رحيم ميردريكوندي

گروه : روانشناسي
mirdirikvandi@iki.ac.ir


زندگي نامه


سوابق تحصيلي

خارج فقه و اصول.

دكتري روان‏شناسي ‏تربيتي مؤسسه امام خميني(ره).فعاليت هاي اجرايي

1-    عضو هيئت موسس و عضو اولين هيئت مديره انجمن روانشناسي اسلامي ومسئول كميته آموزش اين انجمن به مدت 2 سال
2-    مدير انتشارات اشراق دانشگاه قم به مدت يك سال(79)
3-    مدير مركز مشاوره دانشگاه قم به مدت يك سال و نيم(80 و81)
4-    دبير آموزشي گروه روانشناسي موسسه امام خميني ره از شهريور 88 تا كنون
5-    مدير كار گروه روانشناسي اجتماعي  گروه روانشناسي موسسه امام خميني ره از 87 تا كنون
6-    دبير كميته پايان نامه هاي گروه روانشناسي موسسه امام خميني ره از مهر ماه 89
7-    عضو فعال شوراي علمي گروه روانشناسي موسسه امام خميني ره از 88 تا كنون
8-    نماينده گروه روانشناسي موسسه امام خميني ره در بخش آموزش غيرحضوريفعاليت هاي آموزشي

1-    تدريس بهداشت  رواني، چند ترم، در مؤسسه امام خميني ره، هر ترم 2 واحد
2-    تدريس مكاتب روانشناسي، دو ترم، در مؤسسه امام خميني ره، هر ترم 4 واحد
3-    تدريس روانشناسي عمومي ،چندين ترم و بيش از 40 واحد ، در مؤسسه امام خميني ره، هر ترم 2 تا 4 واحد
4-    تدريس روانشناسي عمومي و تربيتي در مركز تخصصي مهدويت، دفتر تبليغات اسلامي، مركز تربيت مربي اخلاق موسسه امام خميني ره ، دانشكده علوم انساني  جامعه المصطفي ص، مدرسه عالي بنت الهدي و ...
5-    تدريس و آموزش مسائل خانواده، چند دوره، در مناطق مختلف از جمله آموزش و پرورش قم، پتروشيمي خوزستان، منطقه سوم دريايي سپاه و ...
6-    تدريس منطق در طرح ولايت سال 83 در آبعلي، بين 6 تا 8 واحد
7-    تدريس مباني انديشه در طرح ولايت سال 84 همدان ، بيش از 6 واحد
8-    تدريس زبان انگليسي  به صورت پراكنده و در جاهاي مختلف
9-    تدريس ادبيات فارسي وادبيات عرب در جاهاي مختلف براي طلاب ، دانشجويان و ...
10- تدريس قرآن و احكام و... در جاهاي مختلف
11-  تدريس روانشناسي تبليغ و ارتباط در دانشگاه باقرالعلوم دفتر تبليغات اسلامي(طرح پودماني) از سال 1384 تا كنون
 فعاليت هاي پژوهشي

1-    تدوين رساله دكتري در رشته روانشناسي تربيتي و دفاع از آن در نهم خرداد 88
2-  تدوين پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته  روانشناسي باليني سال 78-77
3-  ترجمه كتاب روانشناسي عمومي با همكاري آقايان بشيري و مطهري
4-  شركت و همكاري در ترجمه روانشناسي دين جلد دوم زير نظر جناب آقاي دكتر بي ريا
5-  ارايه دو مقاله در مجله معرفت شماره هاي 38 و 64 و نيز ارايه مقاله اي تحت عنوان مدلهاي بهداشت روان در معرفت شماره 112
6-  ارايه يك مقاله با عنوان ذهن وبدن از ديدگاه اسلام و روانشناسي در همايش علم و دين دانشگاه تهران ارديبهشت 84
7- مقياس مقدماتي سنجش عقل، فصلنامه علمي- تخصصي روانشناسي و دين ، شماره 5، بهار 88
8-  تهيه ي جزوه اي پيرامون روش درست درس خواندن، 15 صفحه، خرداد 79
9-  تهيه يك جزوه درسي 250 تا 300 صفحه اي پيرامون مكاتب عمده روانشناسي (چاپ نشده)
10-  تهيه يك جزوه درسي 100 صفحه اي پيرامون بهداشت رواني
11-  تهيه يك جزوه درسي 100 صفحه اي پيرامون روانشناسي عمومي
12- تهيه يك جزوه درسي تحت عنوان روانشناسي و تبليغ و 8 بار تدريس آن درطرح پودماني دانشگاه باقر العلوم(‌ع) دفتر تبليغات
13-   تهيه و تدوين دو پروپوزال پيرامون بحث احيا مساجد وتصور از روحانيت
14-   تهيه و تدوين پرسشنامه اي پيرامون بحث احيا مساجد
15-   تهيه و تدوين جزوه درسي منطق  براي تدريس در طرح ولايت سال 83 منطقه آبعلي
16-  تهيه و تدوين جزوه درسي مباني انديشه 3 (انسان شناسي…)براي تدريس در طرح ولايت سال 84 همدان
17-  تهيه چندين تحقيق ومقاله كلاسي جهت ارايه در كلاس و كنفرانس با زبان انگليسي
18-   شركت در چندين همايش و سمينار علمي-تخصصي در زمينه مشاوره و روانشناسي و مسائل خانواده ..از جمله دانشگاه  اصفهان‏ ‏‏‏، دانشگاه تهران ، دانشگاه شهيد بهشتي و ... از 82 تا 85
19-  تاليف كتاب در مورد زندگي حضرت ابوالفضل (ع) با نام درياي تشنه ( چاپ 82)
20-  تاليف كتاب باغهاي بي حصار(كشكول مير) حاوي مسايل ديني، فرهنگي، اجتماعي، تربيتي و روانشناختي و ... (چاپ سال81)
21-  تاليف كتابي تحت عنوان ؛گفته ها و نكته ها؛ كه هنوز چاپ نشده است
22-  برگزاري چند كارگاه علمي تخصصي با موضوع خانواده و تربيت فرزند در جاهاي مختلف كشور از جمله خانواده‌هاي كارمندان و مهندسان شركت پتروشيمي بندر ماهشهر، منطقه سوم دريايي سپاه و ...
23-  تهيه و تدوين چندين نوشته علمي – فرهنگي كه هنوز در جايي چاپ نشده‌اند.
24- باورهاي ديني و بهداشت روان(به صورت اقتراح) فصلنامه راه تربيت، مركز جهاني علوم اسلامي ، شماره دوم و سوم،زمستان 85 و  بهار 86
25-  ارزيابي چندين مقاله علمي- پژوهشي براي مجله معرفت ، مجله روانشناسي و دين و ....
26 – ارزيابي و ويرايش علمي چند مقاله و چند كتاب براي همايش تربيت ديني(88) و كتاب سال حوزه
27 – برگزاري دو نشت علمي تحت عنوان " معرفي مقياس سنجش عقل" در سال 88 و "هوش هيجاني، پيشينه و رويكردها" در آبان 89
28 – راهنمايي چند پايان نامه در سطح كارشناسي و ارشد (3 مورد) در سال 88 و 89
29 - داوري چند پايان نامه در سطح كارشناسي و ارشد (3 مورد) در سال 87 و 88
30- مشاوره چند پايان نامه در سطح ارشد (3 مورد) در سال 88 و 89
 آثار و تاليفات

كتاب

1. عقل ديني و هوش روان‌شناختي؛

2. روان‌شناسي عمومي؛

3. گلستان تربيت: كاربردهاي روان‌شناختي و تربيتي؛

4. درياي تشنه، تشنه دريا: نگاهي به زندگاني علمدار كربلا حضرت ابوالفضل العباس(ع)؛

5. باغ‏ هاي بي ‏حصار (كشكول مير).
 

مقاله

1. بررسي تأثير آموزش مهارت ارتباطي با رويكرد ديني بر عزت نفس و سلامت روان؛

2. ادراك فراحسي از ديدگاه اسلام و روان‏شناسي؛

3. هوش اخلاقي و بررسي كاركردهاي آن در سازمان از منظر اسلام؛

4. تبيين فرايند شكل‌گيري صبر با تكيه بر منابع اسلامي؛

5. هوش هيجاني، پيشينه و رويكردها از نگاه دين و روان‏شناسي.افتخارات


سفرهاي علمي


فعاليت هاي فرهنگي، تبليغي