سيدابراهيم حسيني

گروه : حقوق
ebrahimhoseini@iki.ac.ir


زندگي نامه

15 سال در دروس خارج فقه و اصول (دروس اجتهادي) فقهاي بزرگي همچون آيات عظام فاضل لنكراني، سيد محمود هاشمي شاهرودي، شيخ جواد تبريزي، وحيد خراساني،  جعفر سبحاني و شبيري زنجاني و درس تفسير قرآن حضرت آيه الله جوادي آملي شركت نموده و از محضر آنان كسب فيض كرده ام.

افزون بر تحصيلات حوزوي و همزمان با ورود در دروس خارج،  با مشورت برخي اساتيد،  از سال 1369 به منظور آشنايي با حوزه‌هاي مختلف علوم انساني وارد مؤسسه در راه حق (مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني) شده،  پس از طي دوران عمومي (كارشناسي حقوق و معارف اسلامي)،  از سال 1374 وارد مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق (حقوق بين الملل) مؤسسه شده و سال 1379 از رساله كارشناسي ارشد خود با عنوان «اصل منع توسل به زور در اسلام و حقوق بين الملل معاصر» با راهنمايي استاد دكتر ضيايي بيگدلي با نمره عالي دفاع كرده و به عنوان نفر ممتاز گروه فارغ التحصيل شده ام.

با وقفه چند ساله كه به كارهاي آموزشي - پژوهشي و اجرايي پرداختند، بهمن سال 1388 دوره دكتري حقوق عمومي را آغاز و  با توفيق الهي در بهار 1394 از رساله دكتري خود تحت عنوان " شريعت و تقنين در كشورهاي اسلامي (ايران، عربستان و پاكستان)" تحت راهنمايي استاد دكتر كدخدايي با امتياز عالي دفاع نموده و فارغ التحصيل شده ام.

از سال1376 به بعد به تدريس در مباحث حقوقي، بيشتر در زمينه معارف اسلامي، حقوق اسلامي، حقوق بشر و حقوق بين الملل در حوزه و دانشگاه پرداخته و به مباحث فلسفه حقوق و فلسفه سياست و نظام سياسي اسلام  و حقوق زن و فمينيسم علاقه و اهتمام ويژه داشته و دارم و در كنار تدريس و ارائه سخنراني‌هاي علمي يا در برخي از دانشگاه‌هاي كشور از جمله در دانشگاه سمنان، باقرالعلوم، امام حسين (ع)، آزاد اسلامي ساوه، تفرش و موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، از سال 1379 به تحقيق و پژوهش در زمينه علوم اسلامي و حقوق و سياست و حقوق زن مشغول بوده ‌ام و تاكنون حدود 20 عنوان كتاب و  بيش از 40 مقاله تخصصي و علمي – پژوهشي در حوزه‌هاي يادشده منتشر و به جامعه علمي و فرهنگي كشور تقديم نموده ام. 

از سال 1381 به عضويت هيئت علمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ( گروه حقوق) در آمده و اينك در رتبه علمي استادياري پايه 18 به فعاليت هاي علمي خود ادامه مي دهم.

در كنار تدريس و كارهاي پژوهشي به ارائه سخنراني‌هاي علمي يا مناظرات فرهنگي، سياسي و اجتماعي در صدا و سيما  و بسياري از دانشگاه‌هاي كشور و مجامع فرهنگي و سياسي از جمله در باره حجاب اسلامي، رابطه دختر و پسر، شخصيت و حقوق زن در اسلام و غرب، فمينيسم، موسيقي، ازدواج، جنگ نرم و بحث ولايت فقيه و انديشه سياسي اسلام پرداخته ام.سوابق تحصيلي

تحصيلات حوزوي: 

 1.  شروع تحصيل سال 1362 در حوزه علميه قم مدرسه امام صادق (ع)
 2. سطح 2 و 3 در فيضيه حوزه علميه قم
 3. سال درس خارج فقه و اصول از 1369 به مدت 15 سال (تلمذ از محضر اساتيد بزرگوار آيات عظام: فاضل لنكراني؛ هاشمي شاهرودي؛ جعفر سبحاني؛ شيخ جواد تبريزي؛ وحيد خراساني؛ شبيري زنجاني؛... )
 4. تفسير قرآن حضرت آيت الله جوادي آملي


تحصيلات دانشگاهي: 

 1. كارشناسي, 1374, موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
 2. كارشناسي ارشد, 1379, حقوق بين الملل, موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
 3. دكتري, 1394, حقوق عمومي, موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

 

عنوان پايان‌نامه ارشد : 
اصل منع توسل به زور در اسلام و حقوق بين الملل معاصر, استاد راهنما دكتر ضيايي بيگدلي, پايان نامه كارشناسي ارشد, موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

عنوان رساله دكتري:
شريعت و تقنين در كشورهاي اسلامي (ايران، عربستان و پاكستان), استاد راهنما دكتر عباسعلي كدخدايي, پايان نامه دكتري, موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)فعاليت هاي اجرايي

سوابق اجرايي: 

 1. مسئول سازمان تبليغات اسلامي لارستان از سال 1366 به مدت دو سال ونيم.
 2. مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه سمنان از سال 1379 به مدت دو سال.
 3. دبير آموزش گروه حقوق موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) از سال 1379 تا 1385 به مدت شش سال.
 4. معاون آموزشي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) از سال 1386 تا 1391 به مدت پنج سال.
 5. عضو كارگروه تحوّل علوم انساني مطالعات زنان شوراي عالي انقلاب فرهنگي از سال 1388 تاكنون.
 6. عضو هيأت امناي بنياد فرهنگي - اجتماعي زنان.
 7. نماينده طلاب و فضلاي تهران در مجمع طلاب و فضلاي حوزه علميه قم؛ از سال 1388 تا 1392
 8. عضو شوراي علمي كتاب اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها؛ 1383 - 1388
 9. مدير گروه حقوق و فلسفه احكام اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها؛ 1383- 1388
 10. مسئول كارگروه فرهنگي - اجتماعي سازمان بسيج حقوقدانان قم؛ از سال 1391
 11. عضو كارگروه اسلامي شدن دانشگاهها؛
 12. 1388امامت جمعه شهرستان ساوه از 3 آذر ماه سال 1394 تاكنون
 13. شركت در كارگروه آموزشي "آشنايي با اصول و مباني راهنمايي و مشاوره" در دانشگاه تهران؛ 1381   
 14. مدير مسئول نشريه معرفت حقوقي (انديشه هاي حقوق عمومي)
 15. مدير مسئول نشريه طرح ولايت

از سال 1366 تاكنون به اقتضاي ضرورت و نياز به كارهاي اجرايي نيز پرداختم كه اهم آنها موارد ذيل بوده است :

 1. مسئول سازمان تبليغات اسلامي لارستان از سال 1366 به مدت دو سال ونيم.
 2.  مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه سمنان از سال 1379 به مدت دو سال.
 3. دبير آموزش گروه حقوق موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) از سال 1379 تا 1385 به مدت شش سال.
 4. معاون آموزشي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) از سال 1386 تا 1391 به مدت پنج سال.
 5. عضو كارگروه تحوّل علوم انساني مطالعات زنان شوراي عالي انقلاب فرهنگي از سال 1388 تاكنون.
 6. عضو كارگروه تحوّل علوم انساني در رشته حقوق عمومي شوراي عالي انقلاب فرهنگي از سال 1394 تاكنون.
 7. عضو هيأت امناي بنياد فرهنگي - اجتماعي زنان.
 8. نماينده طلاب و فضلاي تهران در مجمع طلاب و فضلاي حوزه علميه قم؛ از سال 1388 تا 1392
 9. عضو شوراي علمي كتاب اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها؛ 1383 - 1388
 10. مدير گروه حقوق و فلسفه احكام اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها؛ 1383- 1388
 11.  مسئول كارگروه فرهنگي - اجتماعي سازمان بسيج حقوقدانان قم؛ از سال 1391
 12. عضو كارگروه اسلامي شدن دانشگاهها؛ 1388

شركت در كارگروه آموزشي "آشنايي با اصول و مباني راهنمايي و مشاوره" در دانشگاه تهران؛ 1381   فعاليت هاي آموزشي

تدريس


1. مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) : از سال 1379ـ 1398 و هنوز ادامه دارد

2. دانشگاه تهران  دانشكده حقوق  واحد ارس سال  1394

3. دانشگاه امام حسين (ع): 1379ـ 1380 ؛و  1392

 4. دانشگاه سمنان: 1380ـ 1382

 5. دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباس پور

6. دانشگاه آزاد اسلامي آشتيان 1377

7. دانشگاه آزاد اسلامي ساوه  1378 و  1395 تا 1397

 8. دانشگاه آزاد اسلامي شوشتر 1394

9. دانشگاه معارف 1397

10 جامعه الزهراء ؛ 1391 تاكنون ادامه دارد

11. طرح ولايت 14 سال از سال 1376 تا 1390 ( در مراكز مختلف : الزهراء،  آبعلي،  اصفهان،  تهران ، كرمانشاه، قزوين و مشهد) 

12. طرح كوثر 3 سال ويژه دانشجويان دانشگاه هاي سراسر كشور از سوي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها

13. طرح معرفت ويژه اساتيد و اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي به مدت  5 سال از سال1386 تا 1391

14. طرح ضيافت ويژه اساتيد و اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي سراسر كشور از سوي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها از سال 1385 تاكنون از جمله در دانشگاه تهران؛ تربيت مدرس، الزهراء؛ فردوسي مشهد؛ علوم پزشكي زنجان؛ علوم پزشكي كاشان؛ علوم پزشكي قزوين؛ علوم پزشكي اهواز؛ آزاد اسلامي تهران جنوب؛ آزاد اسلامي خوزستان؛ آزاد اسلامي سمنان و آزاد اسلامي ايلام، ...

15. دفتر تبليغات اسلامي واحد خواهران (حوزه علميه قم)

16. سفيران هدايت (حوزه علميه شهيد صدوقي)فعاليت هاي پژوهشي

استاد راهنما

 1. قلمرو آزادي در اسلام با محوريت شهيد مطهري و استاد مصباح؛ مركز مديريت حوزه علميه قم؛ سطح 3 .
 2. شناخت ويژگي‌هاي يهود از منظر قرآن و روايات؛ مركز مديريت حوزه علميه خواهران ؛ سطح 3 ؛ 1387.
 3. بررسي تطبيقي"حق آزادي عقيده و بيان"؛ مركز مديريت حوزه علميه قم؛ سطح 3.
 4. راه هاي تقويت اراده از ديدگاه اسلام ؛ مركز مديريت حوزه علميه خواهران اصفهان .
 5. سبك شناسي در عدالت اجتماعي حضرت رسول‌(ص)؛ ؛ مركز مديريت حوزه علميه قم .
 6. نقد و بررسي تحولات مالي نهاد خانواده پس از انقلاب اسلامي ايران ؛ دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد يزد؛ گروه حقوق؛ كارشناسي ارشد حقوق خصوصي؛ آبان 1391
 7. مباني فقهي و حقوقي جرم بدحجابي؛ جامعه المصطفي العالميه (عالي فقه و معارف اسلامي)؛ كارشناسي ارشد حقوق جزا ؛ آبان 1391
 8. بررسي تطبيقي نظام خانواده از ديدگاه فمينيست هاي مسلمان و شهيد مطهري؛ مركز مديريت حوزه علميه خواهران ؛ سطح 3 ؛ 1391
 9. نقش مجلس خبرگان در نظريه ولايت فقيه، مركز مديريت حوزه علميه قم ؛ 1392
 10. بررسي جايگزين هاي مجازات زندان در فقه شيعه ؛ كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا؛ دانشگاه آزاد اسلامي ساوه، زمستان 1393.
 11. تدابير كيفر زدايي در جرايم حدي از منظر فقه اماميه ؛ مركز مديريت حوزه علميه خواهران؛  سطح 3 ، بهار 1394.
 12. راهكارهاي دولت اسلامي در زمينه گسترش حجاب و عفاف؛ مركز مديريت حوزه علميه قم ؛ بهار 1393
 13. كنترل اجتماعي در جمهوري اسلامي ايران و نقش آن در كاهش جرم؛ كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا؛ دانشگاه آزاد اسلامي ساوه، زمستان 1393.
 14. بررسي فقهي وحقوقي اعتشاشات اجتماعي در نظام حقوقي اسلامي؛ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني؛ گروه حقوق؛ كارشناسي ارشد؛
 15. بررسي نقش و تاثير ولايت فقيه بر قوه قضائيه؛ كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا؛ دانشگاه آزاد اسلامي ساوه، تابستان 1394.
 16. مناسبات ولايت فقيه با هر يك از قواي حكومتي؛ كارشناسي ارشد رشته حقوق عمومي؛ دانشگاه آزاد اسلامي بندر عباس، پاييز 1394.
 17. بررسي فقهي وحقوقي قانون ممنوعيت استفاده از ماهواره؛ ؛ ارشد حقوق جزا / مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني؛ گروه حقوق؛ كارشناسي ارشد.
 18. مباني فقهي اعانه مسلمين توسط دولت اسلامي؛ مركز مديريت حوزه علميه خواهران؛ سطح 3
 19.  تفسير-بررسي تطبيقي موارد نسخ از ديدگاه مفسران شيعه و سني، مركز مديريت حوزه علميه خواهران ؛ سطح 3 
 20.  نحوه تعامل با همسران ناسازگار در قرآن و حديث، مركز مديريت حوزه علميه خواهران ؛ سطح 3 .
 21.  حقوق و تكاليف شهروندي از ديدگاه قرآن و نهج البلاغه، مركز مديريت حوزه علميه خواهران ؛ سطح 3 .
 22. تفسير-آسيب شناسي تربيتي خانواده از منظر قرآن و حديث، مركز مديريت حوزه علميه خواهران ؛ سطح 3 .
 23. تفسير-تكاثر، شاخص ها و پيامدهاي آن از منظر قرآن و روايات، مركز مديريت حوزه علميه خواهران ؛ سطح 3 
 24. محمد ناطقي ؛ نسبت دين و حكومت در حقوق اساسي ايران، افغانستان و عراق؛ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني   
 25. بررسي فقهي وحقوقي قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات ماهواره؛ ؛ ارشد حقوق جزا / مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني؛ گروه حقوق؛ كارشناسي ارشد
 26. تحليل مباني و تعيين گستره حريم خصوصي از منظر فقه و حقوق محمدحسين گرگاني؛ كارشناسي ارشد حقوق عمومي؛ 12/02/1394، نمره 20


استاد مشاور

 1. بررسي تطبيقي مباني حاكميت ديني و غير ديني مركز مديريت حوزه علميه قم؛ سطح 3
 2. نقش زنان در جهاد دفاعي؛ محمد حسن محمدي؛ مركز جهاني علوم اسلامي (مدرسه عالي فقه و اصول)؛ كارشناسي ارشد رشته فقه و معارف اسلامي؛ 1383.
 3. وجهه نظر الاسلام حول منشأ الحقوق؛ مركز جهاني علوم اسلامي (مدرسه عالي فقه و اصول)؛ كارشناسي ارشد رشته فقه و معارف اسلامي؛ 1385.
 4. بررسي تطبيقي دفاع در اسلام و حقوق بين‌الملل؛ سيد محمد امين هاشمي؛ مركز جهاني علوم اسلامي مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي؛ كارشناسي ارشد رشته فقه و معارف اسلامي؛ 1384.
 5. حقوق بشر از ديدگاه اسلام؛  مركز مديريت حوزه علميه قم ؛ سطح 3 ؛ 1385.
 6. الاسير في الفقه الاسلامي و القانون الدولي العام دراسه مقارنه؛ مركز مديريت حوزه علميه قم ؛ سطح 3 ؛ 1385.
 7. روابط زن و مرد در جامعه اسلامي و حدود و ثغور آن از ديدگاه قرآن كريم؛ مركز مديريت حوزه علميه خواهران ؛ سطح 3 ؛ 1385.
 8. مباني كلامي مشروعيت حكومت ديني از ديدگاه مرحوم نائيني و امام خميني(ره)؛ جامعه المصطفي العالميه (عالي فقه و معارف اسلامي)؛ سطح 3 ؛ 1387.
 9. بررسي انحرافات اجتماعي در قرآن و پيامد‌هاي آن ؛ مركز مديريت حوزه علميه خواهران ؛ سطح 3 ؛ 1387.
 10. بررسي جايگاه‌هاي مديريتي زنان،  در عرصه‌ي خانواده و اجتماع از منظر قرآن و سنّت ؛ مركز مديريت حوزه علميه خواهران ؛ سطح 3 ؛ 1388.
 11. مباني و سازوكارهاي مهار قدرت حكومت از منظر امام علي (ع)؛ دانشگاه علامه طباطبايي؛ كارشناسي ارشد؛  1388.
 12. بررسي نظريه شهيد صدر درباره مشروعيت حكومت اسلامي در عصر غيبت؛ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني؛ گروه فلسفه؛ كارشناسي ارشد؛  دي ماه 88.
 13. حق طبيعي از ديدگاه علامه طباطبايي و شاگردان ايشان (مطهري،  مصباح و جوادي)؛ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني؛ گروه فلسفه؛ كارشناسي ارشد؛  خرداد 89 ؛
 14. آسيب شناسي احزاب در نظام جمهوري اسلامي؛ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني؛ گروه علوم سياسي؛ كارشناسي ارشد؛  1389.
 15. بررسي مباني فقهي حقوقي مطالبه مهريه؛ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني؛ گروه حقوق؛ كارشناسي ارشد؛  اسفند 1390/ 
 16. شاخص‌ها عدالت سياسي در الگوي پيشرفت اسلامي ايراني؛ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني؛ گروه علوم سياسي؛ كارشناسي ارشد؛  اسفند 1390 ؛
 17. بررسي فقهي حقوقي وقف از سوي و بر اشخاص حقوقي ؛ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني؛ گروه حقوق؛ كارشناسي ارشد؛  تير 1391 ؛
 18. تحليل فقهي وحقوقي موارد درخواست طلاق توسط زوجه با تاكيد بر عسر و حرج؛ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني؛ گروه حقوق ؛ كارشناسي ارشد؛  تير 1391 ؛
 19. شاخص هاي خدمت مداري در الگوي پيشرفت اسلامي ايراني ؛ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني؛ گروه علوم سياسي؛ كارشناسي ارشد؛  مرداد 1391
 20. شاخص هاي قانون مداري در الگوي پيشرفت اسلامي ايراني؛ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني؛ گروه علوم سياسي؛ كارشناسي ارشد؛  آبان 1391
 21. شاخص هاي نظارت عمومي در الگوي پيشرفت اسلامي ايراني؛ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني؛ گروه علوم سياسي؛ كارشناسي ارشد؛  آبان 1391
 22. بررسي تطبيقي مسئوليت مدني وكيل در فقه و حقوق موضوعه؛ مركز مديريت حوزه علميه قم ؛ سطح 3 (كارشناسي ارشد)؛  زمستان 1391
 23. بررسي فقهي و حقوقي اصل قانوني بودن جرم و مجازات در حقوق كيفري ؛ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني؛ گروه حقوق؛ كارشناسي ارشد؛  پاييز 1392؛
 24.  بررسي اهليت و شخصيت حقوقي مؤسسات و اماكن مذهبي؛ مركز مديريت حوزه علميه قم ؛ سطح 3 (كارشناسي ارشد)؛  زمستان 1392
 25. مصاديق تعزيري هتك حرمت اشخاص در فقه و حقوق؛ مركز مديريت حوزه علميه قم ؛ سطح 3؛ زمستان 1393.
 26. احكام فقهي- تربيتي مهدكودك ها ، مركز مديريت حوزه علميه خواهران ؛ سطح 3 ؛ بها 1394.
 27. سنجه هاي تقديم مصالح اهم بر مهم در عقل و نقل؛ مركز مديريت حوزه علميه خواهران ؛ سطح 3 ؛ بهار 1394.
 28. رحمت الهي، عوامل و موانع آن در قرآن؛ مركز مديريت حوزه علميه قم ؛ سطح 3؛ زمستان 1393.
 29. آسيب شناسي و راهكارهاي ارتقاء نقش وحانيت در آموزش و پرورش؛ مركز مديريت حوزه علميه قم ؛ سطح 3؛ بهار 1394.
 30. بررسي حق آموزش نظامي زنان در دفاع مشروع و جهاد دفاعي؛ شهريور 1394
 31. و...


استاد داور

 1. فلسفه سياسي در آثار فارابي و ارتباط آن با ولايت فقيه مركز مديريت حوزه علميه قم ؛ سطح 3
 2. رابطه حقوق و اخلاق؛ مركز مديريت حوزه علميه قم ؛ سطح 4 .
 3. مطالعه تطبيقي تروريسم با محاربه و بغي در اسلام/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني؛ گروه حقوق/ اسفند 88  ؛ كارشناسي ارشد .
 4. سعادت در فلسفه سياسي اسلام ؛ مركز مديريت حوزه علميه قم سطح 4  .
 5. بررسي حقوق شهروندي در قوانين آيين دادرسي مدني  و كيفري با ملاحظات فقهي؛ مركز مديريت حوزه علميه قم؛ سطح 3 .
 6. بررسي مباني و لوازم مالكيت حقيقي از ديدگاه علامه طباطبايي و استاد مصباح يزدي؛ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني؛ گروه فلسفه؛ كارشناسي ارشد؛  1389 اسفند.
 7. اسلام هراسي غرب و راهكارهاي مقابله با آن در انديشه مقام معظم رهبري؛ مركز مديريت حوزه علميه قم ؛ سطح 3 ؛ زمستان 1392
 8. حقوق متقابل دولت و ملت در نظام اسلامي و نظام ليبرال دموكراسي غربي؛ مركز مديريت حوزه علميه قم ؛ سطح 3 ؛ زمستان 1393
 9. جنگ و دفاع در انديشه امام خميني؛ مركز مديريت حوزه علميه قم ؛ سطح 3 ؛ شهريور 1393.
 10. راهكارهاي كسب استعفاف در آيات و روايات؛ مركز مديريت حوزه علميه خواهران ؛ سطح 3 ؛ 1393.


آثار و تاليفات

كتاب

1.   اصل منع توسل به زور و موارد استثناء آن در اسلام و حقوق بين‌الملل معاصر؛ نشر معارف؛ نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها؛ 1382.

2.   پرسش‌ها و پاسخ‌ها (دانشجويي) ج 7، (بخش حقوق و فلسفه احكام)، بهار 82؛ نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها.

3.   پرسش‌ها و پاسخ‌ها (دانشجويي)؛ ج10؛ بخش فلسفه احكام، پاييز 82؛ نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها.

4.   پرسش‌ها و پاسخ‌ها (دانشجويي)؛ ج 9؛ بخش فلسفه احكام، زمستان 83؛ نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها.

5.   پرسش و پاسخ‌ها (دانشجويي)؛ ج7؛ قرآن شناسي،  دين پژوهي،  حكومت ديني،  فلسفه احكام،  اخلاق و مشاوره و احكام برگزيده؛ بخش بخش فلسفه احكام ؛ 1384؛ نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها.

6. پرسش و پاسخ‌ها (دانشجويي)؛ ج13؛ بخش فلسفه قيام امام حسين (ع)؛ زمستان 85؛ نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها.

7. نظارت بر ترجمه و نقد بر كتابِ: درآمدي بر فلسفه حقوق؛ تأليف آندرو آلتمن؛ ترجمه: بهروز جندقي؛ زمستان 1385.

8. درسنامه فلسفه حقوق،  (حدود 70% كتاب : دروس  1تا 7 و 10تا12) ؛  مؤسســـه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1387

9. كاوش‌ها و چالش‌ها؛ ج 2 تحقيق و نگارش (گفتارهايي از استاد فرزانه آيت‌اله مصباح يزدي). مشكات چاپ اول؛ تابستان 1387)

10.   درسنامه فلسفه حقوق،  (حدود 60% كتاب : دروس 1تا 5 و 9تا11) ؛  مؤسســـه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)؛ ويراست جديد با اعمال اصلاحات و تكميل و متفاوت از چاپ اول؛ 1388 .

11.  روابط دختر و پسر، پرسش‌ها و پاسخ‌هاي دانشجويي ج 25، 1385 (چاپ هشتم زمستان 88(؛ نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها. ( با همكاري آقايان دكتر احمدي و زينتي)

12. فمينيسم ؛ نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها؛ نشر معارف؛ 1388.

13.  اسلام و غرب؛ مبحث: هويت،  تفاوت ها و جهان شمولي حقوق بشر؛ قم: مؤسســـه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)؛  زمستان 1388.

14.    حقوق و شخصيت زن؛ پرسش‌ها و پاسخ‌هاي دانشجويي  (جلد38)؛ 1389؛ نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها.

15. حقوق خانوادگي زن؛ پرسش‌ها و پاسخ‌هاي دانشجويي  (جلد39)؛ 1389؛ نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها.

16. شخصيت و حقوق زن ( چهل‌چراغ انديشه مطهر )؛ كانون انديشه جوان (پزوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي)؛ 1389.

17. چند دقيقه با موسيقي ؛ آستان قدس رضوي؛ 1390.

18. جهاد و اصل منع توسل به زور در اسلام و حقوق بين الملل معاصر؛ مؤسســـه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ؛ پاييز1391.

19. نقش زن در قرآن با رويكرد تاريخي؛ كانون انديشه جوان (پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي)؛ بهار 1392.

20.    دكترين نظام جمهوري اسلامي در حوزه زنان و خانواده؛ ترجمه به زبان انگليسي با عنوان وجود آسماني (A Celestial Being: A Brief Review of the Status of Women in the Islamic Republic of Iran)؛ سازمان فرهنگ و ارتباطات جمهوري اسلامي ايران ؛ 1393.

 21.  شريعت و تقنين در كشورهاي اسلامي (ايران، پاكستان و عربستان)؛ قم: مؤسســـه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)؛ چاپ اول؛ 1396 .

مقاله

 

مقالات به تفكيك نشريه


الف: كتاب نقد
 1. فمينيسم عليه زنان ؛ شماره 17؛ زمستان 79؛پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي؛ اين مقاله در لبنان به نام (العصبويه النسويه حركه مناهضه للمرأه)؛ ترجمه و در قالب كتاب المرأه في‌الفكر الاسلامي المعاصر، چاپ و منتشر شد و در روزنامه اطلاعات سراسري در چهار شماره.... منتشر شد.

 2. منافع ملي و مصالح اسلامي در الحاق پروتكل 2+  93؛ شماره 28 پاييز 82 .

 3. كنوانسيون ‍رفع تبعيض عليه زنان در ترازوي فلسفه حقوق اسلامي ؛ شماره 29؛ زمستان 82 .

4. هويت،  تفاوت ها و جهان شمولي حقوق بشر؛ شماره  36 ؛ پاييز 84 .

 

ب: قبسات
5. پيوند فقه و اخلاق ؛شماره 3؛ سال 4 ؛ پاييز 1378.

 

ج: معرفت
6. برنامه‌هاي ماهواره‌اي در ارتباط با اصل حاكميت دولت‌ها و اصل آزادي اطلاعات؛ شماره 36؛1379 .

7. بررسي تطبيقي حمايت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بين‌الملل معاصر؛ شماره 42؛ 1380.

8. نقش عقل در استنباط قواعد و مقررات حقوقي از ديدگاه اسلام؛ شماره؛ 61. دي 1381

9. ارتداد در آينه فلسفه حقوق اسلامي، شماره70؛ مهر 82

10. صهيونيزم، انتفاضه فلسطين و دولت‌هاي اسلامي؛ آذر 82 ؛ شماره 72.

11. حقوق بشر و چالش هاي فرارو در آيينه فلسفه حقوق اسلامي ؛ آبان 1383؛ شماره 82.

12. عفاف و مصونيت اجتماعي فلسفة حجاب اسلامي؛ اسفند 1383؛ شماره 85.

13. حق توسعه كشورهاي در حال توسعه ؛ شهريور 84؛ شماره  93 .

14. مباني، ساختار، ويژگي ها و امتيازات نظام حقوقي اسلام؛ مهر سال 85 ؛ شمارة 106.

15. تروريسم بين المللي از ديدگاه اسلام؛ فروردين 1387 ؛ شماره 125.

16. پاسداشت حقوق انساني در اسلام؛ شهريور 1390 ؛ شماره 165.

 

د: مجله علمي _ تخصصي معرفت حقوقي
17. سلاح كشتار جمعي از ديدگاه اسلام ؛ پاييز 1390 ؛ شماره1.

18. وقف از سوي اشخاص حقوقي؛ بهار و تابستان 1391؛ شماره 3.

19. آزادي بيان و مباني و گستره آن از ديدگاه فقه و حقوق؛ بهار و تابستان 1391؛ شماره 4.

 

ه: معرفت سياسي
20. تبيين نظريه ولايت فقيه با تأكيد بر ديدگاه آيت الله سيستاني؛ سال ششم؛ بهار و تابستان 1393؛ شماره 11

 

و: مجله علمي _ پژوهشي حكومت اسلامي (دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري)
21. محدوديت هاي مجلس شوراي اسلامي در قانونگذاري (موضوع اصل 71 قانون اساسي)؛ شماره 66؛ زمستان 1391.

22. نقش شريعت در نظام تقنين عربستان ؛  زمستان 1393 ؛ شماره 74 ؛ صفحه 143 تا 174.

 

ز: فقه و اصول (مدرسه عالي تخصصي فقه و اصول)
23. نگاهي انتقادي به نظام هاي حقوقي يهود و مسيحيت؛ شماره 1و2؛ پاييز و زمستنان 1385.

ح : نشريات ديگر

24. فلسفه تفاوت هاي حقوقي بين زن و مرد با تاكيد بر ديدگاه آيت الله مصباح ره يافته ها و ره آوردها (ديدگاه هاي حضرت آيت الله مصباح يزدي) ج 2؛ چاپ اول پاييز 1395؛ صفحه 445 تا 496.

25. اصول بنيادين حقوق زن با تاكيد بر ديدگاه آيت الله مصباح؛ ره يافته ها و ره آوردها (ديدگاه هاي حضرت آيت الله مصباح يزدي) ج 2؛ چاپ اول پاييز 1395؛ صفحه 497 تا 544.

26. مباني و قلمرو آزادي بيان در انديشه اسلامي؛ پژوهشگاه علوم انساني (مبحث مذكور نخست به صورت مناظره با حجت الاسلام دكتر كاظم قاضي زاده در پژوهشگاه ارائه و سپس در مجموعه مقالات چاپ شد).

ط : پرسمان
 27. پوشش بانوان و چرايي آن؛ پيش شماره پنجم؛ (1380)

 28. گرسنگي ارزش است يا آفت؛ (تقابل علم و دين) پيش شماره پنجم؛ (1380)

 29. شطرنج، حلال يا حرام؛ پيش شماره ششم؛   1380    

 30. فمينيزم، فراز يا فرود؛ شماره سوم آذر   1381        

31. يكنواختي حقوق زن و مرد (در نگرش فمينيستي و حقوق اسلامي)؛ شماره4          

 32. زن و مرد، تشابه يا تساوي؛ شماره 5 بهمن 81        

 33. فمينيسم و بي‌اعتنايي به اخلاق؛ شماره 6، اسفند 81          

 34. موسيقي و نيازهاي روحي؛ (پاسخ به سؤال: روح من به موسيقي نياز دارد) شماره 8،  ارديبهشت 82 

35. مجازات مرتد چرا؟! شماره 9 ؛ خرداد 82         

36. چرايي تفاوت حقوق زن و مرد؛ شماره 11؛ مرداد 82         

37. حمايت از فلسطين به كدامين دليل ؛ شماره 15؛ آذر 82         

38. حقوق بشر و چالش‌هاي فراروي؛ شماره 17؛ بهمن 82        

39. مباني فكري اعلامية جهاني حقوق بشر چيست؟ شماره 19؛ فروردين 83          

40. جهانشمولي حقوق بشر؛ شماره22؛ تير 83

 

ي: فصلنامه اعتقادي سياسي فرهنگي مكاتبه و انديشه (نهاد نماينگي رهبري در دانشگاهها)
41. مباني حكومت اسلامي در عصر غيبت؛ شماره 31؛ پاييز 1387.

42. فلسفه تشريع قانون چند همسري و پاسخ به شبهات آن از ديدگاه آيه الله مطهري؛ شماره 31؛ پاييز 1387.

43. محدوده اختيارات رهبري و حاكم اسلامي در عصر غيبت؛ شماره 32؛ زمستان 1387.

44. آزادي عقيده و مجازات مرتد؛ شماره 32؛ زمستان 1387.

45. حضانت اطفال حق زن يا مرد؟؛ شماره 33؛ تابستان 1388.

46. بررسي تطبيقي حقوق بشر در اسلام و غرب؛ شماه 34؛ زمستان 1388.

47. نحوه حضور زنان در فعاليت هاي اجتماعي از نگاه استاد مطهري؛ شماه 34؛ زمستان 1388.

48. پاسخ به دو پرسش در حوزه زنان؛ شماره 35؛ تابستان 1389.

49. بررسي تطبيقي حقوق بشر در اسلام و غرب (قسمت دوم)؛ شماره 35؛ تابستان 1389.

 

ك : مجله صباح( مركز مطالعاب حوزه علميه قم)

50. برچه مبنايي،  رأي عالمان و جاهلان،  در تصميم گيري ها برابر است؟  شماره 1 ( 1380)

 

مقالات برگزيده در همايش‌هاي سراسري
 51. فلسفه تفاوت‌هاي حقوقي بين زن و مرد با تأكيد بر مسأله ديه؛ دانشگاه مازندران؛ بهمن 1382

 52. منزلت زن در انديشه اسلامي و فمينيسم با تحليل اسناد بين‌المللي؛ نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها؛ ارديبهشت 83

 53. مفهوم تروريسم و ديدگاه اسلام در باره آن،  ارائه شده در همايش بين المللي حقوق بشردوستانه

54. جنگ نرم و انگيزه هاي پيدا و پنهان فمينيسم؛ ارائه شده در همايش بررسي استفاده ابزاري از زن و فمينيسم در تهديد نرم در دانشگاه جامع امام حسين(ع) ؛ 1388

55. سلاح  كشتار جمعي از ديدگاه اسلام ؛ ارائه شده در كنفرانس بين‌المللي خلع سلاح هسته‌اي؛ فروردين 1389

56. انسان دوستي در قرآن و سنت معصومين(ع)؛ ارائه شده در همايش بررسي راه‌هاي تقويت و بهبود نقش زنان در فعاليت‌هاي بشر دوستانه؛ ارديبهشت  1389

57. كرامت انساني، مباني و شاخصه هاي آن در نظام اسلامي سومين كنگره علوم انساني اسلامي، 1395؛

58. بررسي سه مؤلفه نظام ارزشي: ايمان، تقوي و توكل در بهبود رهبري مديران جامعه اسلامي (حاجت حاجي زاده و سيد ابراهيم حسيني) در كنفرانس ملي اقيانوس مديريت (شيراز اسفند ماه 1394)

59. هوش معنوي و تآثير آن بر اخلاق اسلامي كار در كاركنان (مولود اميري و سيد ابراهيم حسيني)؛ در دومين كنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري و اقتصاد (مؤسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي شيراز، اسفند ماه 1394)

60. خدمات عمومي رايگان به عنوان مجازات جايگزين حبس در قانون جزاي انگليس؛ (زهرا امام دوست ليوار و سيد ابراهيم حسيني)؛ پنجمين كنفرانس فقه، حقوق و علوم جزا؛ (دانشگاه آزاد اسلامي ساوه، آبان ماه 1396)

61. خدمات عمومي رايگان به عنوان مجازات جايگزين حبس با توجه به قانون مجازات جديد در حقوق ايران؛ (زهرا امام دوست ليوار و سيد ابراهيم حسيني)؛ پنجمين كنفرانس فقه، حقوق و علوم جزا؛ (دانشگاه آزاد اسلامي ساوه، آبان ماه 1396)

62. خدمات عمومي رايگان به عنوان مجازات جايگزين حبس با توجه به قانون مجازات جديد در حقوق ايران و انگليس؛ (زهرا امام دوست ليوار و سيد ابراهيم حسيني)؛ پنجمين كنفرانس فقه، حقوق و علوم جزا؛ (دانشگاه آزاد اسلامي ساوه، آبان ماه 1396)

63. بررسي تطبيقي حمايت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بين الملل معاصر؛ در همايش بين المللي ايالات متحده، حقوق بشر و گفتمان سلطه؛ مركز تحقيقات سياست خارجي و ديپلماسي عمومي دانشگاه تهران؛ تير ماه 1396. (مقاله به زبان فارسي با ترجمه انگليس هم در كنفرانس ارائه شد و در مجموعه مقالات چاپ شد).

64. نقش قوانين در در پيشگيري از جرم و آسيب هاي اجتماعي؛ در نخستين همايش ملي مواجهه با آسيب هاي اجتماعي از ديدگاه اسلام؛ تير ماه  1397

65. سلاح  كشتار جمعي از ديدگاه اسلام ؛ ارائه شده در كنفرانس بين‌المللي خلع سلاح هسته‌اي؛ فروردين  1389.افتخارات


سفرهاي علمي


فعاليت هالي فرهنگي، تبليغي