امير خواص

گروه : کلام
khavas@iki.ac.ir


زندگينامه

امير خواص در سال 1344 در تهران متولد شده و تحصيلات خود را تا سطح ديپلم در تهران گذراند و از سال 1362 در قم به تحصيل علوم حوزوي مشغول شد. در سال 1372 دروس سطح را به پايان رسانده و حدود هفت سال نيز تا سال 1379در درس خارج فقه شركت نمود. از سال 1371 در كنار دروس حوزوي به تحصيل دروس جديد پرداخت و درسال 75 در رشتة كارشناسي الهيات و معارف اسلامي فارغ‌التحصيل شد. سپس در كارشناسي ارشد در رشتة دين‌شناسي شركت كرده و پس از قبولي و تحصيل در سال 81 از پايان نامة خود با عنوان"بررسي تطبيقي سعادت از ديدگاه افلاطون، ارسطو و غزالي" دفاع و با درجة عالي فارغ‌التحصيل شد. در سال 83 نيز در دكتري فلسفة دين در موسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني قبول شده و در سال  1388 از رسالة دكتري خود با عنوان "نقد و بررسي چند گانه انگاري الوهيت در مسيحيت"  دفاع كرده و با درجه عالي فارغ التحصيل شد. ايشان از سال 1382 عضو هيئت علمي مؤسسه آمورشي و پژوهشي امام خميني (ره) است.سوابق تحصيلي

خارج فقه و اصول.

دكتري فلسفه دين مؤسسه امام خميني(ره).فعاليت هاي اجرايي

 1. دبير آموزشي و پژوهشي گروه دين شناسي از سال 1375 تا سال 1383

2.مدير تحصيلات تكميلي از سال 1387 تا سال 1395

3. مدير گروه اديان مؤسسه امام خميني(ره) از سال 1394 تا كنون

4. عضو شوراي عالي زبان هاي خارجي مؤسس? امام خميني(رض) از سال 1397 تا كنونفعاليت هاي آموزشي

1. تدريس در دانشگاه امام حسين تهران: درس متون اسلامي، سال 1380
2. تدريس در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قم از سال 1381 تا كنون، دروس: فلسفه اسلامي، كلام اسلامي، فلسفة دين، فلسفة اخلاق، اديان شرقي و ابراهيمي، تفكر نقدي و زبان تخصصي فلسفه اخلاق
3. تدريس در مدرسة حجتيه از سال  1383 تا سال 1389 دروس: آشنايي با اديان شرقي و اديان ابراهيمي، كلام بين‌الاديان
4. تدريس درمركز تربيت راهنما و سفيران هدايت در قم، سال 1385،درس آشنايي با اديان ابراهيمي و اديان شرقي
5. تدريس در جامعه الزهرا س در قم، ساليان متعدد كه تا كنون ادامه دارد، دروس فلسفه اخلاق، فلسفه دين

6. تدريس در طرح ولايت دانشجويي و دبيران به مدت 20 سال از سال 1380 تا 1400
7. تدريس در مركز اخلاق اسلامي، سال 1396-1399، درس اخلاق تطبيقي و الهيات اخلاقفعاليت هاي پژوهشي


آثار و تاليفات

كتابها

1.    كتاب فلسفة اخلاق، ترجمه مجموعه مقالات دايره‌المعارف فلسفة اخلاق لارنس سي بكر،با همكاري ديگران، چاپ اول 1380، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
2.    كتاب باورهاي ديني، با همكاري ديگران، چاپ اول 1380، مؤسسه آمورشي و پژوهشي امام خميني
3.    كتاب ايمان در سپهر اديان، با همكاري ديگران، چاپ اول 1384، مؤسسه فرهنگي صهباي يقين
4.    كتاب فلسفه اخلاق، با تكيه بر مباحث تربيتي با همكاري ديگران، چاپ اول، 1385، مركز تدوين متون نهاد نماندگي ولي فقيه در دانشگاهها
5.    كتاب منشأ دين، چاپ اول، 1388 كانون انديشة جوان
6.    كتاب تفكر نقدي؛ چاپ اول، 1388،  چاپ دوم 1395، ويراست جديد، چاپ اول 1401 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (رض)؛ 
7.    كتاب الوهيت در مسيحيت، بررسي تحليلي و انتقادي چاپ اول، 1392، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ر1)؛

8.   كتاب آشنايي با اديان ابزرگ، چاپ اول،1395، ويراست دوم 1397 مركز مجازي فرهنگ و معارف اسلامي وابسته به مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(رض)

9. كتاب كلام بين الاديان، چاپ اول 1397 مركز مجازي فرهنگ و معارف اسلامي وابسته به مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(رض)

10. كتاب فرجام شناسي و معاد شناسي اديان، در دست انتشار توسط انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(رض)

مقالات

1. ترجمه مقاله "چالش نسبيت فرهنگي"، مجله معرفت، ش 32، بهمن و اسفند 1378.
2. "نسبت‌ علم اخلاق‌ و فلسفه‌اخلاق"، مجله رواق‌انديشه، ش 12، آذر1381.
3.  "اخلاق اسلامي و اخلاق مسيحي"، مجلة صباح انديشه، ش 8 سال 1382
4. بررسي تطبيقي سعادت از ديدگاه افلاطون، ارسطو و غزالي"، مجله كوثر معارف، پيش شماره1، پاييز1384.
5. "معنا‌شناسي اوصاف الهي از ديدگاه ابن ميمون و قاضي سعيد قمي، مجله علمي ترويجي معرفت، ش 123، دي 1386.
7. "مسيح در آيين يهود"، مجله علمي تخصصي معرفت اديان، ش 1، زمستان 1388.
8. "پولس و الوهيت عيسي مسيح"، مجلة علمي تخصصي معرفت اديان، ش 2، بهار 1389.
9. "نقد و بررسي ادبيات مكاشفه‌اي در آيين يهود"، مجلة علمي تخصصي معرفت اديان، ش 3، تابستان 1389
10. "انديشه هاي ديني موسي بن ميمون با تأكيد بر كتاب دلاله الحايرين"، مجلة علمي تخصصي معرفت اديان؛ شماره 5 زمستان 1389
11. "ادوار تاريخي آيين هندو و تحول در نظام خدايان"، مجلة علمي پژوهشي معرفت اديان ش 8، پاييز 1390

12. راههاي نجات در اخلاق هندويي و بودائي، همايش بين المللي اخلاق و اديان، قم اسفند 1391 ،بنياد بين المللي علوم وحياني اسراء

13."بررسي تطبيقي خلقت آدم و حوا از منظر قرآن و عهد عتيق"، مجلة علمي پژوهشي معرفت اديان ش 14 بهار 1392
14. اخلاق يهودي(منابع، غايت و ويژگيها) مجله اخلاق وحياني سال دوم ش 5، پاييز و زمستان 92
15. "يهود در جزيره العرب پيش از اسلام، تحليلي بر تأثير و تأثرات يهوديت و عرب جاهلي"، مجلة علمي پژوهشي معرفت اديان ش20، پاييز 1393
16. "بررسي ديدگاه نيچه درباره ارتباط دين و اخلاق"، مجلة علمي ترويجي معرفت اخلاقي ش 15
17. "بررسي تحليلي و انتقادي مكاتب فلسفي ناستيكه هند"، مجله علمي _ پژوهشي معرفت اديان ش 22 ، بهار 1394
18. "بررسي تطبيقي اخلاقي زيستن و مؤلفه‌هاي آن از ديدگاه اماميه و كاتوليك"، مجلة علمي _ پژوهشي معرفت اديان ش 29 ، زمستان 1395
19. "بررسي پيش گويي هاي عهدين درباره كشتارهاي جمعي پيش از ظهور مسيح، مجلة علمي _ پژوهشي مشرق موعود، ش 41، بهار 96

20. تبيين سازگاري خودگرايي، ديگرگرايي و خداگرايي در نظام اخلاقي اسلام،مجله علمي _ ترويجي معرفت اخلاقي، ش 21، بهار و تابستان 96

21."خدا و وحدت وجود در مكتب ودانته"، مجله علمي پژوهشي معرفت اديان ش 31 ، تابستان 1396
22.  "مفهوم شناسي ملكوت خدا در مسيحيت و مقايسة آن با حكومت صالحان در اسلام"، مجلة علمي پژوهشي مشرق موعود، ش 42، تابستان 96
23. "خدا و توحيد در آيين هندو و اسلام  با تأكيد بر ديدگاه امام رضا عليه السلام"، همايش بين المللي امام رضا عليه السلام و گفتگوي اديان، مشهد بهمن 1397

24. "نقش مدعيان دروغين در شكل گيري فرقه دونمه و تاثير آن بر يهوديت و جامعه مسلمان تركيه"، مجلة علمي پژوهشي مشرق موعود، ش 49، بهار 1398

25. معادباوري ضامن اصول و افعال اخلاقي، مجله علمي - ترويجي معرفت اخلاقي، ش 27، بهار و تابستان 1399

26. بررسي تطبيقي آرامش در معنويت اسلامي و معنويت سكولار، مجله علمي- ترويجي معرفت، ش 271 تير ماه 1399

27. "چيستي، ضرورت و مراحل تفكر نقدي، مجله علمي ترويجي عيار پژوهش، ش 21  بهار و تابستان 1399

28. نقش پيشگويي هاي آخرالزماني در خشونت گرايي مسيحيت بنيادگرا، مجله علمي- پژوهشي مشرق موعود، ش 59 پاييز1400

29. تبيين انسجام دروني ميان ارزشهاي اخلاقي ناظر به مواجهه احساسي در نظام اخلاقي اسلام، مجله علمي- ترويجي، معرفت اخلاقي، ش 31، بهار و تابستان 1401

30. پروتستانتيزم و ايجاد بحران در مرجعيت ديني، مجله علمي_ پژوهشي معرفت اديان، ش 53، زمستان 1401افتخارات

1. انتخاب به عنوان دانشجوي ممتاز بسيحي در دوران تحصيل در مقاطع كارشناسي و ارشد

2. انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر در سال

3. انتخاب به عنوان استاد برتر در سالi هاي 1399 و 1400سفرهاي علمي

1.  سفر به هندوستان، 3 نوبت

2. سفر به سوريه، 2 نوبت

3.  سفر به لبنان، 2 نوبت

4.  سفر به مالزي، 1 نوبت

5.  سفر به ايتاليا و واتيكان، 1 نوبتفعاليت هاي فرهنگي، تبليغي