مدرسي معارف اسلامي مؤسسه امام خميني(ره) (با پنج گرايش اخلاق و عرفان اسلامي، انقلاب اسلامي، مباني نظري، تفسير و تاريخ اسلام)‌، سال‌هاي 1384 و 1385
 3. معاون آموزش مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) سال 1386
 4. معاون پژوهش مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) از سال 1387 تا 1391
 5. مسؤول دانشنامه اخلاق كاربردي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
 6. دبير علمي همايش بين‌المللي اخلاق اسلامي در دانشگاه‌ها در سال 1386؛ كه از سوي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها برگزار شد.
 7. دبير علمي همايش علمي‌-پژوهشي سبك زندگي اهل بيت عليهم السلام، در سال 1393؛ كه از سوي مجمع جهاني اهل بيت عليهم السلام برگزار شد.
 8. عضو كميته مصاحبه علمي متقاضيان تدريس اخلاق اسلامي در دانشگاه‌ها از سال 1381 تا سال 1389؛ در معاونت امور اساتيد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها
 9. سردبير و عضو هيأت تحريريه فصلنامة علمي-ترويجي معرفت اخلاقي
 10. مدير مسؤول، سردبير و عضو هيأت تحريريه دوفصلنامة تخصصي عيار پژوهش در علوم انساني
 11. عضو هيأت تحريريه نشريه علمي - پژوهشي معرفت اديان
 12. عضو هيأت تحريريه نشريه  علمي‌- پژوهشي معرفت كلامي
 13. عضو هيأت تحريريه نشريه حوزه و پژوهش
 14. عضو شوراي علمي گروه عرفان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
 15. عضو شوراي علمي دائرة المعارف فلسفه دين وابسته به مركز دائرة المعارف علوم عقلي
 16. عضو كميته علوم انساني و اجتماعي گروه علوم حوزه‌اي از سال 1390 تا 1392؛ 
 17. عضو شوراي تحصيلات تكميلي گروه اخلاق اسلامي دانشگاه معارف اسلامي از سال 1391 تاكنون
 18. عضو شوراي سياستگذاري آموزش مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) از سال 1390 تاكنون
 19. عضو كميته علمي همايش بين المللي انديشه‌هاي فلسفي استاد شهيد مرتضي مطهري (ره) كه در سال 1392 برگزار شد.
 20. سردبير نشريه علمي پژوهشي تحقيقات بنيادين علوم انساني از سال 1397 (ادامه دارد)
 21. سردبير نشريه علمي پژوهشي حكمت عرفاني؛ 
 22. عضو شوراي علمي دومين، سومين، چهارمين، پنجمين و ششمين كنگره بين‌المللي علوم انساني اسلامي
 23. دبير مجمع عالي علوم انساني اسلامي؛ از ابتداي سال 1400
 24. دبير علمي ششمين كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 25. رئيس كميسيون فلسفه و روش‌شناسي علوم انساني، ششمين كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 26. عضو كميته علمي همايش علامه طباطبائي (مجمع عالي حكمت اسلامي) 
 27. عضو شوراي سياستگذاري حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي از سال 1399 (ادامه دارد)
 28. رئيس شوراي سياستگذاري علوم انساني اسلامي موسسه امام خميني(ره) 1400 (ادامه دارد)
 29. عضو اتاق فكر تحول علوم انساني 1400 (ادامه دارد)
 30. رياست موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، از 1400 (ادامه دارد)


فعاليت هاي آموزشي

تدريس

 

1    آشنايي با عرفان و تصوف    ارشد    مؤسسه امام صادق    1389
2    اخلاق زيستي    دكتري    موسسه امام خميني    1391
3    اخلاق ليبرال    دكتري    موسسه امام خميني    1391
4    اخلاق و سياست    دكتري    موسسه امام خميني    1391
5    اخلاق كاربردي    دكتري    دانشگاه معارف    1389
6    اخلاق كاربردي    ارشد    مركز تخصصي دار‌الهدي    1394
7    اصول و مباني عرفان عملي در اسلامي    دكتري    دانشگاه معارف    1390
8    بررسي فرق صوفيه    ارشد    موسسه امام خميني    1387
9    بررسي عرفان‌هاي نوظهور    ارشد    موسسه امام خميني    1389
10    تاريخ تصوف    ارشد    موسسه امام خميني    1387
11    تاريخ فلسفه غرب (از يونان باستان تا دوران پست مدرنيسم)    كارشناسي    موسسه امام خميني     از سال 1385 تاكنون حدود 3 دوره تدريس شده است. 
12    فلسفه ارزش‌ها    دكتري    موسسه امام خميني    1390 و 1394
13    عرفان نظري    دكتري    دانشگاه معارف    1392
14    فلسفه اخلاق (فرااخلاق، اخلاق هنجاري و اخلاق كاربردي)    سطح 3 و 4    مجمع عالي حكمت اسلامي     1393
15    فلسفه اخلاق كاربردي    سطح 3 و 4    مجمع عالي حكمت اسلامي    1394
16    فلسفه اسلامي (آموزش فلسفه و نهاية الحكمه)    كارشناسي    موسسه امام خميني     1392 تاكنون
17    فلسفه علوم انساني اسلامي    كارشناسي    موسسه امام خميني     از 1393 تاكنون
18    مباني سبك زندگي اسلامي    سطح 3    مؤسسه آل ياسين    1393
19    معناشناسي اخلاق    دكتري     موسسه امام خميني    1393
20    مكاسب محرمه    سطح 1    حوزه علميه قم     1394 ادامه دارد
21  كفايه الاصول از سال 1397 ادامه دارد

22 علم النفس و علوم انساني  ارشد   موسسه امام خميني 1397فعاليت هاي پژوهشي

از سال 1387 تاكنون صد‌ها نشست علمي در جمع هزاران نفر از اساتيد و اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌هاي مختلف كشور در موضوعات مختلف [عمدتاً در موضوعات عرفان‌هاي كاذب، جنگ نرم، سبك زندگي، كارآمدي نظام اسلامي، جنگ رسانه‌اي، و اخلاق كاربردي) برگزار كرده است كه در ادامه فهرستي از آنها تا خرداد سال 1392 تقديم مي‌شود:
1.    دانشگاه علوم پزشكي لرستان: 3/ 8/ 1387: نقد عرفان‌هاي كاذب و نوظهور؛
2.    دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان: 10/ 8/ 1387: نقد عرفان‌هاي كاذب و نوظهور؛
3.    دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان: تاريخ 1/ 9/ 1387: كارگاه نقد عرفان هاي نوظهور؛
4.    دانشگاه آزاد اسلامي خمين: 22/ 9/ 1387: نقد عرفان‌هاي كاذب و نوظهور؛ 
5.    دانشگاه گيلان: 5/ 10/ 1387: نقد عرفان‌هاي كاذب و نوظهور؛
6.    دانشگاه آزاد اسلامي گناباد: 2/ 11/ 1387: نقد عرفان‌هاي كاذب و نوظهور؛
7.    دانشگاه آزاد اسلامي مشهد: 3/ 11/ 1387: نقد عرفان‌هاي كاذب و نوظهور؛
8.    دانشگاه آزاد اسلامي بوشهر: 10/ 11/ 1387: نقد عرفان‌هاي كاذب و نوظهور؛
9.    دانشگاه آزاد اسلامي بناب: 17/ 11/ 1387: نقد عرفان‌هاي كاذب و نوظهور؛
10.    دانشگاه آزاد اسلامي تنكابن: 26/ 11/ 1387: نقد عرفان‌هاي كاذب و نوظهور؛
11.    دانشگاه علوم پزشكي اراك: 15/ 12/ 1387: نقد عرفان‌هاي كاذب و نوظهور؛
12.    دانشگاه علوم دريايي چابهار: 18/ 12/ 1387: نقد عرفان‌هاي كاذب و نوظهور؛
13.    دانشگاه صنعتي اصفهان: 25/ 1/ 88: نقد عرفان‌هاي نوظهور؛
14.    دانشگاه علوم پزشكي يزد: 4/ 5/ 88: نقد عرفان‌هاي كاذب؛
15.    دانشگاه كاشان: 8/ 5/ 88: نقد عرفان هاي كاذب؛
16.    دانشگاه علوم پزشكي كرمان: 22/ 8/ 88: نقد عرفان‌هاي كاذب؛
17.    دانشگاه علوم پزشكي زنجان: 24/ 9/ 88: علم ديني و علم سكولار؛
18.    دانشگاه رفسنجان: 1/11/88: نقد عرفانهاي كاذب؛ 
19.    دانشگاه آزاد اسلامي زاهدان: 30/ 11/ 88: نقد عرفان‌هاي نوظهور؛
20.    دانشگاه اروميه: 11/ 12/ 88: نقدر عرفان‌هاي نوظهور؛
21.    دانشگاه علوم پزشكي يزد: 10/ 2/ 89: نقد عرفان‌هاي كاذب و نوظهور؛
22.    استادان دروس معارف و روحانيان فعال در دانشگاه‌هاي يزدي،11/2/ 89: نقد عرفان‌هاي كاذب؛
23.    دانشگاه علامه  طباطبائي: 20/ 2/ 89: تحليل و نقد شيطان‌پرستي؛ 
24.    دانشگاه آزاد اسلامي پرند: 31/ 2/ 89: نقد و بررسي عرفان‌هاي كاذب؛
25.    دانشگاه آزاد كازرون: 7/ 3/ 89: شگردهاي جنگ نرم دشمنان عليه جمهوري اسلامي ايران؛
26.    دانشگاه آزاد اسلامي خمين: 11/3/ 89: عرفان امام، امام عرفان؛ در همايش بزرگداشت مقام امام خميني؛
27.    دانشگاه آزاد اسلامي بجنورد: 16/ 3/ 89: جنگ نرم؛
28.    دانشگاه علوم انتظامي تهران: 18/ 3/ 89: جنگ نرم (مباني، شگردها،‌ ابعاد و راه‌هاي مقابله)؛
29.    دانشگاه آزاد علي‌آباد كتول: 18/ 9/ 89: جنگ نرم و رسانه؛
30.    دانشگاه علوم پزشكي شيراز: 9/10/ 89: عرفان‌هاي نوظهور و كاذب؛
31.    دانشگاه آزاد اسلامي بيرجند: 1/ 11/ 89: عرفان‌هاي كاذب و نوظهور؛
32.    دانشگاه آزاد اسلامي بيرجند: 2/ 11/ 89: نقد و بررسي شيطان‌پرستي؛
33.    دانشگاه اراك: 19/ 12/ 89: جنگ نرم و خانواده؛
34.    دانشگاه آزاد اسلامي گلستان: 2/ 4/ 90: عرفان حقيقي و عرفان‌هاي دروغين؛
35.    دانشگاه آزاد اسلامي رودهن: 7/ 4/ 90: عرفان حقيقي و عرفان هاي كاذب؛
36.    دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد؛ 20/ 6/ 90: جنگ نرم؛
37.    دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس: 23/ 8/ 90: نقد عرفان‌هاي كاذب؛
38.    دانشگاه آزاد اسلامي اراك: 30/ 9/ 90: بررسي عرفان‌هاي نوپديد؛
39.    دانشگاه آزاد اسلامي قيامدشت: 13/ 10/ 90: نقد معنويت‌هاي نوپديد؛
40.    دانشگاه صنعتي شيراز: 23/ 10/ 90: نقد كتاب آئين زندگي (اخلاق كاربردي)؛
41.    دانشگاه علوم پزشكي بوشهر: 26/ 10/ 90: نقد عرفان‌هاي كاذب؛
42.    دانشگاه آزاد اسلامي نيشابور: 27/ 10/ 90: نقد عرفان هاي كاذب؛
43.    دانشگاه آزاد خوي: 18/ 11/ 90: نقد عرفان‌هاي كاذب؛
44.    دانشگاه زنجان: 22/3/ 91: نقد عرفان‌هاي كاذب؛
45.    دانشگاه آزاد اسلامي نكا: 4/ 7/ 91: جنگ نرم و رسانه؛
46.    دانشگاه شهيد باهنر كرمان: 30/ 9/ 91؛ سبك زندگي اسلامي؛
47.    دانشگاه آزاد اسلامي كرمان: 1/ 10/ 91: نقد عرفان هاي كاذب و نوظهور؛
48.    دانشگاه آزاد اسلامي گچساران: 15/ 2/ 92: نقد شيطان پرستي؛
49.    دانشگاه علوم انتظامي تهران: 19/ 2/ 92: سبك زندگي اسلامي و آسيب‌شناسي سبك زندگي ايرانيان؛
50.    دانشگاه آزاد اسلامي نكا: 30/ 2/ 92: آسيب‌شناسي سبك زندگي ايرانيان؛
51.    دانشگاه اراك: 1/ 4/ 92: آسيب شناسي سبك زندگي ايرانيان و راه‌هاي نهادينه‌سازي سبك زندگي مطلوب؛
52.    دانشگاه اراك: 2/ 4/ 92: كارآمدي جمهوري اسلامي ايران؛
 آثار و تاليفات

كتاب

كلام و فلسفه دين

 1. صحيفة عصمت، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1376.
 2. پژوهشي در عصمت معصومان، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1377. تاكنون بيش از دو نوبت تجديد چاپ شده است.
 3. خردورزي و دين‌باوري، تهران، كانون انديشه جوان، 1379. تاكنون بارها تجديد چاپ شده است.
 4. خردورزي از چشم‌انداز امام علي عليه السلام، تهران، كانون انديشه جوان، 1382. تاكنون بارها تجديد چاپ شده است.
 5. عقل و وحي، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1383. تاكنون سه نوبت تجديد چاپ شده است.
 6. خاتميت، امامت و مهدويت، قم، صهباي يقين، 1384

اخلاق و فلسفه اخلاق

 1. تحقيق و نگارش كتاب فلسفه اخلاق از آيت‌الله مصباح يزدي، تهران، اميركبير، 1381. تاكنون كرارا تجديد چاپ شده است.
 2. درآمدي بر نظام ارزشي و سياسي اسلام، قم، موسسه امام خميني، 1382. (مشاركت در تدوين)
 3. تحقيق و نگارش كتاب نقد و بررسي مكاتب اخلاقي از آيت‌الله مصباح يزدي، قم، مؤسسه امام خميني، 1384. تاكنون كرارا تجديد چاپ شده است.
 4. آيين زندگي (اخلاق كاربردي)، قم، نشر معارف، 1384؛ تاكنون دو ويراست داشته است كه در مجموع ويراست اول و دوم آن، بيش از 200 نوبت تجديد چاپ شده است؛ و بيش از 2 ميليون جلد تيراژ داشته است.
 5. فلسفه اخلاق با تكيه بر مباحث تربيتي، قم، نشر معارف، 1386. به عنوان متن درسي براي درس اخلاق در دانشگاه كه تاكنون به كرات تجديد چاپ شده است. (مشاركت در تدوين)
 6. خوب چيست؟ بد كدام است؟، قم، مؤسسه امام خميني، 1388.
 7. دانشنامه اخلاق كاربردي، (در پنج جلد) قم، مؤسسه امام خميني، 1396.
 8. بر مدار حق: درس‌هايي از سلوك علمي و عملي علامه مصباح، قم، موسسه امام خميني، 1400

معرفت‌شناسي

 1. معيار ثبوتي صدق قضايا، قم، مؤسسه امام خميني، 1386.
 2. تقرير درس‌هاي معرفت‌شناسي اسلامي، از استاد فياضي

عرفان اسلامي و عرفان‌هاي نوظهور

 1. درآمدي بر عرفان حقيقي و عرفان‌هاي كاذب، قم، صهباي يقين و پرتو ولايت، 1387. تاكنون بيش از 12 نوبت تجديد چاپ شده است.
 2. اصول و مباني عرفان عملي در اسلام؛ تهران و قم: سمت و مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1392 (به عنوان متن درسي براي درس عرفان علمي در اسلام براي مقاطع ارشد و دكتري رشتة عرفان تدوين شده است)
 3. بررسي و نقد عرفان‌هاي نوظهور، قم، دانشگاه مجازي المصطفي، 1395.
 4. آسيب‌شناسي عرفان و تصوف، قم، دانشگاه مجازي المصطفي، 1395

مباحث اجتماعي و سياسي

 1. موج فتنه از جمل تا جنگ نرم، تهران، كانون انديشه جوان، 1388. حدود 40 بار تجديد چاپ شده است.
 2. جنگ نرم، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1389؛ تاكنون 12 نوبت تجديد چاپ شده است 
 3. هميشه بهار: اخلاق و سبك زندگي اسلامي، قم، نشر معارف، 1391. به عنوان متن درسي براي دوره‌هاي طرح ضيافت دانشجويي. تاكنون كراراً تجديد چاپ شده است.
 4. سبك زندگي اسلامي ايراني، تهران، مركز پژوهش‌هاي علوم انساني اسلامي صدرا، 1392. تاكنون سه نوبت تجديد چاپ شده است.
 5. راه‌هاي اصلاح اخلاق اجتماعي در تبيين بيانيه گام دوم، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1400.
 6. سبك زندگي و هنرهاي بي‌كلام، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، تهران،‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1400.

فلسفة علوم انساني

 1. مباني علوم انساني اسلامي، تهران، مركز پژوهش‌هاي علوم انساني اسلامي صدرا، 1393. تاكنون دو نوبت تجديد چاپ شده است.
 2. روش‌شناسي علوم انساني اسلامي، تهران، مركز پژوهش‌هاي علوم انساني اسلامي صدرا، 1395.
 3. نظريه پردازي اسلامي در علوم انساني، تهران، مركز پژوهشهاي علوم انساني اسلامي صدرا، 1397.

 

مقالات

سال 1378

 1. خردورزى در معارف دينى‏ ازديدگاه علامه طباطبايى، احمدحسين شريفي، فصلنامه پيام حوزه، شماره 25، 1378.

سال 1380

 1. خردگرايي ديني؛ نگاهي نو به ديدگاه معتزله؛ حسن يوسفيان و احمدحسين شريفي، معرفت، اسفند 1380، شماره 51، صفحه 38-44.
 2. امام علي و مخالفان سياسي (مشترك با دكتر يوسفيان)؛ كتاب دانشنامه امام علي،ج6، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، 1380
 3. بعثت و نبوت (مشترك با دكتر يوسفيان)/ كتاب دانشنامه امام علي،ج3، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، 1380

سال 1381

 1. رابطه عقل، عرفان و وحي از ديدگاه صدرالمتألهين؛ احمدحسين شريفي، معرفت، بهمن 1381، شماره 62، صفحه 25-31.

سال 1383

 1. عقل از ديدگاه اخباريان شيعه؛ احمدحسين شريفي، شيعه‌شناسي، تابستان 1383، شماره 6، صفحه 23-58.

سال 1384

 1. معناشناسي حسن و قبح؛ احمدحسين شريفي، انديشه نوين ديني، پاييز 1384، شماره 2، صفحه 187-225.

سال 1385

 1. مناظرة مكتوب جمهوري اسلامي و مجلس خبرگان (شماره 2)؛ احمدحسين شريفي و كاظم قاضي‌زاده، حكومت اسلامي، پاييز 1385، شماره 41، صفحه 160-179.
 2. مناظرة مكتوب جمهوري اسلامي و مجلس خبرگان (شماره 1)؛ احمدحسين شريفي و كاظم قاضي‌زاده، حكومت اسلامي، پاييز 1385، شماره 40، صفحه 188-230.
 3. نسبيت و اطلاق در اخلاق/ فصل چهارم كتاب فلسفة اخلاق با تكيه بر مباحث تربيتي، قم: نشر معارف، 1385
 4. دين و اخلاق/ فصل ششم كتاب فلسفة اخلاق با تكيه بر مباحث تربيتي، قم: نشر معارف، 1385

سال 1386

 1. پيش‌فرض‌هاي اخلاقي جنبش نرم افزاري و توليد علم؛ احمدحسين شريفي، اخلاق، تابستان 1386، شماره 8، صفحه 132-147.
 2. ارزيابي ديدگاه ابن‌سينا درباره حقيقت قضاياي اخلاقي؛ احمدحسين شريفي، اخلاق، پاييز و زمستان 1386، شماره 9 و 10، صفحه 8- 18.
 3. موصوف صدق در نظرية «مطابقت»، احمدحسين شريفي، معرفت فلسفي، بهار 1386، شماره 15، صفحه 73-126.
 4. فلسفه ختم نبوت/ فصل چهارم كتاب باورهاي ديني، قم: مؤسسة امام خميني، 1386

سال 1387

 1. تحليل و بررسي حركت جوهري يا فرد سيال مقوله جوهر؛ محمدتقي يوسفي و احمدحسين شريفي، معرفت فلسفي، پاييز 1387، شماره 21، صفحه 73-98.

سال 1388

 1. اخلاق پژوهشگران: بحثي درباره نقش پارسايي در پژوهش؛ احمدحسين شريفي، عيارپژوهش در علوم انساني، پاييز و زمستان 1388، شماره 2، صفحه 133-148.
 2. بايسته‌هاي اخلاقي همسران و نقش آن در تربيت فرزندان؛ علي‌احمد پناهي و احمدحسين شريفي، معرفت اخلاقي، زمستان 1388، شماره 1، صفحه 119-142.

سال 1389

 1. ارزش‌هاي اخلاقي و خودگرايي روان‌شناختي؛ احمدحسين شريفي و حسين باقري، معرفت اخلاقي، تابستان 1389، شماره 3، صفحه 27- 42.

سال 1390

 1. نقد و بررسي مباني خداشناسي و انسان شناختي پائولو كوئليو؛ حامد حسينيان، احمدحسين شريفي، انوار معرفت، پاييز 1390، شماره 1، صفحه 133-164.
 2. چيستي اخلاق كاربردي، احمدحسين شريفي، معرفت اخلاقي، شماره 7، تابستان 1390.
 3. نقش مطلق‌گرايي در حل تزاحمات اخلاقي؛ احمد محمدي پيرو و احمدحسين شريفي، معرفت اخلاقي، زمستان 1390، شماره 9، صفحه 21-44.
 4. نقش واقع‌گرايي در اخلاق كاربردي؛ احمد محمدي پيرو و احمدحسين شريفي، معرفت اخلاقي، پاييز 1390، شماره 8، صفحه 123-150.

سال 1391

 1. بررسي مباني معرفت‌شناختي پائولو كوئليو؛ حامد حسينيان و احمدحسين شريفي، معرفت فلسفي، تابستان 1391، شماره 36، صفحه 127-156.
 2. تعيين هندسه مفهومي انواع ارزش؛ احمدحسين شريفي، اخلاق وحياني، زمستان 1391، شماره 2، صفحه 105-122.
 3. در جست‌و‌جوي راهي براي رفع تعارضات و دفع تزاحمات اخلاقي؛ احمدحسين شريفي، پژوهشهاي اخلاقي، پاييز و زمستان 1391، شماره 9 و 10، صفحه 139-154.
 4. سبك زندگي به عنوان شاخص براي ارزيابي سطح ايمان؛ احمدحسين شريفي، معرفت فرهنگي اجتماعي، تابستان 1391، شماره 11، صفحه 49-62.
 5. نقش عقل در كشف ارزش هاي اخلاقي از ديدگاه انديشمندان اسلامي؛ احمدحسين شريفي، معرفت اخلاقي، تابستان 1391، شماره 11، صفحه 5-14.

سال 1392

 1. چرايي اختلاف عارفان در تعداد و ترتيب مقامات سلوكي؛ احمدحسين شريفي، انوار معرفت، بهار و تابستان 1392، شماره 5، صفحه 37-48.
 2. بصيرت آتش فتنه را خاموش مي كند/ در كتاب سنابرق/ دفتر دوم/ نشر معارف/ 1392
 3. ابزارهاي ارزششناختي در جنگ نرم عليه جمهوري اسلامي/ در كتاب پايه هاي فكري جنگ نرم/ به كوشش عبدالله محمدي/ تهران/ كانونانديشه جوان/ 1392

سال 1393

 1. جايگاه حمايت از محرومين در عدالت اجتماعي با رويكرد اسلامي؛ حسن پورنيازي، محمد فنائي اشكوري و احمدحسين شريفي، حكومت اسلامي، پاييز 1393، صفحه 131-154.

سال 1394

 1. روش‌هاي اهل بيت(ع) در نهادينه‌سازي سبك زندگي اسلامي، احمدحسين شريفي، مطالعات اسلام و روانشناسي، شماره 16، بهار و تابستان 1394. 
 2. نقش قاعده اهم و مهم در حل تزاحمات اخلاق امنيتي، علي بهرام طجري، احمدحسين شريفي، معرفت اخلاقي، شماره 18، پاييز و زمستان 1394.
 3. نقش ملكات اخلاقي در توليد علم و نظريه‌پردازي، احمدحسين شريفي، عيار پژوهش در علوم انساني، شماره 11، بهار و تابستان 1394. صفحه 5- 18.
 4. ويژگي‌هاي موضوع علم اخلاق و دلالت‌هاي روش‌شناختي آن؛ احمدحسين شريفي، اخلاق وحياني، بهار و تابستان 1394، شماره 8، صفحه 47-64.
 5. الهي بودن زبان قرآن و مسئله‌ي فهم؛ نقدي بر ديدگاه مجتهد شبستري؛ احمدحسين شريفي؛ معرفت كلامي، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-30.

سال 1395

 1. اصول حاكم بر تحليل مفهوم‌شناختي سبك زندگي از نگاه ملاصدرا؛  احمدحسين شريفي، احمد محمدي‌پيرو، پژوهشنامه سبك زندگي، شماره 2، بهار و تابستان 1395.
 2. ويژگي‌هاي موضوع علوم انساني و دلالت‌هاي روش‌شناسانه و غايت‌شناسانه آنها؛ احمدحسين شريفي، معرفت فلسفي، بهار 1395، شماره 51، صفحه 83-106
 3. نقش نظام ارزشي در ساخت سبك زندگي/ در همايش بين المللي اسلام و ارزشهاي متعالي باتأكيد بر فرهنگ/ ارديبهشت 1395

سال 1396

 1. بررسي مدل صدرايي «گزينش عقلاني» به عنوان روشي براي «تبيين» كنش هاي انساني؛ احمدحسين شريفي؛ معرفت فرهنگي اجتماعي، شماره 33، زمستان 1396.
 2. پرسش‌هاي پژوهشي در منطق كلاسيك و ضرورت بازنگري آنها در علوم انساني؛ احمدحسين شريفي، حكمت اسلامي، شماره 14، پاييز 1396؛ صفحه 133-150.

سال 1397

 1. بررسي نقش مباني انسان‌شناختي صدرالمتالهين در تحليل مدينه فاضله؛ سيداحمد هاشمي، احمدحسين شريفي، معرفت سياسي، سال دهم شماره 1، بهار و تابستان 1397.
 2. روش اكتشاف نظريه از منابع و متون ديني، احمدحسين شريفي، روش‌شناسي علوم انساني، شماره 94، بهار 1397، صفحه 7- 22.
 3. روش نظريه‌پردازي اسلامي در علوم انساني از منظر شهيدصدر (تبيين و نقد)، احمدحسين شريفي، انديشه نوين ديني، شماره 52، بهار 1397، صفحه 7-26.
 4. فرايند «اكتشاف» نظريه اخلاقي اسلام در موضوع «سكوت سازماني»، محسن منطقي، احمدحسين شريفي، ‌پژوهشنامه اخلاق، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 35-54.
 5. نقش مباني انسان‌شناختي صدرايي در پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي؛ احمدحسين شريفي و احمد محمدي پيرو، مطالعات اسلامي آسيب‌هاي اجتماعي، شماره 2، پاييز 1397، صفحه 37-60.
 6. اصول روش‌شناختي پژوهش در مطالعات توصيفي آسيب‌هاي اجتماعي، مطالعات اسلامي آسيب‌هاي اجتماعي، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 97-120.
 7. بنيادهاي هستي‌شناختي حكومت ديني (بر اساس نظام حكمت صدرايي)، سيدمحمدجواد ميرجعفري و احمدحسين شريفي، حكومت اسلامي، شماره 89، پاييز 1397، صفحه 145- 166.
 8. روش‌شناسي آيت‌الله مصباح يزدي در پاسخ به شبهات اعتقادي، عيار پژوهش، شماره 18، پاييز و زمستان 1397.

سال 1398

51. روش فهم حقايق سياسي بر اساس فلسفه صدرايي؛ محمود شريفي و احمدحسين شريفي؛ معرفت سياسي، شماره 21؛ بهار و تابستان 1398.

52. كاربست روش تبيين در فلسفه سياسي بر اساس نظريه وحدت در عين كثرت حكمت متعاليه؛ عباس گرايي و احمدحسين شريفي؛ حكمت اسلامي، شماره 20، تابستان 1398؛ صفحه 79-100.

53. العلوم الانسانية الغربية علوم انسانية بلاروح؛ مقاله عرضه شده به همايش بين المللي «التأصيل الثقافي للعلوم الانسانية: روئ و تجارب» در جامعة المعارف في لبنان

سال 1399

54. فصل مميز انسان و تأثير آن در اصول تعليم و تربيت از نگاه ملاصدرا؛ حميد عاشوري و احمدحسين شريفي؛ اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي، شماره 23 بهار و تابستان 1399.

55. اخلاق پژوهش با تأكيد بر علوم انساني اسلامي، معرفت اخلاقي، شماره 27، بهار و تابستان 1399.

56. ويژگي‌هاي هويت انساني از نگاه ملاصدرا و دلالت‌هاي غايت‌شناسان? آن در اخلاق، حميد عاشوري و احمدحسين شريفي؛ معرفت اخلاقي، شماره 28، پاييز و زمستان 1399.

57. المشروع الحَضاري البديل: أبعاده الإنسانية والأخلاقية والثقافية عرضه شده در همايش بين المللي «» در لبنان

سال 1400

58. تحليل مقايسه‌اي سلوك در عرفان عملي و اخلاق به تقرير علامه مصباح يزدي با نگاه به سير تحولي سلوك اخلاقي، احمدحسين شريفي، عليرضا كرماني، ابوالفضل هاشمي سجزه‌يي، انوار معرفت، شماره 20، بهار و تابستان 1400

59. تحليل روش‌‌هاي تربيت اخلاقي براساس مراحل صدور كنش اختياري؛ از منظر ملاصدرا شيرازي؛ حميد عاشوري، احمدحسين شريفي، تحقيقات بنيادين در علوم انساني، شماره 23، تابستان 1400.

60. تحليل فلسفي «حب» از نگاه علامه طباطبائي: تبيين، بررسي و نقد؛ مصطفي جهان‌فكر، احمدحسين شريفي، مجتبي مصباح، ابوالقاسم بشيري، معرفت‌ فلسفي، شماره 73، پاييز 1400.

61. راه‌كار دروني اصلاح اخلاق از ديدگاه آيت‌الله مصباح يزدي، مرتضي بخشي گلسفيدي، احمدحسين شريفي، اخلاق وحياني، شماره 21، پاييز و زمستان 1400

62. الإلهيات التطبيقية عند آية الله الشيخ مصباح اليزدي؛ 

63. الشخصيه العلميه و الاخلاقية للعلامة مصباح اليزدي

64. مكونات الحضارة الاسلامية من منظور العلامه مصباح يزدي

65. منهج العلامة مصباح اليزدي في مواجهة الشبهات الدينية

66. «مسائل انسان‌شناسي كل‌نگر» سخنراني در همايش بين‌المللي «انسان‌شناسي در فلسفه ابن‌سينا» در تاريخ 17/ 11/ 1400 در موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران

67. «چالش‌هاي هستي‌شناختي و روش‌شناختي طبيعي‌گرايي فلسفي»؛ سخنراني در همايش بين‌المللي طبيعي‌گرايي فلسفي و چالش‌هاي آن در تاريخ 14/ 12/ 1400 در موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران

سال 1401
68. «بررسي و تحليل شيوه خودتربيتي از نگاه علامه مصباح يزدي» ابوالفضل هاشمي سجزه‌اي و احمدحسين شريفي، شماره 27 نشريه اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي، بهار و تابستان 1401.افتخارات

1. جايزة كتاب سال حوزه‌هاي علميه در سال 1378 براي كتاب «پژوهشي در عصمت معصومان»؛
2. جايزة كتاب سال دانشجويي در سال 1378 براي كتاب «پژوهشي در عصمت معصومان»؛
3. جايزة كتاب سال كنگره دين‌پژوهان در سال 1382 براي كتاب «عقل و وحي»؛
4. جايزة كتاب سال حوزه‌هاي علميه در سال 1384 براي كتاب «عقل و وحي»؛
5. جايزة كتاب سال حوزه‌هاي علميه در سال 1385 براي كتاب «آيين زندگي (اخلاق كاربردي)»؛ كه از آن سال تاكنون به عنوان متن درسي اخلاق اسلامي در بسياري از دانشگاه‌هاي كشور تدريس مي‌شود و تاكنون بيش از دو ميليون تيراژ داشته است؛
6. جايزة كتاب سال حوزه‌هاي علميه در سال 1389 براي كتاب «خوب‌ چيست؟ بد كدام است؟»؛
7. جايزه انتخاب پايان‌نامه‌هاي برتر دكتري از سال 1380 تا 1387؛
8. جايزه پژوهشگر برتر استان قم در سال 1394.
9. جايزه كتاب سال حوزه‌هاي علميه در سال 1397 براي كتاب «دانشنامه اخلاق كاربردي».
 سفرهاي علمي


فعاليت هاي فرهنگي، تبليغي