سيداكبر حسيني‌ قلعه‌بهمن

گروه : اديان
ghalebahman@iki.ac.ir


زندگينامه

استاد سيد اكبر حسيني قلعه بهمن در سال 1348 در شهر ري تولد يافت. تحصيلات كلاسيك خود را تا مقطع سوم راهنمائي در شهرهاي خوانسار، قم و قرچك به انجام رسانيد و در سال 1362 وارد حوزه علمية ورامين شده و به تحصيل در دروس حوزوي پرداخت. در سال 1367 به حوزه علميه شهر ري و در سال 1368 به حوزه علميه قم منتقل گرديد.

دروس حوزوي را تا مقطع درس خارج طي كرده و به مدت پنج سال از دروس خارج اساتيد گرانقدري همچون آيت الله وحيد خراساني، آيت الله فاضل لنكراني و آيت الله جوادي آملي بهره‌هاي فراواني برد.در سال 1371 وارد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ـ ره ـ شده و دوره كارشناسي الهيات و معارف اسلامي را پشت سر گذاشت. در سال 1376 وارد دوره كارشناسي ارشد رشته دين شناسي مؤسسه امام خميني شد و در سال 1381 با ارائه پايان نامة واقع‎گرايي اخلاقي در نيمه دوم قرن بيستم فارغ التحصيل گرديد. در سال 1383 نيز وارد دوره دكتري فلسفه دين مؤسسه شد و در تير ماه 1388 از پايان نامه دكتري خود با عنوان واقع‌گرايي ديني در قرن بيستم دفاع نمود.سوابق تحصيلي

خارج فقه و اصول.

دكتري فلسفه دين مؤسسه امام خميني(ره).فعاليت هاي اجرايي
 1. مدير گروه كلام (دين‌شناسي) غير حضوري تا سال 1387.
 2. دبير ماه‌نامه علمي ترويجي معرفت ويژه‌نامه‌هاي دين‌شناسي.
 3. مدير مسئول و جانشين سردبير فصل‌نامه علمي پژوهشي معرفت اديان.
 4. اداره دانشگاه مجازي تا سال 1391.
 5. اداره آموزش نيمه حضوري مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره تا سال 1391.


فعاليتهاي آموزشي

تدريس‌ها:

 1. تدريس در پنج دوره طرح ولايت در موضوعاتي همچون فلسفه، خداشناسي، مباني معرفت ديني، معرفت‌شناسي و ...
 2. تدريس فلسفه اسلامي ( آموزش فلسفه).
 3. تدريس چندين دوره انسان شناسي در مراكز علمي مختلف.
 4. تدريس چند دوره كلام بين الاديان.
 5. تدريس چند دوره كلام اسلامي.
 6. تدريس چند دوره فلسفه دين.
 7. تدريس چند دوره اديان.
 8. تدريس چندين دوره اخلاق تطبيقي و اخلاق بين الاديان
 9. تدريس چند دوره اخلاق اسلامي.
 10. تدريس چند دوره تفسير موضوعي.
 11. تدريس چند دوره فلسفه اخلاق.
 12. تدريس چند دوره اخلاق عقلي فلسفي؛

 

برنامه‌ها و دروس ارائه شده به صورت مجازي:

 1. انسان‌شناسي به ميزان 3 واحد آموزشي در مقطع ارشد؛
 2. كلام اسلامي به ميزان 4 واحد در مقطع كارشناسي؛
 3. معارف قرآن(خداشناسي) آموزش مجازي جامعة الزهرا.

 

برنامه‌هاي راديويي:

بيست و چهار برنامه نقد و نظر در باب رابطه دين و اخلاق در راديو معارف.

دوازده برنامه درباره اديان شرقي در راديو گفت‌و‌گو با عنوان شعبده شوم.

 

اين حقير در سال‌هاي 1380ـ 1381، مدير گروه دين پژوهي مركز مطالعات و پژوهش‌‌هاي حوزه علميه قم بوده‌ام و از سال 1382 تاكنون به تدريس و پژوهش در مؤسسه امام خميني(ره) اشتغال داشته و در ضمن در مراكز علمي ديگري همچون دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام، مؤسسة علوم انساني وابستة به جامعة المصطفي، موسسة آموزش عالي اخلاق و تربيت اسلامي، مركز تخصصي تبليغ، دانشگاه اديان، جامعة الزهرا و ... نيز به تدريس مي‌پردازم.

از سال 1383 با تدريس در درس انسان شناسي جهت دوره كارشناسي ارشد رشته اخلاق اسلامي دانشگاه مجازي سازمان مدارس خارج از كشور، وارد فضاي دانشگاه مجازي شدم و از سال 1385 با تأسيس دانشگاه مجازي امام خميني رحمت الله عليه، تلاش كردم به فضل و ياري خدا معارف اسلامي و قرآني را از اين مسير به دوستداران و علاقمندان ارائه نمايم و اين مهم تا تيرماه سال 1391 ادامه داشت.فعاليت هاي پژوهشي


آثار و تاليفات

الف. كتب:

 1. واقع‎گرايي اخلاقي در نيمه دوم قرن بيستم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ـره‌ـ، قم، 1383.
 2. واقع‌گرايي ديني در قرن بيستم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ـره‌ـ، قم، 1390.
 3. انسان‌شناسي، سازمان مدارس و حوزه‌هاي خارج از كشور، در دست انتشار.
 4. منشا دين با همكاري آقاي امير خواص، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة، 1388.
 5. درآمدي بر مباني انديشه اسلامي، با همكاري جمعي از نويسندگان، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ـره‌ـ، قم، 1381.
 6. مقاله هاي برگزيده فلسفه اخلاق، بكر، با همكاري جمعي از نويسندگان، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ـره‌ـ، قم، 1381.
 7. باورهاي ديني،‌با همكاري جمعي از نويسندگان، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ـره‌ـ، قم، 1386.
 8. ايمان در سپهر اديان، با همكاري جمعي از نويسندگان، مؤسسة فرهنگي صهباي يقين، سال 1384.
 9. فلسفة اخلاق، با همكاري جمعي از نويسندگان، دفتر نشر معارف (نهاد رهبري در دانشگاه‌ها)، 1385.
 10. كتاب پلوراليسم ديني، با همكاري محققان مركز مطالعات و پژوهش‌هاي فرهنگي حوزه علميه قم، بهار 1380.
 11. ره‌يافت‌ها و ره‌آوردها؛ ديدگاه‌هاي حضرت آيت الله محمد تقي مصباح يزدي؛ اخلاق، زيبائي‌شناسي، حقوق2، جمعي از نويسندگان، زير نظر محمود رجبي و محمو فتحعلي، هستي‌شناسي حقايق اخلاقي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، قم، 1395.
 12. الهيات تطبيقي؛ حقيقت غائي در اديان، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، قم، 1396.
 13. انديشه اسلامي 1 (مبدء و معاد)، انتشارات معارف، قم، 1396.
 14. اصطلاح‌نامه فلسفه اخلاق، جمعي از نويسندگان، مركز پژوهشي دايره المعارف علوم عقلي اسلامي، قم، 1397.

 

ب. مقالات:

 1. «كاوشي در توصيه‎گرايي اخلاقي»، معرفت.ش. 54، قم، خرداد 1381.
 2. «تنوع و كثرت واقع‎گرايي‌هاي اخلاقي»، معرفت، ش. 61، دي 1381.
 3. «واقع‎گرايي و شك‎گرايي اخلاقي»، معرفت، ش. 46، مهر 1380.
 4. «چالش نسبيت فرهنگي» با همكاري آقاي امير خواص، معرفت، ش. 32.
 5. «اخلاق و حقوق»، رواق انديشه، ش.14، بهمن 1381.
 6. «اخلاق محور گفتگوي فرهنگها»، رواق انديشه، ش.10، مهر 1381.
 7. «سعادت در ديدگاه نراقي و ارسطو» مجموعه مقالات كنگره فاضلين نراقي، ج.4، قم، 1381.
 8. « هرمنوتيك فلسفي ارمغاني جز نسبيت و شكاكيت فرهنگي ندارد»، آسيب شناسي مطبوعات، دفتر اول، مركز مطالعات و پژوهش‌هاي فرهنگي حوزه علميه قم، 1381.
 9. «حقيقت غايي، رويكردها و نگرش‌ها» معرفت(ماهنامه علمي ترويجي)، شماره 88.
 10. «آكوئيناس و نظرية تمثيل»، معرفت(ماهنامه علمي ترويجي)، شماره 111.
 11. «اخلاق وضعيت» معرفت(ماهنامه علمي ترويجي)، ش. 132.
 12. «ويتگتشتاين، ملحد يا خداباور»، معرفت فلسفي(فصل‌نامه علمي پژوهشي)، شماره 24، تابستان 1388.
 13. «حقيقت غايي در آئين بودا»، معرفت اديان، شماره اول، زمستان 1388.
 14. «زردشتي‌گري، ثنوي يا توحيدي؟»، معرفت اديان، شماره سوم، تابستان 1389.
 15. «تبيين ماهيت حقايق اخلاقي در عالم وجود»، پژوهش‌نامه اخلاق، ش. 9، پاييز 1389.
 16. «جستاري كوتاه به بت‌پرستي در جزيرة العرب قبل از اسلام»، معرفت(ماهنامه علمي ترويجي)، شماره 158، بهمن 1389.
 17. «آكوئيناس و تأثيرپذيري وي از انديشمندان مسلمان در پنج راه»، معرفت اديان، ش. 5، زمستان 1389.
 18. «تنخ، يكتاپرست يا يگانه‌پرست»، معرفت اديان(فصل‌نامه علمي پژوهشي)، ش.8، پائيز 1390.
 19. «بررسي تطبيقي سنت امداد در قرآن و عهد عتيق»، معرفت اديان(فصل‌نامه علمي پژوهشي)، شماره 13، زمستان 1391.
 20. «هنر از ديدگاه آيت الله مصباح يزدي»، معرفت فلسفي(فصل‌نامه علمي پژوهشي)، شماره 37، اسفند 1391.
 21. «هستي‌شناسي كليات و نحوه شكل‌گيري مفاهيم كلي»، معرفت فلسفي(فصل‌نامه علمي پژوهشي)، شماره 40، تابستان 1392.
 22. «نقد و بررسي نظريه خطا مكي با تأكيد بر ديدگاه آيت الله جوادي آملي»، اسرا(فصل‌نامه علمي پژوهشي)، ش. 14.
 23. «چالش گناه ذاتي از نگاه آگوستين و پلاگيوس»، معرفت اديان(فصل‌نامه علمي پژوهشي)، ش. 15، تابستان 1392.
 24. «خاستگاه و امكان محبت به دشمن؛ بررسي و نقد نظريه آگوستين», معرفت اديان(فصل‌نامه علمي پژوهشي), ش. 18, بهار 93.
 25. «انسان‌شناسي پولس از منظر گناه ذاتي»، معرفت اديان(فصل‌نامه علمي پژوهشي), ش. 20, پاييز 93.
 26. «تحليلي بر ساختار نظام اخلاقي در اديان»، معرفت اديان(فصل‌نامه علمي پژوهشي), ش. 25، زمستان 1394.
 27. «بررسي حقيقت مرگ در دين زردشت»، معرفت اديان(فصل‌نامه علمي پژوهشي), ش. 27، تابستان 1395.
 28. «جستاري در زبان دين»، معرفت(ماهنامه علمي‌ترويجي)، ش.230، بهمن 1395، ص. 87-102.
 29. «تحليل زبان گزاره‌هاي حاكي از علائم ظهور»، مشرق موعود(فصلنامه علمي ـ پژوهشي مهدويت)، سال يازدهم، شماره 41، بهار 1396، ص. 61-78.
 30. «تحليل و بررسي منابع حجيت در آئين هندو»، معرفت اديان(فصل‌نامه علمي پژوهشي), شماره 31، تابستان 1396.
 31. «بررسي تطبيقي نظريه جي اي مور و ژان ژاك روسو در باب توجيه گزاره‌هاي اخلاقي»، مشترك با علي اكبر شاملي، معرفت اخلاقي، علمي ترويجي، سال نهم، شماره اول، پياپي 23، بهار و تابستان 1397.
 32. «رشد و تحول ايماني در پرتو فضايل از ديدگاه علامه طباطبايي و توماس آكويناس»، مشترك با محمد سهرابيان پاريزي، معرفت اديان(فصل‌نامه علمي پژوهشي، تابستان 97، ش. 35، ص. 7-27.

ج. درسنامه‌ها:

 1. انسان‌شناسي؛ سازمان مدارس خارج از كشور، دوره اخلاق.
 2. كلام اسلامي 2؛ غير حضوري.
 3. فلسفه دين 2 ، غير حضوري.
 4. كلام اسلامي 1،‌غير حضوري.
 5. كلام اسلامي، دانشگاه مجازي.

 

د. مقالات ارائه شده به كنفرانس‌ها و نشست‌هاي علمي:

 1. اصلاحات از منظر مقام معظم رهبري، سال 1378.
 2. سعادت از ديدگاه ارسطو و فاضلين نراقي؛ كنگره فاضلين نراقي 1381.
 3. رابطه عقل و ايمان از منظر شيعه (به زبان انگليسي)؛ كنفرانس شيعه و كاتوليك و شيعه، لندن.
 4. اخلاق يهودي، همايش درآمدي بر اخلاق در اديان ابراهيمي، 1388.
 5. اخلاق در آئين بودا، همايش اخلاق در اديان شرقي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمت الله عليه، 1392.
 6. تحليل زبان گزاره‌هاي حاكي از علائم حتمي ظهور، همايش بين المللي مهدويت، 30 - 31 ارديبهشت 1395، قم.
 7. دستاوردهاي اخلاقي و فلسفه اخلاقي وجود رابط در حكمت صدرايي، چهارمين كنگره بين المللي فرهنگ و انديشه ديني، مشترك با خانم مرضيه ورمزيار، دانشگاه قم، 7 مي 2018.
 8. شركت در دوره‌هاي طرح ضيافت اساتيد دانشگاه‌ها به عنوان مدرس، از سال 1390 تاكنون.

ه. پايان‌نامه‌ها (استاد راهنما):

 1. عقل و دين از ديدگاه غزالي و ملاصدرا، كارشناسي ارشد، جامعة المصطفي العالمية.
 2. معيار فعل اخلاقي، كارشناسي ارشد، جامعة المصطفي العالمية.
 3. اخلاق اگزيستانسياليسم با تأكيد بر آراء كركگور، كارشناسي ارشد، بخش تحصيلات تكميلي بين الملل جامعة الزهرا.
 4. بررسي تطبيقي اخلاق اسلامي و بودايي، كارشناسي ارشد، بخش تحصيلات تكميلي بين الملل جامعة الزهرا.
 5. اهل بيت و جوان، كارشناسي ارشد، بخش تحصيلات تكميلي بين الملل جامعة الزهرا.
 6. اخلاق اسلامي، غايت گرا و يا وظيفه انگار؟، كارشناسي ارشد، بخش تحصيلات تكميلي بين الملل جامعة الزهرا.
 7. كيستي موعود از منظر شيعه و مسيحيت، كارشناسي ارشد، بخش تحصيلات تكميلي بين الملل جامعة الزهرا.
 8. علل گسترش اسلام در ايران و حجاز با تأكيد بر اخلاق پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم، كارشناسي ارشد، بخش تحصيلات تكميلي بين الملل جامعة الزهرا.
 9. علل جاودانگي نهضت عاشورا، كارشناسي ارشد، بخش تحصيلات تكميلي بين الملل جامعة الزهرا.
 10. حجاب در اديان ابراهيمي، كارشناسي ارشد، بخش تحصيلات تكميلي بين الملل جامعة الزهرا.
 11. صله رحم در آيات و روايات، كارشناسي ارشد، بخش تحصيلات تكميلي بين الملل جامعة الزهرا.
 12. بررسي تطبيقي فضايل اخلاقي (ايمان، اميد و محبت) از ديدگاه قرآن كريم و عهد جديد، كارشناسي ارشد، مؤسسة امام خميني رحمت الله عليه، عسگر قرباني.
 13. بررسي و نقد بهائيت، كارشناسي ارشد، مؤسسه امام خميني رحمت الله عليه.
 14. بررسي ظرفيت‌هاي معنوي زن، كارشناسي ارشد، جامعة الزهراء.
 15. مسأله رنج از ديدگاه اسلام و بوديسم، كارشناسي ارشد، موسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمت الله عليه، 1391.
 16. مديريت خشم در تربيت اخلاقي (با تأكيد بر منابع اسلامي) و مقايسه آن با آموزههاي روان‌شناختي (با تأكيد بر مكاتب شناخت _ رفتاري)، محسن محمدي صيغار، كارشناسي ارشد، جامعه المصطفي (صلي الله عليه و آله)، بهمن 1392.
 17. سنت امداد غيبي در قرآن و عهد عتيق، كارشناسي ارشد، موسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمت الله عليه، 1392.
 18. بررسي و نقد آموزه گناه ذاتي در مسيحيت كاتوليك با تأكيد بر اماميه، كارشناسي ارشد، موسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمت الله عليه، 1393.
 19. نقش معادباوري بر تربيت اخلاقي از ديدگاه صحيفه سجاديه، كارشناسي ارشد، دانشگاه معارف، 1393.
 20. محبت به دشمن از نگاه شيعه و كاتوليك، كارشناسي ارشد، موسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمت الله عليه، 1393.
 21. بررسي و نقد خوانش نسبي‌انگارانة استاد مرتضي مطهري از نظريه اعتباريات علامه سيد محمد حسين طباطبائي، جامعة المصطفي العالمية (دانشگاه مجازي)، نگار چهل اميراني، پاييز1393.
 22. بررسي تطبيقي متون مقدس اسلام و مسيحيت در رابطه با مسأله‌ي سبك زندگي در حوزه امور اقتصادي و مالي؛ سطح سه حوزه علميه قم؛ صدرا مهربخش؛ تابستان 1394.
 23. هستي‌شناسي و معنا‌شناسي مفاهيم اخلاقي در جنبش‌هاي معنوي نو‌پديد با تأكيد بر انديشه‌هاي ديپاك چوپرا و دونالد والش، كارشناسي ارشد، رسول حسن‌زاده، دارالحديث، پاييز 1394.
 24. بررسي نظام اخلاقي اسلام و يهود با محوريت قرآن و عهد عتيق، سطح 3 حوزه، حسن محموديان نجف آبادي، پاييز 1394.
 25. تبيين مباني و هندسه فضايل و رذايل قوه عاقله در اخلاق اسلامي با تأكيد بر جامع‌السعادات، دانشگاه معارف، آذر قاسمي، بهمن 1394.
 26. راه‌كارهاي مديريت رفتار اخلاقي در راستاي بهبود شاكلة اخلاقي با تأكيد بر آموزه‌هاي قرآن و حديث، دانشگاه قرآن و حديث، مهدي دردمند، بهمن 1394.
 27. بررسي تطبيقي انسان ازديدگاه توماس آكويناس و امام خميني(ره)، سطح 3 حوزه علميه قم، علي حسيني چيه، دي 1395.
 28. بررسي ادعاي تأثيرپذيري اسلام از دين زردشت در آموزه معاد: تحليل تاريخي و محتوايي، كارشناسي ارشد، سيد محمد حاجتي شوركي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، ارديبهشت 1396.
 29. كاركرد فرشتگان در قرآن كريم و عهدين، رخسانه دانش، رساله دكتري، رشته اسلام شناسي جامعه الزهرا بين الملل، قم، 1396.
 30. بررسي تطبيقي هستي‌شناسي حقايق اخلاقي از ديدگاه دو انديشمند بزرگ جهان اسلام شهيد مطهري ره و آيت الله جوادي آملي؛ كارشناسي ارشد، محمد ميرزائي‌پور، دانشگاه اديان و مذاهب، قم، زمستان 1396.
 31. واقع‌گرايي اخلاقي و معناي زندگي، كارشناسي ارشد، سعيد ريحاني؛ دانشگاه معارف، تابستان 1397.
 32. اصول، مباني و شرايط قضاوت اخلاقي در روابط اجتماعي، رسالة دكتري، مهدي معظمي‌نژاد، دانشگاه معارف، پاييز 1397.
 33. طراحي و ارائة الگوي همه‌جانبة حضور زنان در مشاغل اجتماعي، رسالة سطح چهار، ناصر عليخاني، حوزة علميه قم، دي ماه 1397.

و. پايان‌نامه‌ها (مشاور):

 1. انسانشناسي از ديدگاه اهل بيت عليهم السلام با تأكيد بر نهج‌البلاغه و نقد انسان‌شناسي ليبراليسم و اگزيستانسياليسم، سطح چهار حوزه؛ آقاي هنرمند؛
 2. كمال از نگاه آيت الله مصباح يزدي، آقاي جان‌نثاري، موسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمت الله عليه؛ 1391.

و...افتخارات
 • كسب عنوان «اثر برگزيده» جشنواره جايزه كتاب سال حوزه در سال 1389 براي كتاب «واقع‌گرايي ديني در قرن بيستم».
 • پايان‌نامه دكتري وي ضمن كسب عنوان يكي از دوازده اثر برگزيده سال 1389 حوزه علميه قم، عنوان برترين پايان‌نامه سال حوزه علميه را نيز به خود اختصاص داد.


سفرهاي علمي


فعاليت هاي فرهنگي، تبليغي