محمّدرضا باقرزاده‌اول

گروه : حقوق
bagherzade1@iki.ac.ir


معرفي شخص

وي متولد 1344 است. در 1358 وارد حوزه علميه ورامين شد و پس از آن جهت ادامه تحصيل به حوزه علميه كاشان رفت و در سال 1363 وارد حوزه علميه قم شد. در دوران دفاع مقدس از ايثارگران دوران دفاع مقدس است. وي دركنار دروس حوزه و اشتغال به دروس خارج فقه و اصول به كسب مدرك تحصيلي دكتراي علوم سياسي و فوق ليسانس حقوق بين الملل نايل شد و اكنون عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره است.

 

تحصيلات:

حوزوي: خارج فقه و اصول

دانشگاهي: دكترا

رشته تحصيلي: كارشناسي ارشد حقوق و دكتراي علوم سياسي

پايان نامه كارشناسي ارشد: كشورهاي در حال توسعه و ضمانت اجراهاي صلح و امنيت بين المللي؛ موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره 1382

رساله دكتراي علوم سياسي: جهاد و حقوق بشر در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، 1389 موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

نوع و محل اشتغال: عضو هيات علمي موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

متولد 1344

سال ورود به حوزه علميه: 1358

سال شروع تحصيلات آكادميك: 1368سوابق تحصيلي

تحصيلات حوزوي: 

سال ورود به حوزه علميه ورامين : 1358

سال ورود به حوزه علميه كاشان: 1359

سال ورود به حوزه علميه قم: 1364

تحصيلات حوزوي: شركت در دروس خارج فقه آيت الله العظمي حاج شيخ جواد تبريزي و آيت الله العظمي مكارم شيرازي و خارج اصول آيت الله العظمي وحيد خراساني

تحصيلات دانشگاهي: 

 • دكتراي علوم سياسي
 • كارشناس ارشد حقوق بين الملل

عنوان پايان‌نامه: 

 • پايان نامه دكتري: جهاد و حقوق بشر در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران


فعاليت هاي پژوهشي

آثار علمي و تاليفات:

رديف

عنوان كتاب

نويسنده/گان

سال انتشار

محل انتشار

 1.  

راهبرد جهادي در سياست خارجي جمهوي اسلامي ايران

محمدرضا باقرزاده

1397

قم: انتشارات موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

 1.  

آسيب شناسي مطبوعات (دفتر اول)

جمعي از نويسندگان

1381

قم: مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه قم

 1.  

رهيافت ها و رهاوردها؛(ديدگاههاي آيت الله مصباح)

گروهي از نويسندگان

1395

قم: انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني( ره)

 1.  

ضمانت اجراهاي صلح و امنيت بين المللي (در ارتباط با كشورهاي در حال توسعه)

محمدرضا باقرزاده

1382

قم: انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني( ره)

 1.  

فلسفه حقوق (مباني انديشه اسلامي 5)

 

جمعي از نويسندگان

1388

قم:موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

 

 1.  

آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

محمدرضا باقرزاده

1388

قم: انتشارات جامعه الزهرا (س) ، بهارسال 1388

 1.  

مجموعه گفتگوهاي همايش رويكرد متعالي فقه اسلامي به حقوق بشر

تدوين و گردآوري محمدرضا باقرزاده

1390

قم: انتشارات موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره، بهار 1390

 1.  

مباني و راهكارهاي حمايت از حقوق بشر در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

محمدرضا باقرزاده

1400

در دست انتشار

 1.  

فلسفه حقوق بشر

محمدرضا باقرزاده

1400

در دست انتشار

مقالات علمي

رديف

موضوع مقاله

درجه علمي

سال

محل چاپ

 1.  

مباني حقوق بشر در اسلام ا زمنظر آيت الله مصباح يزدي

علمي- پژوهشي

1387

مجله علمي- پژوهشي حكومت اسلامي، بهار 1387

 1.  

درآمدي بر نقش جهاد در تدوين دكترين سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

علمي پژوهشي

1388

دوفصلنامه علمي پژوهشي «معرفت سياسي» شماره 4 موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره، ص 33-66

 1.  

جايگاه دفاع از حقوق بشر در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

علمي - پژوهشي

1390

فصلنامه علمي- پژوهشي، مطالعات انقلاب اسلامي،شماره 26، پاييز 1390، دانشگاه معارف اسلامي، ص 223-246

 1.  

تدابير اسلام براي پيشگيري از نقض حقوق بشر در محيط بين المللي

علمي- پژوهشي

1391

دوفصلنامه علمي پژوهشي معرفت سياسي شماره 8

 1.  

گذري بر حقوق متقابل مردم و حاكم در جامعه علوي

علمي ترويجي

1379

مجله معرفت شماره 37

 1.  

بحثي در باره مسئوليت كيفري دولت

علمي ترويجي

1379

مجله معرفت شماره 36

 1.  

چالش هاي تئوريك در منشور ملل متحد در خصوص اصل تساوي دولتها

علمي ترويجي

1380

مجله معرفت ، موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره، شماره 49 دي ماه 1380 ص 59-69

 1.  

علل حقوقي خودداري ايران از شناسايي اسراييل

علمي ترويجي

1380

معرفت شماره 40

 1.  

در آمدي بر نظريه نسبيت در حقوق

علمي ترويجي

1381

معرفت شماره 58 مهر 1381

 

 1.  

آسيب شناسي انقلاب اسلامي

علمي ترويجي

1382

مجله معرفت 68 موسسه امام خميني ره

 1.  

نقدي بر كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان

علمي ترويجي

1382

مجله معرفت،موسسه امام خميني ره ، ‌شماره 70 ، مهر ماه 1382 ص 8- 28

 1.  

نگاهي مقايسه اي به جهانشمولي حقوق بشر در اسلام

علمي ترويجي

1383

مجله معرفت، موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره ،مهر 1383، شماره 82، ص 21 - 39

 1.  

منشا مشروعيت در جمهوري اسلامي ايران

علمي ترويجي

1385

موسسه امام خميني ره مجله معرفت 102

 1.  

گذري بر حقوق متقابل مردم و حاكم در جامعه علوي

علمي ترويجي

1379

مجله معرفت شماره 37

 1.  

بحثي در باره مسئوليت كيفري دولت

علمي ترويجي

1379

مجله معرفت شماره 36

 1.  

چالش هاي تئوريك در منشور ملل متحد در خصوص اصل تساوي دولتها

علمي ترويجي

1380

مجله معرفت ، موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره، شماره 49 دي ماه 1380 ص 59-69

 1.  

علل خودداري ايران از شناسايي اسراييل از ديدگاه حقوق بين الملل

علمي ترويجي

1380

معرفت شماره 40

 1.  

در آمدي بر نظريه نسبيت در حقوق

علمي ترويجي

1381

معرفت شماره 58 مهر 1381

 

 1.  

آسيب شناسي انقلاب اسلامي

علمي ترويجي

1382

مجله معرفت 68 موسسه امام خميني ره

 1.  

نقدي بر كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان

علمي ترويجي

1382

مجله معرفت،موسسه امام خميني ره ، ‌شماره 70 ، مهر ماه 1382 ص 8- 28

 1.  

نگاهي مقايسه اي به جهانشمولي حقوق بشر در اسلام

علمي ترويجي

1383

مجله معرفت، موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره ،مهر 1383، شماره 82، ص 21 - 39

 1.  

منشا مشروعيت در جمهوري اسلامي ايران

علمي ترويجي

1385

موسسه امام خميني ره مجله معرفت 102

مقالات تخصصي و عمومي

رديف

موضوع مقاله

درجه علمي

سال

محل چاپ

 1.  

نقدي بر كتاب «جمهوريت» سعيد حجاريان

تخصصي عمومي

1380

مجله صباح مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه علميه قم شماره 1 ص 136

 1.  

تحريف مباني جمهوري اسلامي چرا؟ نقد سخنراني محسن كديور در دانشگاه ع.پ تهران مباني جمهوري اسلامي

تخصصي عمومي

1380/3/8

مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه علميه قم

 1.  

مباني فلسفي حقوق بشر

تخصصي عمومي

1380

هفته نامه پرتو22/12/80

 1.  

دين دموكراتيك يا دموكراسي ديني؟(نقدي بر مقاله فاضل ميبدي)

تخصصي عمومي

1380

روزنامه نوروز10/7/80

 1.  

جمهوري اسلامي، اراده خداوند(نقدي بر ديدگاه هاي محسن كديور )

تخصصي عمومي

1380

كيهان / 3 /1380

 1.  

اقدام تلافي جويانه آمريكا در افغانستان در آيينه حقوق بين الملل

تخصصي عمومي

1380

روزنامه كيهان، جمهوري اسلامي وهفته نامه پرتو1380

 1.  

جهاني شدن نقدي بر نگرش خوش‌بينانة افراطي

تخصصي عمومي

1380

مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه

 1.  

قانون اساسي و نهادهاي حامي جمهوريت( نقدي بر سخنان حجاريان تحت عنوان: وظيفه سنگين جنبش دانشجويي دفاع از جمهوريت نظام است)

تخصصي عمومي

1380

روزنامه حيات نو1380/3/12 و روزنامه هاي رسالت و جمهوري اسلامي28/3/80

 1.  

تعيين رهبري و دور باطل!

تخصصي عمومي

1381

مجله صباح ، شماره 2و3 تير 1381 مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه

 1.  

هدف روحانيت يا اصل دين؟ (نقدي بر سخنان هاشم آقاجري)

تخصصي عمومي

1381

روزنامه جمهوري اسلامي 30/4/81 و هفته نامه پرتو 9/5/81

 

 1.  

جايگاه نظريه نصب در اقوال فقها

تخصصي عمومي

1382

مجله صباح 7-8 فصلنامه پژوهشي مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه علميه قم

 1.  

منشا ثبات ناپذيري صلح و امنيت بين المللي در آيينه مهدويت

تخصصي عمومي

1382

هفته نامه پرتو سخن، شماره 187، 23/4/1382 ، ص 8 و روزنامه جمهوري اسلامي ايران يكشنبه 22/6/82

 1.  

زمينه هاي فكري طرفداري از الحاق به كنوانسيون

تخصصي عمومي

1382

هفته نامه پرتو و روزنامه رسالت مهر 1382

 1.  

جهان شمولي حقوق بشر در اسلام

تخصصي عمومي

1382

خردنامه حقوق بشر، ضميمه روزنامه همشهري ، 1382

 1.  

حقوق بشر و حق حاكميت خداوند

تخصصي عمومي

خرداد 83

نشريه آفتاب شماره 35

 1.  

حقوق اقليتها در جمهوري اسلامي ايران

تخصصي عمومي

13/4/ 83

روزنامه رسالت شماره 5330

 1.  

حقوق بشر در ارتباط با حقوق داخلي كشورها

تخصصي عمومي

5/11/83

روزنامه جمهوري اسلامي

5/11/83

 1.  

پروتستانتيسم نقابدار

تخصصي عمومي

30/3/86

هفته نامه پرتو

30/3/86

 1.  

مباني جهان شناختي حقوق بشر در اسلام از ديدگاه آيت الله مصباح يزدي

 

تخصصي عمومي

1387

كتاب رهيافت ها و رهاوردها(دفتر دوم)

50صفحه

 1.  

مباني انسان شناختي حقوق بشر در اسلام از ديدگاه آيت الله مصباح يزدي

 

تخصصي عمومي

1387

كتاب رهيافت ها و رهاوردها(دفتر دوم)

41 صفحه

 1.  

طرح پيشنهادي اعلاميه حقوق بشر در اسلام آيت الله مصباح يزدي در مقايسه با اعلاميه جهاني حقوق بشر

 

تخصصي عمومي

1387

كتاب رهيافت ها و رهاوردها(دفتر دوم)

66 صفحه

 1.  

نقد فيلم مارمولك

تخصصي عمومي

1383

روزنامه جمهوري اسلامي ،‌ دوشنبه 28/2/83

 1.  

مقاله جهان شمولي حقوق بشر

تخصصي عمومي

1384

فصلنامه كتاب نقدشماره 36 پاييز 1384 ص 3-38

 1.  

پيامبر اعظم ص و مشاركت اجتماعي سياسي زنان

تخصصي عمومي

1385

فصلنامه تخصصي مدرسه عالي تخصصي فقه و اصول مركز جهاني علوم اسلامي شماره 1و 2

 1.  

نقدي بر كتاب جمهوريت سعيد حجاريان

تخصصي عمومي

1386

مجله صباح، مركز مطالعات و پاسخگويي به شبهات حوزه علميه قم، شماره 1

 1.  

تدوين مقاله اصول حاكم بر روابط بين الملل نظام اسلامي، از منظر آيت الله عبدالله جوادي آملي

تخصصي عمومي

1387

فصلنامه علمي پژوهشي حكومت اسلامي، شماره 48 تابستان 1387، ص 5-36

 1.  

مقاله حقوق بنيادين بشر در عهدنامه مالك اشتر (برگزيده در همايش مالك اشتر نخعي)

تخصصي عمومي

1387

مجموعه مقالات همايش مالك اشتر نخعي/ص 457 تا تا 505/ انتشارات موسسه آموزش پژوهشي امام خميني ره

 1.  

خاستگاه مشروعيت قدرت از منظر آيت الله محسن اراكي

تخصصي عمومي

1388

فصلنامه علمي-پژوهشي حكومت اسلامي شماره 54 زمستان 1388

 1.  

اثبات ولايت فقيه در پرتو عقل و قرآن از منظر محسن اراكي

تخصصي عمومي

1388

فصلنامه علمي-پژوهشي حكومت اسلامي شماره 53 پاييز 1388

 1.  

جايگاه شورا در انتخاب حاكم اسلامي از منظر آيت الله محسن اراكي

 

تخصصي عمومي

1388

فصلنامه علمي-پژوهشي حكومت اسلامي شماره 52 تابستان 1388

(گواهي مركز مربوطه پيوست است)

 1.  

تهيه و تنظيم مقاله ولايت فقيه از منظر عقل و قرآن از آثار آيت الله حسين مظاهري

تخصصي عمومي

1389

فصلنامه علمي پژوهشي حكومت اسلامي شماره 55 سال 1389

 1.  

تهيه و تنظيم مقاله بررسي فقهي شرايط عمومي ولايت از آثار آيت الله حسين مظاهري

تخصصي عمومي

1389

فصلنامه حكومت اسلامي شماره 57 پاييز 1389

 1.  

فتنه 88 معلول اسلامي نشدن علوم انساني

تخصصي عمومي

1389

مجله فرهنگ پويا ، بهار 1389 ص 83

 1.  

بررسي حكم سنگسار از منظر فقه و حقوق بشر

تخصصي عمومي

1390

معرفت حقوقي شماره 2، زمستان 1390

 

 1.  

رابطه دموكراسي و سرمايه داري ازمنظر سياسي

تخصصي عمومي

1390

ماهنامه فرهنگي تحليلي سوره انديشه، آذر و دي 1390، ص 49

 1.  

مقاله اسلام انحرافي و انحراف اسلامي از منظر شهيد مطهري

تخصصي عمومي

1392

ماهنامه تخصصي كيهان فرهنگي، فروردين و ارديبهشت و خرداد 1392، ص 42

 1.  

كارآمدي و پيشرفت در پرتو ولايت فقيه

تخصصي عمومي

1392

كيهان فرهنگي، شماره 319-321ص 38

 1.  

مقاومت لبنان تروريسم يا دفاع مشروع

تخصصي عمومي

1392مرداد

نشريه تراز شماره 8 ص 84

 1.  

رابطه دموكراسي و سرمايه داري ازمنظر سياسي

تخصصي عمومي

1390

ماهنامه فرهنگي تحليلي سوره انديشه، آذر و دي 1390، ص 49

 1.  

مقاله اسلام انحرافي و انحراف اسلامي از منظر شهيد مطهري

تخصصي عمومي

1392

ماهنامه تخصصي كيهان فرهنگي، فروردين و ارديبهشت و خرداد 1392، ص 42

 1.  

كارآمدي و پيشرفت در پرتو ولايت فقيه

تخصصي عمومي

1392

كيهان فرهنگي، شماره 319-321ص 38

 1.  

مقاومت لبنان تروريسم يا دفاع مشروع

تخصصي عمومي

1392مرداد

نشريه تراز شماره 8 ص 84

 

راهنمايي پايان نامه و مشاوره و داوري دهها پايان نامه دانشگاهي و حوزوي در مقاطع ارشد و دكترافعاليت هاي آموزشي

تدريس در حوزه و دانشگاه در مواد درسي:

 • جريان شناسي سياسي،
 • ريشه هاي انقلاب اسلامي،
 • ولايت فقيه،
 • حقوق بشر،
 • حقوق بشر در اسلام،
 • مباني انديشه سياسي اسلام،
 • فلسفه حقوق،
 • مقدمه علم حقوق،
 • حقوق بين الملل،
 • حقوق بين الملل اسلامي،
 • مباني علم حقوق،
 • حقوق اساسي،
 • سازمانهاي بين المللي و ...

سوابق آموزشي دكتر محمدرضا باقرزاده در مقطع كارشناسي تا 1391

 

محل تدريس

مقطع

تعداد واحد

ماده درسي

سال تحصيلي

 

جامعه الزهرا س حوزه علميه خواهران قم

كارشناسي

2

ريشه هاي انقلاب اسلامي

1379

 1.  

جامعه الزهرا س حوزه علميه خواهران قم

كارشناسي

2

قانون اساسي

1379

 1.  

جامعه الزهرا س حوزه علميه خواهران قم

كارشناسي

1

وصيت نامه سياسي الهي امام خميني ره

1379

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ(سفيران هدايت)

كارشناسي

2

ولايت فقيه

1379

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ(سفيران هدايت)

كارشناسي

2

حقوق اساسي

1379

 1.  

جامعه الزهرا س حوزه علميه خواهران قم

كارشناسي

2

ريشه هاي انقلاب اسلامي

1380

 1.  

جامعه الزهرا س حوزه علميه خواهران قم

كارشناسي

1

وصيت نامه سياسي الهي امام خميني ره

1380

 1.  

جامعه الزهرا س حوزه علميه خواهران قم

كارشناسي

3

نظام سياسي

1380

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

2

حقوق اداري

1380

 1.  

جامعه الزهرا س حوزه علميه خواهران قم

كارشناسي

4

ولايت فقيه

1380

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ(سفيران هدايت)

كارشناسي

2

ولايت فقيه

1381

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

1

حقوق بشر در اسلام

1381

 1.  

جامعه الزهرا س حوزه علميه خواهران قم

كارشناسي

3

نظام سياسي

1381

 1.  

جامعه الزهرا س حوزه علميه خواهران قم

كارشناسي

2

ولايت فقيه

1381

 1.  

جامعه الزهرا س حوزه علميه خواهران قم

كارشناسي

2

ولايت فقيه

1381

 1.  

طرح ولايت موسسه امام خميني ره

كارشناسي

6

نظام ارزشي سياسي اسلام(مباني انديشه اسلامي4)

1381

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

2

مقدمه علم حقوق

1382

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

2

حقوق بين الملل اسلامي

1382

 1.  

جامعه الزهرا س حوزه علميه خواهران قم

كارشناسي

3

نظام سياسي

1382

 1.  

جامعه الزهرا س حوزه علميه خواهران قم

كارشناسي

2

ولايت فقيه

1382

 1.  

جامعه الزهرا س حوزه علميه خواهران قم

كارشناسي

2

قانون اساسي

1382

 1.  

طرح ولايت موسسه امام خميني ره

كارشناسي

6

نظام ارزشي سياسي اسلام(مباني انديشه اسلامي4)

1382

 1.  

جامعه الزهرا س حوزه علميه خواهران قم

كارشناسي

2

انديشه سياسي

1383

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ(سفيران هدايت)

كارشناسي

2

ولايت فقيه

1383

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

1

حقوق بشر در اسلام

1384

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ(سفيران هدايت)

كارشناسي

2

ولايت فقيه

1384

 1.  

جامعه المصطفي العالميه

كارشناسي

2

مقدمه علم حقوق

1384

 1.  

جامعه الزهرا س حوزه علميه خواهران قم

كارشناسي

3

نظام سياسي

1384

 1.  

جامعه الزهرا س حوزه علميه خواهران قم

كارشناسي

4

قانون اساسي

1384

 1.  

موسسه امام خميني ره طرح ولايت

كارشناسي

6

نظام ارزشي سياسي اسلام(مباني انديشه اسلامي4)

1384

 1.  

موسسه امام خميني ره طرح ولايت

كارشناسي

6

نظام ارزشي سياسي اسلام(مباني انديشه اسلامي4)

1384

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

4

حقوق و سياست در قرآن

1385

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

2

حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران

1385

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ(سفيران هدايت)

كارشناسي

2

ولايت فقيه

1385

 1.  

موسسه امام خميني ره طرح ولايت

كارشناسي

6

فلسفه حقوق

1385

 1.  

موسسه امام خميني ره طرح ولايت

كارشناسي

6

نظام ارزشي سياسي اسلام(مباني انديشه اسلامي4)

1385

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

4

حقوق و سياست در قرآن

1386

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

2

حقوق اساسي(1) كليات

1386

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

1

حقوق بشر در اسلام

1386

 1.  

طرح ولايت دبيران آموزش و پرورش موسسه امام خميني ره

كارشناسي

6

نظام ارزشي سياسي اسلام(مباني انديشه اسلامي4)

1386

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

1

فلسفه حقوق

1387

 1.  

جامعه الزهرا س حوزه علميه خواهران قم

كارشناسي

5

فلسفه2(بدايه الحكمه)

1387

 1.  

جامعه المصطفي العالميه

كارشناسي

2

حقوق بشر

1387

 1.  

طرح ولايت موسسه امام خميني ره

كارشناسي

6

نظام ارزشي سياسي اسلام(مباني انديشه اسلامي4)

1387

 1.  

طرح ولايت مستقل دانشجويي موسسه امام خميني ره

كارشناسي

4 ساعت

ولايت فقيه

1387

 1.  

طرح ولايت مستقل دانشجويي موسسه امام خميني ره

كارشناسي

4 ساعت

تحليل سياسي مباحث روز

1387

 1.  

طرح ولايت مستقل دانشجويي موسسه امام خميني ره

كارشناسي

4 ساعت

ولايت فقيه

1387

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

1

حقوق بشر در اسلام

1388

 1.  

موسسه امام خميني ره طرح ولايت دانشجويي

كارشناسي

6

فلسفه حقوق

1388

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

1

حقوق بشر در اسلام

1389

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

2

حقوق اساسي 2

1389

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

4

حقوق و سياست در قرآن

1389

 1.  

طرح ولايت دبيران آموزش و پرورش موسسه امام خميني ره

كارشناسي

6

درآمدي بر نظام ارزشي و سياسي اسلام

1389

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

 

4

حقوق اساسي 2

1390

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

2

مقدمه علم حقوق

1390

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

4

حقو ق بين الملل عمومي 1

1390

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

2

حقو ق بين الملل عمومي

1390

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

2

انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن

1390

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

2

حقوق بين الملل عمومي 1

1390

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

4

حقوق اساسي 2

1390

 1.  

طرح ولايت دانشجويي موسسه امام خميني ره

كارشناسي

4

دين در نگاه نوين

1390

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

2

حقوق سازمانهاي بين المللي

1391

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

1

فلسفه حقوق

1391

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

1

سمينار

1391

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

2

حقو ق بين الملل عمومي

1391

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

1

حقو ق بشر در اسلام

1391

 1.  

سوابق آموزشي دكتر محمدرضا باقرزاده در مقطع كارشناسي تا 1391

 

محل تدريس

مقطع

تعداد واحد

ماده درسي

سال تحصيلي

 

جامعه الزهرا س حوزه علميه خواهران قم

كارشناسي

2

ريشه هاي انقلاب اسلامي

1379

 1.  

جامعه الزهرا س حوزه علميه خواهران قم

كارشناسي

2

قانون اساسي

1379

 1.  

جامعه الزهرا س حوزه علميه خواهران قم

كارشناسي

1

وصيت نامه سياسي الهي امام خميني ره

1379

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ(سفيران هدايت)

كارشناسي

2

ولايت فقيه

1379

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ(سفيران هدايت)

كارشناسي

2

حقوق اساسي

1379

 1.  

جامعه الزهرا س حوزه علميه خواهران قم

كارشناسي

2

ريشه هاي انقلاب اسلامي

1380

 1.  

جامعه الزهرا س حوزه علميه خواهران قم

كارشناسي

1

وصيت نامه سياسي الهي امام خميني ره

1380

 1.  

جامعه الزهرا س حوزه علميه خواهران قم

كارشناسي

3

نظام سياسي

1380

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

2

حقوق اداري

1380

 1.  

جامعه الزهرا س حوزه علميه خواهران قم

كارشناسي

4

ولايت فقيه

1380

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ(سفيران هدايت)

كارشناسي

2

ولايت فقيه

1381

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

1

حقوق بشر در اسلام

1381

 1.  

جامعه الزهرا س حوزه علميه خواهران قم

كارشناسي

3

نظام سياسي

1381

 1.  

جامعه الزهرا س حوزه علميه خواهران قم

كارشناسي

2

ولايت فقيه

1381

 1.  

جامعه الزهرا س حوزه علميه خواهران قم

كارشناسي

2

ولايت فقيه

1381

 1.  

طرح ولايت موسسه امام خميني ره

كارشناسي

6

نظام ارزشي سياسي اسلام(مباني انديشه اسلامي4)

1381

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

2

مقدمه علم حقوق

1382

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

2

حقوق بين الملل اسلامي

1382

 1.  

جامعه الزهرا س حوزه علميه خواهران قم

كارشناسي

3

نظام سياسي

1382

 1.  

جامعه الزهرا س حوزه علميه خواهران قم

كارشناسي

2

ولايت فقيه

1382

 1.  

جامعه الزهرا س حوزه علميه خواهران قم

كارشناسي

2

قانون اساسي

1382

 1.  

طرح ولايت موسسه امام خميني ره

كارشناسي

6

نظام ارزشي سياسي اسلام(مباني انديشه اسلامي4)

1382

 1.  

جامعه الزهرا س حوزه علميه خواهران قم

كارشناسي

2

انديشه سياسي

1383

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ(سفيران هدايت)

كارشناسي

2

ولايت فقيه

1383

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

1

حقوق بشر در اسلام

1384

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ(سفيران هدايت)

كارشناسي

2

ولايت فقيه

1384

 1.  

جامعه المصطفي العالميه

كارشناسي

2

مقدمه علم حقوق

1384

 1.  

جامعه الزهرا س حوزه علميه خواهران قم

كارشناسي

3

نظام سياسي

1384

 1.  

جامعه الزهرا س حوزه علميه خواهران قم

كارشناسي

4

قانون اساسي

1384

 1.  

موسسه امام خميني ره طرح ولايت

كارشناسي

6

نظام ارزشي سياسي اسلام(مباني انديشه اسلامي4)

1384

 1.  

موسسه امام خميني ره طرح ولايت

كارشناسي

6

نظام ارزشي سياسي اسلام(مباني انديشه اسلامي4)

1384

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

4

حقوق و سياست در قرآن

1385

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

2

حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران

1385

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ(سفيران هدايت)

كارشناسي

2

ولايت فقيه

1385

 1.  

موسسه امام خميني ره طرح ولايت

كارشناسي

6

فلسفه حقوق

1385

 1.  

موسسه امام خميني ره طرح ولايت

كارشناسي

6

نظام ارزشي سياسي اسلام(مباني انديشه اسلامي4)

1385

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

4

حقوق و سياست در قرآن

1386

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

2

حقوق اساسي(1) كليات

1386

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

1

حقوق بشر در اسلام

1386

 1.  

طرح ولايت دبيران آموزش و پرورش موسسه امام خميني ره

كارشناسي

6

نظام ارزشي سياسي اسلام(مباني انديشه اسلامي4)

1386

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

1

فلسفه حقوق

1387

 1.  

جامعه الزهرا س حوزه علميه خواهران قم

كارشناسي

5

فلسفه2(بدايه الحكمه)

1387

 1.  

جامعه المصطفي العالميه

كارشناسي

2

حقوق بشر

1387

 1.  

طرح ولايت موسسه امام خميني ره

كارشناسي

6

نظام ارزشي سياسي اسلام(مباني انديشه اسلامي4)

1387

 1.  

طرح ولايت مستقل دانشجويي موسسه امام خميني ره

كارشناسي

4 ساعت

ولايت فقيه

1387

 1.  

طرح ولايت مستقل دانشجويي موسسه امام خميني ره

كارشناسي

4 ساعت

تحليل سياسي مباحث روز

1387

 1.  

طرح ولايت مستقل دانشجويي موسسه امام خميني ره

كارشناسي

4 ساعت

ولايت فقيه

1387

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

1

حقوق بشر در اسلام

1388

 1.  

موسسه امام خميني ره طرح ولايت دانشجويي

كارشناسي

6

فلسفه حقوق

1388

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

1

حقوق بشر در اسلام

1389

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

2

حقوق اساسي 2

1389

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

4

حقوق و سياست در قرآن

1389

 1.  

طرح ولايت دبيران آموزش و پرورش موسسه امام خميني ره

كارشناسي

6

درآمدي بر نظام ارزشي و سياسي اسلام

1389

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

 

4

حقوق اساسي 2

1390

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

2

مقدمه علم حقوق

1390

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

4

حقو ق بين الملل عمومي 1

1390

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

2

حقو ق بين الملل عمومي

1390

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

2

انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن

1390

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

2

حقوق بين الملل عمومي 1

1390

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

4

حقوق اساسي 2

1390

 1.  

طرح ولايت دانشجويي موسسه امام خميني ره

كارشناسي

4

دين در نگاه نوين

1390

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

2

حقوق سازمانهاي بين المللي

1391

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

1

فلسفه حقوق

1391

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

1

سمينار

1391

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

2

حقو ق بين الملل عمومي

1391

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

كارشناسي

1

حقو ق بشر در اسلام

1391

 1.  

سوابق آموزشي دكتر محمدرضا باقرزاده در مقطع كارشناسي ارشد تا 1391

 

محل تدريس

مقطع

تعداد واحد

ماده درسي

سال تحصيلي

 

جامعه المصطفي العالميه

ارشد

3

فقه و حقوق جزاي عمومي

1383

 1.  

جامعه المصطفي العالميه

ارشد

2

حقوق اساسي

1383

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

حقوق اساسي

1384

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

جريان شناسي

1384

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

حقوق اساسي

1385

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

جريان شناسي

1385

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

جريان شناسي

1386

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

حقوق اساسي

1386

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

حقوق اساسي

1387

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

جريان شناسي

1387

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

حقوق اساسي

1388

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

جريان شناسي

1388

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

حقوق اساسي

1389

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

جريان شناسي

1389

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

حقوق اساسي

1390

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

جريان شناسي

1390

 1.  

مركز آموزش تخصصي فلسفه اسلامي

ارشد

4

فلسفه حقوق

1390

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

ارشد

2

فلسفه حقوق 2

1391

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

حقوق اساسي

1391

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

جريان شناسي

1391

 1.  

دانشگاه باقرالعلوم

ارشد

2

آشنايي با قانون اساسي

1391

 1.  

موسسه آموزش عالي معصوميه دفتر تبليغات حوزه علميه قم

ارشد

2

مقدمه علم حقوق

1391

 1.  

سوابق آموزشي دكتر محمدرضا باقرزاده در مقطع كارشناسي ارشد تا 1391

 

محل تدريس

مقطع

تعداد واحد

ماده درسي

سال تحصيلي

 

جامعه المصطفي العالميه

ارشد

3

فقه و حقوق جزاي عمومي

1383

 1.  

جامعه المصطفي العالميه

ارشد

2

حقوق اساسي

1383

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

حقوق اساسي

1384

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

جريان شناسي

1384

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

حقوق اساسي

1385

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

جريان شناسي

1385

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

جريان شناسي

1386

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

حقوق اساسي

1386

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

حقوق اساسي

1387

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

جريان شناسي

1387

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

حقوق اساسي

1388

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

جريان شناسي

1388

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

حقوق اساسي

1389

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

جريان شناسي

1389

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

حقوق اساسي

1390

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

جريان شناسي

1390

 1.  

مركز آموزش تخصصي فلسفه اسلامي

ارشد

4

فلسفه حقوق

1390

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

ارشد

2

فلسفه حقوق 2

1391

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

حقوق اساسي

1391

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

جريان شناسي

1391

 1.  

دانشگاه باقرالعلوم

ارشد

2

آشنايي با قانون اساسي

1391

 1.  

موسسه آموزش عالي معصوميه دفتر تبليغات حوزه علميه قم

ارشد

2

مقدمه علم حقوق

1391

 1.  

سوابق آموزشي دكتر محمدرضا باقرزاده در مقطع كارشناسي ارشد تا 1391

 

محل تدريس

مقطع

تعداد واحد

ماده درسي

سال تحصيلي

 

جامعه المصطفي العالميه

ارشد

3

فقه و حقوق جزاي عمومي

1383

 1.  

جامعه المصطفي العالميه

ارشد

2

حقوق اساسي

1383

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

حقوق اساسي

1384

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

جريان شناسي

1384

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

حقوق اساسي

1385

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

جريان شناسي

1385

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

جريان شناسي

1386

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

حقوق اساسي

1386

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

حقوق اساسي

1387

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

جريان شناسي

1387

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

حقوق اساسي

1388

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

جريان شناسي

1388

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

حقوق اساسي

1389

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

جريان شناسي

1389

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

حقوق اساسي

1390

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

جريان شناسي

1390

 1.  

مركز آموزش تخصصي فلسفه اسلامي

ارشد

4

فلسفه حقوق

1390

 1.  

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره

ارشد

2

فلسفه حقوق 2

1391

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

حقوق اساسي

1391

 1.  

مركز آموزش هاي تخصصي تبليغ

ارشد

1

جريان شناسي

1391

 1.  

دانشگاه باقرالعلوم

ارشد

2

آشنايي با قانون اساسي

1391

 1.  

موسسه آموزش عالي معصوميه دفتر تبليغات حوزه علميه قم

ارشد

2

مقدمه علم حقوق

1391

 1.  

سوابق آموزشي مقطع دكتري

محمدرضا باقرزاده

 

محل تدريس

مقطع

تعداد واحد

ماده درسي

سال تحصيلي

 

طرح ضيافت استادان دانشگاه بوعلي سينا همدان

دكترا

40 ساعت

كارگاه انديشه سياسي اسلام

1389

 1.  

دانشگاه پيام نور استان تهران

دكترا و اعضاي هيات علمي

52 ساعت

كارگاه دانش افزايي استادان با موضوع انديشه سياسي اسلام و مباني انقلاب اسلامي

1391

 1.  

جامعه المصطفي العالميه

دكترا

2

اسلام و حقوق بشر

1391

 1.  

طرح ضيافت اساتيد دانشگاههاي استان فارس

دكترا

46 ساعت

كارگاه آموزشي انديشه سياسي

1391

 1.  

طرح و لايت مديران و كارمندان موسسه امام خميني ره

دكترا

4 ساعت

كارگاه آموزشي نظام سياسي اسلام و ولايت فقيه

1391

 1.  

موسسه امام خميني ره طرح معرفت اساتيد

دكترا

12 ساعت

كارگاه آموزشي فلسفه حقوق

1391

 1.  

موسسه امام خميني ره طرح ولايت اساتيد

دكترا

8 ساعت

درآمدي بر نظام سياسي و ارزشي اسلام

1391

 1.  

طرح معرفت پزشكان

دكترا

3 واحد

كارگاه آموزشي فلسفه حقوق و فلسفه سياست

1391

 1.  


فعاليت هاي اجرايي
 1. عضو هيات علمي موسسه امام خميني ره
 2. مسئول بسيج اساتيد دانشگاههاي استان قم
 3. عضو كانون طلوع موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره
 4. عضو بسيج اساتيد دانشگاه استان قم
 5. عضو بسيج اساتيد و نخبگان حوزه
 6. عضو بسيج حقوقدانان كشور
 7. مدير سابق مركز مطالعات و پاسخگويي به شبهات حوزه علميه قم از سال 1389تا سال 1390
 8. معاون پژوهشي سابق مدرسه عالي فقه و اصول جامعه المصطفي در 1385
 9. قائم مقام سابق سردبير مجله علمي پژوهشي حكومت اسلامي(آيت الله آملي لاريجاني) ، نشريه دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري تا سال 1390
 10. سردبير سابق مجله تخصصي فقه و اصول در مدرسه عالي فقه و اصول جامعه المصطفي در سال 1385
 11. كارشناس مباحث حقوقي و سياسي در برنامه هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
 12. مدير سابق گروه حقوق ، سياست و جامعه مركز مطالعات و پاسخگويي به شبهات» حوزه علميه قم1380-1389
 13. عضو سابق هيات تحريريه فصلنامه پژوهشي صباح، مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه علميه قم 1380-1385
 14. مدير سابق حلقه نقد سياست و فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي از سال 1383 تا 1384
 15. سردبير سابق فصلنامه تخصصي «فقه و اصول» جامعه العلوم الاسلاميه، مدرسه عالي تخصصي فقه و اصول. شماره 1و 2
 16. سخنراني هاي علمي در دانشگاههاي مختلف و مراكز كشور
 17. عضو شوراي مركزي كانون طلوع موسسه امام خميني ره
 18. عضو كانون دانشگاهيان انقلاب اسلامي
 19. دبير پژوهشي گروه حقوق موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره از 1386
 20. سردبير فصلنامه معرفت حقوقي، موسسه امام خميني ره ،1390
 21. دبير علمي همايش ملي رويكرد فقه اسلامي به حقوق بشر موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره1390
 22. عضو علمي سابق مركز مطالعات و پاسخگويي سازمان بسيج
 23. دبير علمي همايش ملي امر به معروف و نهي از منكر وحقوق بشر ، موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره و ديگر مراكز علمي1391
 24. عضويت در هيات علمي اداره نشست سوم همايش علمي «صيانت از كرامت انسان در انديشه حقوقي اسلام» كميسيون حقوق بشر اسلامي 1391
 25. نامزد نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي (تهران، ري ، شميرانات و اسلام شهر) از سوي «جبهه دانشگاهيان انقلاب اسلامي»1391
 26. نشست هاي علمي پاسخ به شبهات سياسي و حقوقي در برنامه برهان شبكه قرآن سيماي جمهوري اسلامي ايران1391
 27. نشست هاي علمي پاسخ به شبهات حجاب در برنامه ارديبهشت در شبكه چهار سيماي جمهوري اسلامي ايران، 1391
 28. كارشناس ميزگرد دين شناسي در شبكه قرآن سيماي جمهوري اسلامي ايران 1391
 29. انجام مناظره هاي مختلف در دانشگاههاي كشور


سفرهاي علمي

سفر مطالعات ميداني به كشورهاي سوريه لبنان و تركيه در سال 1387 به همراه اساتيد گروه علوم سياسي موسسه امام خميني رهافتخارات

18 ماه سابقه شركت در جبهه‌هاي جنگ تحميلي

جانباز جنگ تحميلي