غلامرضا پرهيزكار

گروه : جامعه شناسي
parhizkar@iki.ac.ir


زندگينامه


سوابق تحصيلي

سوابق تحصيلي

ديپلم : رشته رياضي

حوزه علميه: درس خارج فقه (و اصول) به مدت 7 سال

كارشناسي: رشته معارف اسلامي و جامعه شناسي

محل تحصيل: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

سال فارغ التحصيلي : 1380 معدل كارشناسي: 38/18

رتبه:اول

كارشناسي ارشد : رشته جامعه‌شناسي

محل تحصيل : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني سال فارغ التحصيلي : 1386 معدل كارشناسي ارشد: 33/18

رتبه: دوم

موضوع پايان نامه: بررسي تأثيرات انقلاب اسلامي بر رشد مهدويت درايران

دكتري: رشته فرهنگ و ارتباطات

محل تحصيل: دانشگاه باقرالعلوم

سال ورود: 1388

رتبه: اول

فارغ التحصيلي : 1393 ( رتبه اول )

سمت: عضو هيئت علمي موسسه اموزشي و پژوهشي امام خميني( ره) / استاديار پايه 7فعاليت هاي اجرايي

سوابق اجرايي- علمي

- كارشناس مسؤول گروه جامعه‌شناسي

مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما- اداره كل پژوهش

مهر1385 تا تير 1387

- دبير پژوهشي گروه جامعه‌شناسي‌

مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

دي ماه 1387 تاكنون

- عضو شوراي علمي گروه جامعه شناسي

مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

از سال 1387 تا كنون

- دبير همايش بررسي ابعاد جنبش وال استريت

مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

سال 1390

- عضو كميته علمي و شواراي سياستگذاري همايش علم اجتماعي مسلمين

مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

1393

- عضو شوراي علمي گروه تربيت اجتماعي

پژوهشگاه باقر العلوم(ع) سازمان تبليغات اسلامي

اسفند 1393 تا كنون

- عضو شوراي تحصيلات تكميلي

مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

1392 -1393فعاليت هاي آموزشي

تدريس

- جامعه شناسي و تبليغ

سفيران هدايت – دوره پودماني دفتر تبليغات حوزه علميه قم

1386 تا 1388

- مباني جامعه شناسي

مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

1387-1389

1393 و 1394

- انسان شناسي فرهنگي

مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني/ جامعه المصطفي

1388 و

1390 و 1391 ،1393، 1394

كارشناسي- يك دوره ارشد

- فرهنگ شناسي تطبيقي

جامعه المصطفي (موسسه علوم انساني)

1392(ترم اول)

ارشد

- مقدمات پژوهش

موسسسه امام خميني

1391

- روش تحقيق نظري

موسسسه امام خميني

1390، 1393، 1394

- روش تحقيق عملي

موسسسه امام خميني

1393، 1394

- آسيب شناسي فرهنگي

موسسه ال ياسين

1393-1394

سطح 3

- جامعه شناسي ارتباطات

دانشكده صداو سيما/ موسسه امام خميني

1389 ، 1390، 1391 و 1395 و

3 دوره-مقطع ارشد

- ارتباط شناسي تاريخي شيعه

جامعه المصطفي( موسسه علوم انساني)

1394( ترم اول)

مقطع ارشد

- شرق شناسي

موسسه امام خميني، جامعه المصطفي

1395

مقطع دكتري

- دانش خانواده و جمعيت

موسسه امام خميني

چند دوره

كارشناسي

- جامعه و تاريخ در قرآن

موسسه امام خميني

يك دوره

كارشناسي

 

مشاوره و راهنمايي و داوري پايان نامه

 

- حقوق و وظايف زوجه نسبت به زوج

سمت: راهنما

مقطع: سطح 2 حوزه

طلبه: طاهره حامدي

حوزه علميه خواهران

- واكاوي سيره نبوي در يك مدل ارتباطي ( مدل ارتباطي ريچارد سون )

سمت: مشاور

ارشد

دانشجو: ابراهيم داوودي

دانشكده صدا و سيما

- بررسي نظريه برجسته سازي در قرآن كريم و چگونگي استفاده از آن

سمت : داور

ارشد: علوم ارتباطات اجتماعي

شهريور 1394

عليرضا بشيري

دانشكده صدا و سيما

- بررسي نظريه استفاده و رضا مندي از ديدگاه قرآن

سمت: داور

راهنما: دكتر سيد حسين شرف الدين

ارشد: علوم ارتباطات اجتماعي

حسين رئيسي دانا

دانشكده صدا و سيما قم

- روش شناسي علوم اجتماعي از ديدگاه هابرماس و بررسي آن از دديگه حكمت اسلامي

سمت: داور

راهنما: دكتر علي مصباح

مشاور: دكتر حسن عبدي

ارشد: فلسله علوم اجتماعي

31/6/ 94

عبد الله زكي

موسسه امام خميني

گروه هاي مرجع در قرآن

سمت: راهنما

ارشد ارتباطات

اسدي

دانشكده صدا و سيما قم

- مفاهيم ارتباطي در قرآن

سمت: راهنما

ارتباطات

بيگي

دانشكده صدا و سيما قم

- تحليل انتقادي بنيان هاي فلسفي نظريه پردازي ارتباطات مبتني بر حكمت صدرايي

سمت: داور

دكتري: فرهنگ و ارتباطات

بهار 95

سيد محمد علي غمامي

دانشگاه باقرالعلوم

- تبيين نقش عوامل فرهنگي بر تغييرات باروري در ايران

سمت: داور

دكتري: جامعه شناسي فرهنگي

بهار 95

اسماعيل چراغي

موسسه امام خميني

- چند فرهنگ گرايي در عصر ال بويه

سمت: داور

دكتري: جامعه شناسي فرهنگي

بهار 95

مهدي محمدي

موسسه امام خميني

- اصالت جامعه و فرد

سمت: مشاور

سطح 3 حزه

سال 94- 95

رضواني نسب

حوزه علميه قم

- نقش مراجع معظم و علماي شاخص در دفاع مقدس

سمت : مشاور

مقطع: سطح 3 حوزه

1396

پرويز برهمند مطلق

حوزه علميه قم

- شيوه هاي ارائه پيام در نامه هاي امام علي(ع)، با تأكيد بر نهج البلاغه

سمت: راهنما

مشاور: سعيد اميركاوه

كارشناسي ارشد

تابستان 97

سيد مرتضي مرعشي

دانشكده صدا و سيما/ رشته علوم ارتباطات اجتماعي

- فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي و تأثيرات ان بر سبك زندگي خانوادگي

سمت: راهنما

مشاور: نورالله نوري

سطح 3 حوزه

زمستان 97

محمد جواد آذرمي

حوزه علميه قم

نشت علمي

سياست علمي در ايران

محل عرضه: كمسيون حوزوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي

پاييز 1391

- كرسي ترويجي ظرفيت هاي هويت شيعي براي تمدن سازي

موسسه امام خميني

سمت: ناقد ارائه دهند:

زمستان 1394

- اربعين و ارتباطات ميان فرهنگي( اربعين و انسان شناسي ديني )

دانشگاه باقرالعلوم(ع)

شهريور 95

مربوط به سازمان حج و زيارت

- نشست جايگاه استنباط در رويكردهاي علم ديني با تاكيد بر علوم اجتماعي

موسسه امام خميني

مهر 1397 و آبان 1397

دو نشست

 

كارگاه

شركت در كارگاه هاي روش طرح سوال

شركت در كارگاه روش تدريس زبان تخصصي

 

 فعاليت هاي پژوهشي


آثار و تاليفات

كتاب

- سنجش ميزان رضايتمندي مراجعان از نحوه ارائه خدمات در دستگاه‌هاي اجرايي استان قم در سال 1386

استاندار ي قم- سازمان آموزش و پرورش قم

1387

- پروژه تحقيقاتي پيماشي- چاپ محدود

- انقلاب اسلامي و رشد مهدويت در ايران

موسسه امام خميني

1389

چاپ دوم( 1393)

- تحليل فرهنگي هويت شيعي در عصر صادقين(ع)

زير چاپ

بوستان كتاب

- راهكارهاي تحقق جامعه شناسي اسلامي

در حال تدوين نهايي

با همكاري ديگر مولفان

- مباني جامعه شناسي

در حال نگارش

 

مقالات

- بررسي ميزان بي اعتمادي مردم نسبت به مسؤلان(در روزنامه‌هاي نوروز و كيهان)

ماهنامه معرفت شماره 56

- گذري بر انديشه‌هاي فيلسوف اجتماعي معاصر يورگن هابرماس

ماهنامه معرفت

شماره 80

- حكومت و سياست در نگرش آيت الله طالقاني(1)

روزنامه كيهان

22/6/1383

- حكومت و سياست در نگرش آيت الله طالقاني(2)

روزنامه كيهان

25/6/1383

- حكومت و سياست در نگرش آيت الله طالقاني(3)

روزنامه كيهان

29/6/1383

- چارچوب‌هاي جامعه‌شناسي ديني، 1387،  مجموعه مقالات كنگره علوم انساني(ج4)

برخي مقالات يا نگارش برخي ستون‌ها در: هفته نامه امين استهبان، سال 1382

- نگارش ستون ماه، ماهنامه آدينه استهبان، سال 1384

- فرهنگ و معماري، دوماهنامه حديث زندگي شماره11

- عصر ارتباطات و فرهنگ جهاني، همان، شماره 14

- توسعه و جمعيت متناسب، همان، شماره 22

- تازه باشيم چون نسيم، باستاني چون دماوند، همان، شماره13

- انسان معاصر بي نيازي و نياز به دوست، دوماهنامه حديث زندگي، شماره 10

- نيابت عام امام غائب(از مرجعيت تقليد تا ولايت فقيه)، فصلنامه انتظار، شماره 29، تابستان 1388

- جامعه شناسي ديني، مبادي و روش، مجموعه مقالات بومي سازي جامعه شناسي، همايش جمهوري اسلامي و ضرورت بومي سازي جامعه شناسي

- وحدت يا دوگانگي نفس و روح از منظر دين، نشريه نقد و نظر، شماره:60/ مجموعه مقالات همايش بين المللي نفس و بدن در آموزه هاي ديني

- منابع سازنده فرهنگ پيش از بعثت در منطقه حجاز ( دين و قبيله)، نشريه معرفت فرهنگي اجتماعي شماره 10

- واقعيت توده و رسانه در حاد واقعيت بودريار، معرفت فرهنگي احتماعي، شماره 4

- سياست علمي در ايران پس از انقلاب اسلامي( با تأكيد بر علوم انساني در اسناد بالا دستي )، معرفت فرهنگي اجتماعي، شماره 16

- منابع سازنده فرهنگ پيش از بعثت در منطقه حجاز ( طبيعت و ارتباطات ميان فرهنگي )، معرفت فرهنگي اجتماعي، شماره 12

- در آمدي بر مفاهيم مرتبط با نظريه اسلامي امنيت، معرفت سياسي، شمار:6

- فرهنگ و معنويت ( بازخواني هويت چهل تكه و افسون زدگي جديد )، دين و سياست فرهنگي

بازسازي نظريه هويتي لاكلاو و موفه بر اساس نظريه فطرت ايه الله شاه آبادي، فصلنامه اسلام و علوم اجتماعيافتخارات


سفرهاي علمي


فعاليت هالي فرهنگي، تبليغي