سيدحسين شرف‌الدين

گروه : جامعه شناسي
sharafodin@iki.ac.ir


زندگينامه


سوابق تحصيلي

تحصيلات حوزوي:

خارج فقه و اصول.

 

تحصيلات دانشگاهي:

كارشناسي الهيات و معارف اسلامي (از موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره؛ سال 65- 69)؛ كارشناسي ارشد پيوسته در رشته جامعه شناسي (از موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره؛ سال 69- 77)

كارشناسي ارشد الهيات با گرايش فلسفه و كلام (از مركز تربيت مدرس دانشگاه قم)

دكتري فرهنگ و ارتباطات، گرايش دين و رسانه (از دانشگاه امام صادق(ع)؛ سال 83- 90)فعاليت هاي اجرايي

-    عضويت هيات علمي درموسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره( 77- تا كنون).
-    دبيري گروه جامعه شناسي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره (77ـ 84).
-    مدير كارگروه پژوهشي اسلام و سكولاريسم درپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، وابسته به دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم ( از شهريور 84- شهريور 87).
-    همكاري با معاونت فرهنگي - تبليغي دفتر تبليغات حوزه علميه قم ( 83-84).
-     عضويت درشوراي علمي دانشنامه فرهنگ فاطمي، واحد مطالعات زنان، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،( 84- 87).
-    همكاري علمي با مركزمطالعات زنان قم ( به طور متناوب از 82 -87 ).
-    همكاري با مجمع تشخيص مصلحت نظام، دفتر قم، كميسيون اجتماعي و فرهنگي،(ازبهمن 85 تا آذر 87 )
-    نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاهها، معاونت امور اساتيد، مصاحبه با فضلاي متقاضي تدريس در دانشگاهها، (سال تحصيلي 84-85).
-    گروه مطالعات اجتماعي و ارتباطات و تبليغ، جامعه العلوم وابسته به جامعه المصطفي العالميه (به طور متناوب از 84تاكنون)
-    عضويت در شوراي پژوهشي اداره كل ارشاد اسلامي قم و شوراي فرهنگ عمومي استان (از فروردين 87- 93)
-    رياست پژوهشكده ارشاد اسلامي وابسته به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (از ارديبهشت 87تا شهريور 1389 به مدت 27 ماه )
-    عضويت در شوراي علمي گروه جامعه شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، از سال 1387تاكنون.
-    عضويت در شوراي پژوهشي مركز مطالعات فرهنگي و اجتماعي وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي(دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)(از مهرماه 89تا كنون).
-    همكاري پژوهشي و مشاوره اي با مركز مطالعات استراتژيك رياست جمهوري بواسطه موسسه قدردر قم (از مهرماه 1389 تا آبان 1393).
-    عضويت در شوراي نشر مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيماي جمهوري اسلامي، قم (از دي ماه 1389تا بهار 1394). 
-    عضويت در مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، واحد قم،(حلقه امر به معروف و نهي از منكر، مهرماه 1390تا خردادماه 1391؛ بررسي قانون جامع رسانه هاي جمعي، از آذرماه 91تا خرداد92)؛ بررسي قانون جامع رسانه ملي(فرودين تا شهريور 1394).
-    عضويت در شوراي تحريريه برخي از نشريات (دين و رسانه، پژوهش، معرفت فرهنگي اجتماعي، رسانه و كودك و نوجوان، بازتاب انديشه، رسانه و خانواده، شيعه شناسي، پژوهش نامه تربيت تبليغي، پژوهشنامه سبك زندگي).
-    قائم مقامي گروه جامعه شناسي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، از تاريخ 1/11/90 تاكنون.
-    مديريت گروه فقه و رسانه، مركز پژوهش هاي اسلامي، قم، از8 /11/ 1391تا 28/12/93.  
-    عضويت در شوراي سياستگذاري آموزشي موسسه امام خميني ره، از 15/9/92تا كنون.
-    عضويت در شوراي علمي جشنواره هنرهاي آسماني(وابسته به حوزه علميه) از بهمن ماه 1392تا بهمن 1395.
-    عضويت در شوراي علمي پژوهشكده مطالعات ديني فرهنگ وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، از 8/11/92تا 28/12/93.
-    عضويت در شوراي علمي «ميز اخلاق» دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، از پاييز 1394‌تا كنون. 
-    جانشين سردبيرنشريه علمي پژوهشي معرفت فرهنگي اجتماعي از شماره 5 تا 29(6سال).
-    سردبيري نشريه علمي پژوهشي معرفت فرهنگي اجتماعي(ازبهمن 1395).
-    عضويت دركميسيون مميزي تعيين وضعيت اعضاي هيات علمي موسسات آموزش عالي قم، از فروردين 1396. 
-    عضويت در شوراي راهبردي اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه ملي، از آذرماه 1396.فعاليت هاي آموزشي

تدريس

-1) در مقطع كارشناسي
-    تدريس دروس عمومي(معارف اسلامي 1و2 و ريشه هاي انقلاب) در دانشگاههاي آزاد اراك، نراق، خوراسكان، دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تهران، از 73- 79 (بيش از 120 واحد)
-    تدريس دروس مباني جامعه شناسي، فلسفه تعليم و تربيت، كلام جديد، منطق، روش تحقيق ، در دانشكده علوم القرآن، قم، وابسته به سازمان اوقاف، از سال 73- 77(حدود 70واحد).
-    تدريس دروس انسان شناسي، غرب شناسي، درآمدي بر فلسفه اسلامي، خداشناسي، مباني معرفت ديني، فلسفه حقوق، نظام سياسي، منطق، در 13 دوره طرح ولايت دانشجويان بسيجي ودبيران ديني(در ايام تعطيلات تابستاني در منطقه آبعلي، سعد آباد، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشگاه كرمانشاه، دانشگاه امام حسين در تهران، از سال 76 تاكنون (حدود 80 واحد)
-    تدريس دروس مباني جامعه شناسي، انديشه هاي اجتماعي متفكران مسلمان، نظريه هاي جامعه شناسي(1و 2)، قشربندي اجتماعي، جامعه شناسي سياسي، روش تحقيق، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، انسان شناسي، اخلاق در قرآن، تغييرات اجتماعي، جامعه شناسي دين، جامعه شناسي ارتباطات جمعي؛ درموسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني ره، از سال 76 تا كنون، (حدود 150 واحد).
-    تدريس مباني جامعه شناسي در دانشگاه قم، دانشگاه مفيد، جامعه الزهراء(س)، مركز تبليغ شوراي مديريت، دفتر تبليغات حوزه علميه قم، به طور متناوب از سال 76 تا 86(حدود 30 واحد).
-    تدريس دروس جامعه شناسي تبليغ، نظريه هاي ارتباطات، انسان شناسي فرهنگي، نظريه هاي جامعه شناسي، جامعه شناسي ارتباطات، زبان تخصصي، دين و رسانه، مباني ارتباطات؛ در موسسه علوم انساني يا جامعه العلوم وابسته به جامعه المصطفي العالميه، قم، به طور متناوب از بهمن 84 تا كنون(حدود 36 واحد). 
-    تدريس دروس مباني جامعه شناسي، جامعه شناسي تبليغ در مركز تربيت مبلغان و سفيران هدايت قم، از سال 82- 84 (10 واحد).
-    تدريس مباني جامعه شناسي در دانشگاه قم، دانشگاه مفيد، جامعه الزهراء، مركز مبلغان و سفيران هدايت وابسته به شوراي مديريت حوزه، دفتر تبليغات حوزه علميه قم، دانشگاه معارف قم، به طور متناوب از 76 – 88 (حدود 40 واحد).
-    تدريس برخي دروس حوزوي در مدارس علميه قم در مقطع مقدمات وسطح از سال 67-74.
-    تدريس درس مباني جامعه شناسي(1)، موسسه امام خميني ره(ترم اول 96- 97)(2واحد).
-    تدريس درس دانش خانواده و جمعيت، موسسه امام خميني ره(ترم اول96- 97)(1واحد). 
-    تدريس درس مباني جامعه شناسي(2)، موسسه امام خميني ره(ترم دوم 96- 97)(2واحد).
-    تدريس درس نظريه هاي جامعه شناسي(1)، موسسه امام خميني ره(ترم دوم 96- 97)(2واحد). 
-    تدريس درس نظريه هاي جامعه شناسي(2)، موسسه امام خميني ره، (ترم اول 97- 98)، (2 واحد).
-    تدريس درس نظريه هاي جامعه شناسي(3)، موسسه امام خميني ره، (ترم اول 97- 98)، (2 واحد).
 
2-1) در مقطع ارشد
-    تدريس دروس جامعه شناسي دين، انديشه هاي اجتماعي قرآن كريم، فلسفه علوم اجتماعي، خدمات اجتماعي در اسلام، سنت هاي اجتماعي در قرآن، جامعه شناسي ارزش ها؛ در موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، از سال 82 تا كنون(حدود 40 واحد).
-    تدريس دروس نظريه هاي ارتباطات جمعي، مطالعات و نظريه هاي انتقادي، جامعه شناسي تبليغات، جامعه شناسي سينما؛ در دانشكده صدا و سيما، قم وابسته به دانشگاه صدا و سيما، از سال 86تا كنون به صورت متناوب،(حدود 30 واحد). 
-    تدريس درس اخلاق رسانه، درجامعه العلوم وابسته به جامعه المصطفي، (ترم اول 94- 95)، (2 واحد).
-    تدريس درس مباني جامعه شناسي، در دانشگاه معارف اسلامي(ترم اول 87- 88)(2 واحد).
-    تدريس دروس مخاطب شناسي، دردانشگاه باقرالعلوم(ع)، از سال 89- 92(6 واحد). 
-    تدريس درس جامعه شناسي سينما دردانشكده صدا و سيما(ترم اول96- 97)، (2 واحد). 
-    تدريس درس جامعه شناسي سينمادر دانشكده صداو سيما(ترم دوم 96- 97)، (2واحد).

 

3-1) در مقطع دكتري 
-    تدريس دروس جامعه شناسي هنر(ترم اول 90- 91)، جامعه شناسي دين(ترم اول 95- 96)، نظريه هاي ارتباطات و اقناع(ترم دوم 95- 96) درموسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره (6 واحد).
-    تدريس درس انسان شناسي اجتماعي در قرآن (ترم اول 90- 91)، (ترم اول و دوم، 93- 94)، (ترم دوم 94- 95)و(ترم اول 95- 96) در جامعه العلوم و مدرسه امام خميني ره وابسته به جامعه المصطفي العالميه(10 واحد).
-     تدريس دروس نظريه هاي ارتباطات(ترم اول 90- 91)، جامعه شناسي دين(ترم دوم 91- 92)، نظريه هاي فرهنگ (ترم دوم 92- 93) دردانشگاه باقرالعلوم(ع)(6 واحد). 
-    تدريس درس ارتباطات ميان فرهنگي(ترم اول 94- 95) در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه(2واحد).
-    تدريس درس نظريه هاي ارتباطات و اقناع(ترم دوم 95- 96) درپرديس فارابي، وابسته به دانشگاه تهران (2 واحد).
-    تدريس درس نظريه هاي جامعه شناسي(ترم اول 96-97) در مجمتع آموزش عالي امام خميني ره وابسته به جامعه المصطفي العالميه(2 واحد).
-    تدريس درس نظريه هاي جامعه شناسي(ترم اول 96- 97) در جامعه العلوم وابسته به جامعه المصطفي العالميه(2 واحد).
-    تدريس درس نظريه هاي جامعه شناسي(ترم دوم 96-97) در مجتمع آموزش عالي امام خميني ره، وابسته به جامعه المصطفي العالميه(2واحد). 
-    تدريس درس جامعه شناسي دين(ترم دوم 96- 97) در دانشگاه باقرالعلوم(ع)(2تا 2 واحدي= 4 واحد). 
-    تدريس درس انسان شناسي اجتماعي در قرآن(ترم اول 97- 98) در مجتمع آموزش عالي امام خميني ره، وابسته به جامعه المصطفي العالميه(2واحد).
 فعاليت هاي پژوهشي

مصاحبه و اقتراح
-    مناسبات جامعه شناسي و حديث، مصاحبه، موسسه علمي – فرهنگي دارالحديث، 1384.
-    تربيت سياسي: چيستي،آسيب ها و راهكارها ، فصلنامه راه تربيت، سال دوم، شماره پنجم، تابستان، 1387.
-    مصاحبه با فصلنامه طرح نو در باره «روند تحولات رسانه هاي جمعي »، بهار و تابستان 1387.
-    ماموريت ناخوانده و كم كاري محسوس، (كاستي ها و بايدهاي تعامل حوزه علميه با رسانه ملي) مصاحبه مكتوب با دو ماهنامه علمي فرهنگي خط، شماره پنج، فروردين و ارديبهشت 91.
-    نقش رسانه ملي در تقويت هويت ملي و ديني، مصاحبه مكتوب با گاهنامه تخصصي مطالعات اجتماعي و رسانه، سال اول، شماره اول، بهار1391.
-    مصاحبه با مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيماي قم در باره «علل روان شناختي و جامعه شناختي بي حجاب و بدحجابي»، 15/3/91(دو جلسه ضبط شده در سي دي سيماي عفاف). 
-    كارآمدي دين در مديريت جامعه، مصاحبه با خردنامه همشهري، شماره 104، پاييز 1391. 
-    رويكردي جامعه شناختي به سلامت جنسي، بازتاب انديشه( فصلنامه تخصصي مطالعات راهبردي رسانه) شماره 6، پياپي 121، پاييز 1393(ص15- 42). 
-    علامه طباطبايي و رويكرد جامعه شناختي به دين، مصاحبه مكتوب، ويژه نامه همايش بين المللي علامه طباطبايي در الميزان، آبان ماه 1393.
-    تحليلي جامعه شناختي از امر به معروف و نهي از منكر،گفت و گو درجمع محققان، مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي، فصلنامه تخصصي دين و قانون، شماره 2، زمستان 92(ص 193- 239)
-    حجاب و عفاف ووظيفه رسانه ملي، مصاحبه چاپ شده دركتاب «رسانه ملي، و نهادينه سازي فرهنگ عفاف و حجاب»، اباذرافشار، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، 1393.
-    مصاحبه با نشريه علمي ترويجي معرفت ويژه نامه جمعيت، شماره 182، شهريور 92.
-    مصاحبه با خبرگزاري فارس، در باره كار و شغل(1/10/ 92) 
-    مصاحبه با نشريه بازتاب انديشه شماره 6، پاييز 1393 تحت عنوان رويكردي جامعه شناختي به سلامت جنسي(ص 15- 42).
-    مصاحبه مكتوب با فصلنامه علوم انساني اسلامي صدرا، شماره 16، زمستان 1394 تحت عنوان « درآمدي بر علم اجتماعي ديني»(ص 148- 152). 
-    مصاحبه مكتوب باگاهنامه تخصصي مطالعات اجتماعي و رسانه، شماره 5، بهار 1394تحت عنوان« بايسته هاي فرهنگ سازي» (ص50- 68). 
-    مصاحبه مكتوب با فصلنامه علوم انساني اسلامي صدرا، شماره 17، تابستان 1395،تحت عنوان «عامليت و ساختار در نظريه اعتباريات»(ص 182- 188). 
-    مصاحبه مكتوب با ماهنامه رسائل، شماره 3، بهمن 1395،تحت عنوان«لباس روحانيت، جايگاه و كاركردهاي آن» (ص 133- 142).
-    
6-2-2)برنامه هاي رسانه اي 
-    شركت در يك دوره برنامه خانواده راديو قم به عنوان كارشناس، از فروردين تا اسفند 1383.
-    مصاحبه با خبرگزاري شبستان در باره علل بدحجابي و بي حجابي، شنبه 16/3/88؛ مصاحبه با خبرگزاري ايسنا در باره اخلاق رسانه(7/8/88) ؛ مصاحبه با راديو قم در خصوص پيامدهاي تلفن همراه(15/8/88)؛ مصاحبه با هفته نامه پژواك قم، در خصوص هفته پژوهش، سه شنبه ،( 24 /9/ 1388)؛ مصاحبه با خبرگزاري ايسنا در باره چهارشنبه سوري (25/12/88)؛ مصاحبه با خبرگزاري شبستان در باره علل بدحجابي و بي حجابي، ( 16/3/88)؛ مصاحبه با خبرگزاري ايسنا در باره سال كار مضاعف و همت مضاعف (17/1/89)؛ مصاحبه با راديو معارف در باره ديدگاههاي جمعيتي اسلام(5/7/91 سه جلسه).
-    گفت و گو پيرامون «اسلام و سبك زندگي»، راديو معارف، بهمن و اسفند1392، 10 جلسه.
-    گفت و گو پيرامون سواد رسانه اي، راديو معارف، چهارشنبه 9/10 و 16/10 /95 ، 4 جلسه.


3)داوري جشنواره ها
-    داوري مقالات همايش قرآن و مسائل جهان امروز، پاييز 1385؛ دين پژوهان، 1386؛ جشنواره هنرهاي آسماني، سال هاي 1388و 1390؛ كتاب سال حوزه 1386؛ كتاب سال حوزه 1391؛ همايش بين المللي حوزه، دين و ارتباطات 1391؛ همايش بين المللي علوم انساني 1390، داوري سايت هاي منتخب جشنواره بين المللي رسانه هاي ديجيتال، وابسته به وزارت ارشاد، پاييز1391؛ داوري كتاب «ارتقاي مرجعيت شيعه»، تاليف حسن علي پور وحيد، نشرمعارف، براي كتاب سال حوزه، شهريور 95؛ جامعه شناسي بدن و...با همان تاريخ؛ داوري دو اثر براي جشنواره كتاب سبك زندگي در اسفند 1396.


4)نظارت بر پروژه ها 
- بررسي علل گسترش شركت هاي بازاريابي شبكه اي (هرمي ) و تحليل آثار اجتماعي و فرهنگي آن در استان قم ، مجري سيد سعيد حسيني جبلي ، پاييز 1387 ( به سفارش سازمان برنامه و بودجه قم)
- برگزاري چهارشنبه سوري، مطالعه موردي شهر قم، ابراهيم فتحي ، زمستان 1387.(به سفارش استانداري قم)
- سرمايه اجتماعي، الگوي مصرف مطلوب، جشنواره هاي جوايز بين المللي پژوهشكده هاي ارشاد( 89) 
- بررسي رابطه ميزان و نوع استفاده از رسانه(اينترنت و ماهواره) بر فرهنگ عمومي جوانان 18- 40 ساله شهر قم، مجري طيبه هوشنگي، كارفرما استانداري قم، مهر 1391. 
- اقبال حوزه هاي علميه و طلاب علوم ديني به علوم اجتماعي، علي رضا شجاعي زند و همكاران، مركز مطالعات فرهنگي و اجتماعي وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، 90- 91.
- پروژه تصنيف الميزان، بخش انديشه هاي اجتماعي علامه طباطبايي، مجري صادق گلستاني(92- 93).
- سبك زندگي از ديدگاه اسلام، جمعي از نويسندگان، مركز الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت، 1393.


5) ارزيابي پژوهش هاي ارجاعي
- اخلاق رسانه، محمد فولادي، ، رساله دكتري، به راهنمايي حجه الاسلام محمود فتحعلي، ارجاعي از موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، مهرماه 1391.
- با خود بيگانگي از ديدگاه آيات و روايات، سيد عابدين بزرگي، رساله دكتري، به راهنمايي دكتر محمد فنايي، ارجاعي از موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، آذرماه 1391.
- آسيب شناسي تبليغ ديني براي جوانان، سيد محمدتقي حسيني، پايان سطح سه حوزه به راهنمايي دكتر غلامرضا صديق اورعي، ارجاعي از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 21/1/92.
- بررسي آيات و روايات ناظر به تبيين هاي «بزه ديده شناختي» كجروي، عبدالهادي صالحي زاده، به راهنمايي دكتر علي سليمي، ارجاعي از موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، مرداد 1392. 
- بررسي انتقادي مباني جامعه شناسان در مطالعه دين(با تاكيد بر نظريه فريزر،دوركيم، وبرو گيرتز)، غلام حيدركوشا، رساله ارشد، با راهنمايي استاد پارسانيا، ارجاعي از موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره تيرماه 1393. 
- رسانه ديني، يوسف زاده و همكاران، پروژه تحقيقي، ارجاعي از موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، تابستان 1394.
 - بازنمايي الگوي شخصيت مرد و زن در سينماي ايران، رفيع الدين اسماعيلي، پروژه تحقيقي ارجاعي ازمركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت،1393.

 

6)شركت درهمايش ها و نشست هاي علمي 
  - همايش بين المللي قرآن كريم و مسائل جامعه معاصر، 22- 24 -2006 در اصفهان ( به عنوان دبير علمي كميته اجتماعي)
- همايش بين المللي اخلاق اسلامي در دانشگاه، ارائه مقاله « اخلاق جهاني، ضرورت جامعه جهاني در 11و 12 ارديبهشت 1387.
- ارائه مقاله در همايش ملي اصل هشتم قانون اساسي، قزوين، خردادماه، 1387.
- سخنراني و پرسش و پاسخ درهمايش«استراتژي وحدت در انديشه امام خميني ره»، جامعه العلوم الاسلاميه وابسته به جامعه المصطفي العالميه(پاييز 1387).
- شركت در ميزگرد همايش«رسانه، جوان و هويت» با حضور پروفسور مولانا و آقاي نادر طالب زاده، موسسه امام خميني ره(زمستان 1387).
- سخنراني تحت عنوان « ظرفيت شناسي ارتباطي احاديث» در موسسه دارالحديث قم، دوشنبه 10/12/88 .
- ارائه كنفرانس درنشست علمي« كاربرد نظريه كنش متقابل نمادين در مطالعات تاريخي»، موسسه امام خميني ره ( آبان 88).
- ارائه سخنراني و مقاله درصحن همايش بين المللي دين و رسانه تحت عنوان دين و سرگرمي رسانه اي 4/8/88..
- سخنراني در پنجمين جلسه پيشا همايش«مناسبات روحانيت و نسل جوان»، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامي وابسته به دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم(23/2/88).
- شركت دركارگروه علمي«بررسي علل خرافه گرايي در ايران»، موسسه قدر وابسته به مركز پژوهش هاي رياست جمهوري، 6جلسه(ارديبهشت 88).
- سخنراني علمي تحت عنوان«سنت هاي اجتماعي در قرآن» در دانشگاه باقرالعلوم (ع)، چهارشنبه 6/3/88.
- سخنراني تحت عنوان «بررسي زمينه هاي اجتماعي – فرهنگي داخلي در شكل گيري و رواج عرفان گرايي» در پژوهشكده ارشاد اسلامي، سه شنبه 20/11/88. 
- سخنراني در نشست علمي«بازنمايي سوكواري محرم و صفر در سيماي ملي»، موسسه امام خميني ره، 3/12/89.
- سخنراني در نشست علمي«مخاطب شناسي در فرايند ارتباطي»، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، 9/12/89.
- سخنراني در پنل «پژوهش در حوزه هنر و رسانه » در سومين جشنواره هنرهاي آسماني، پنج شنبه 12/12/89.
- سخنراني در پنل«روحانيت در ايران » در همايش روحانيت و انقلاب اسلامي، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، پنج شنبه 12/12/89.
- سخنراني در پيش همايش حوزه، رسانه و ارتباطات، با عنوان«سرگرمي در رسانه ديني»، جامعه العلوم وابسته به جامعه المصطفي العالميه، 25/12/90.
- سخنراني در دانشكده صدا و سيماي قم، با عنوان«ابعاد مختلف سرگرمي رسانه اي»، 22/1/91.
- سخنراني در مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، قم، با عنوان«معضلات اخلاقي سيماي ملي»، 8/11/91.
- سخنراني در دانشكده صدا و سيماي قم، با عنوان«چالش هاي اخلاقي رسانه» 8/11/91.
- سخنراني در پژوهشگاه فرهنگ و انديشه، با عنوان«سبك زندگي»، 9/8/92. 
- سخنراني در پرديس فارابي وابسته به دانشگاه تهران، با عنوان« نقش رسانه در سبك زندگي»، 25/9/1392. 
- سخنراني در مركز فقهي اهل البيت، با عنوان «فقه و سبك زندگي»، دو جلسه، 13/9/92 و 2/11/92.
- سخنراني در پژوهشگاه فرهنگ و انديشه، با عنوان«سبك زندگي»، 3/11/92. 
- گفت وگو پيرامون دولت اسلامي ووظيفه امربه معروف و نهي از منكر، هفته نامه شما، شماره 858، دوشنبه دوم تيرماه 1393.
- سخنراني پيرامون «جايگاه فراغت و تفريح جهان مدرن»، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، آبان ماه 1393.
- ارائه دو مقاله به همايش ملي «سبك زندگي اهل البيت»، قم، مجمع جهاني اهل البيت(ع)، بهمن 1393. 
- سخنراني علمي در پژوهشگاه فرهنگ و انديشه با عنوان «دين و خرافه»، 31/2/94.
- سخنراني درافتتاحيه همايش سواد رسانه اي، با عنوان «سواد رسانه اي، ضرورت و كاركردهاي آن»، سالن همايش هاي دفتر تبليغات اسلامي قم، 16/7/94.
- نشست علمي در موسسه فرهنگي – هنري آل ياسين، با عنوان«سبك زندگي و چگونگي ايجاد و جريان يابي آن در گستره اجتماع»، 19/8/94.
- نشست علمي در معاونت تبليغ دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، با عنوان«روش هاي مطالعه آسيب هاي فرهنگ ديني، در مناطق مختلف توسط مبلغان» يكشنبه، 19/2/95.
- نشست علمي در مركز تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، با عنوان«الزامات وضع قانون در حوزه فرهنگ و محصولات فرهنگي، سه شنبه، 21/2/95. 
- سخنراني درسازمان حج و زيارت قم با عنوان «حج و سبك زندگي»، 14/5/95. 
- شركت در جلسه پرسش و پاسخ دومين نشست كارگروه سواد رسانه اي وابسته به حوزه هنري دفتر تبليغات اسلامي، با عنوان «حوزه علميه و رسانه هاي جمعي» روستاي وسف، 5و 6 شهريورماه 1395. 
- سخنراني در نشست علمي دانشجويان بسيجي دانشگاه علوم و معارف قرآني قم، با عنوان «مطالبات فرهنگي مقام معظم رهبري از دانشگاهها»، پنج شنبه 18/6/95. 
- سخنراني در نشست «راه پيمايي اربعين و سبك زندگي اسلامي»، موسسه امام خميني ره و سازمان حج وزيارت قم، ارائه دهنده، 13/8/95. 
- سخنراني در همايش گفتمان انقلاب اسلامي با عنوان«انقلاب اسلامي و نقش آن در رشدكمي و كيفي رسانه هاي جمعي»، در موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، 19/12/95.
- نشست علمي در دوره آموزش تخصصي مفتاح، با عنوان«جايگاه فراغت در جهان امروز»، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، شهريور 96(8/6/ 96).  
- سخنراني در اردوي دانشجويي طرح ولايت(دوره بيست و دوم)، با عنوان«سبك زندگي اسلامي و نسبت آن با مباني اعتقادي وارزشي اسلام»، مشهد، 23و 24مرداد 1396 (دو جلسه). 
- سخنراني در نشست علمي مركز تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، با عنوان «آسيب شناسي فرهنگي» به مناسبت هفته پژوهش، 25 آذر 1396. 
- سخنراني در جمع اساتيد و اعضاي هيات علمي دانشگاه صدا و سيما، باعنوان« اخلاق استادي»، 25 بهمن ماه 1396. 
- ارائه مقاله و شركت در همايش بين المللي«فقه، قانون و واقعيت هاي اجتماعي» تحت عنوان «نقش فقه وقانون در قبال عناصرمعنايي محيط(باورها، ارزش هاو نگرش هاي مشترك)، برگزارشده توسط مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي، قم، 9و 10 اسفند 96.
- ارائه مقاله به كنگره بين المللي «نقش شيعه در پيدايش و گسترش علوم اسلامي»، تحت عنوان«شمايي از انديشه هاي اجتماعي موجود در روايات شيعه»، قم، فروردين 1397.
- ارائه مقاله و شركت درنخستين همايش ملي«مواجهه با آسيب هاي اجتماعي از ديدگاه اسلام»، تهران، 26/4/97.
- سخنراني در جمع مسئولان فرهنگي شهر اراك تحت عنوان «علل افزايش طلاق در ايران و راهكارهاي مهار آن» 23/8/97.
- سخنراني و ارائه مقاله در پيش همايش ملي اخلاق و اديان، تحت عنوان«رويكردي اخلاقي به سرگرمي در سيماي ملي» در اداره كل پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، قم، 28/8/97. 
 

7) نشست ها و كرسي هاي علمي 
- نشست ايده پردازي و نوآوري در علوم انساني با موضوع «ارزيابي مجدد فرضيه هاي پايه اي مكتب نوسازي ازراه ارزشهاي ديني و سنتي جامعه ايران» با ارائه دكتر مهدي نصيري، (به عنوان داور) بهار 95(6/2/95).
- نشست علمي با عنوان «بررسي ديدگاه استاد جوادي آملي در چيستي علم ديني»، موسسه امام خميني ره، به عنوان ناقد(ارائه دهنده دكتر غلامرضاپرهيزكار)، پاييز1395(3/8/95). 
- نشست علمي با عنوان «رسانه و سبك زندگي» در مركز فرهنگي هنري دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، ارائه دهنده، پاييز 1395(28/8/95).
- نشست علمي با عنوان« مولفه هاي سبك زندگي، در مركز فرهنگي هنري دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، ارائه دهنده، پاييز 1395(5/9/95).
- نشست علمي باعنوان «دين، اوقات فراغت و سينما» در مركز فرهنگي هنري دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، ارائه دهنده، زمستان 1395(21/11/95).
- نشست علمي با عنوان«چالش هاي جامعه ايراني در فضاي مجازي» موسسه امام خميني ره، به عنوان ناقد(ارائه دهنده دكترحسين گودرزي)، 25/11/ 95.
- نشست علمي با عنوان«جامعه شناسي اسلامي يا مسلمان»، دبيرخانه دائمي كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي، به عنوان ناقد(ارائه دهنده نظريه دكترسيد سعيد زاهد زاهداني)5/6/96.
- نشست علمي با عنوان«نقش شبكه هاي اجتماعي در وضعيت حجاب و عفاف در شهر قم» قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، به عنوان ناقد(ارائه دهنده سرگرد فرازپور از پليس فتاي قم)، 8/9/96. 
- نشست علمي با عنوان«پرسش هاي پژوهشي در علوم انساني»، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، به عنوان ناقد(ارائه دهنده دكتر احمد حسين شريفي)، 17/ 11/ 96.
- نشست علمي با عنوان «سبك زندگي در تفسير اجتماعي قرآن»، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي وابسته به دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، در 2/10/97. 
- نشست علمي با عنوان«انقلاب اسلامي و سبك زندگي»، قم، موسسه فرهنگي هنري دين و معنويت آل ياسين، پنج شنبه 20/10/97. 
- نشست علمي«كاربست نظريه داده بنياد درمطالعات ديني»، قم موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، به عنوان ناقد(ارائه دهنده دكتر احمدحسين شريفي)، 11/10/97. 


 
 8 ) پايان نامه هاي ارشد و دكتري 
   1-8) راهنمايي 

-    ويژگي هاي جامعه نمونه از ديدگاه قرآن، خادم حسين محمدي، جامعه المصطفي العالميه،31/3/85.
-    انحرافات جنسي در آيات و روايات ، محمدقدير دانش، جامعه المصطفي العالميه، 13/9/84.
-    بررسي نظريه ايدئولوژيك بودن علوم اجتماعي، عبدالظاهر مدقق، جامعه المصطفي العالميه، 30/6/85.
-    كاركردهاي دين در جامعه سنتي و مدرن، امان الله فصيحي، جامعه المصطفي العالميه،8/7/85..
-    مدينه فاضله افلاطون و فارابي، محمد جواد احمدي، جامعه المصطفي العالميه، 15/10/85..
-    بررسي و نقد فلسفه تاريخ در انديشه دكتر شريعتي، محمد جواد حيدري، جامعه المصطفي العالميه، 29/11/86..
-    علل و زمينه هاي اجتماعي– فرهنگي ظهور و افول طالبان در حيات سياسي افغانستان، محمد علي نظري، موسسه امام خميني ره، 15/10/89..
-    بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه كابل در مورد سكولاريسم، محمدباقرزكي، موسسه امام خميني ره، 31/6/90.
-    بررسي شيوه هاي تاثيرگذاري به كار رفته در قرآن كريم، اسماعيل صابركيوج، دانشكده صدا و سيماي قم، 7/7/90.
-    تعينات اجتماعي انديشه هاي شهيد مزاري، محمد محمدي، جامعه العلوم وابسته به جامعه المصطفي العالميه، تيرماه 1391. 
-    بررسي شيوه هاي تبليغ اسلام در رسانه تلويزيون از منظر قرآن كريم، محمدحسين ظريفيان يگانه، دانشكده صدا و سيماي قم، 28/6/91. 
-    نقش شعائر در توسعه فرهنگ ديني، ناصر صفري افلاكي، سطح سه حوزه علميه قم، آذر 1391(26/9/91).
-    بازنمايي الگوي شخصيتي مرد در سينماي پس از انقلاب و تطبيق آن با معيارهاي فرهنگ اسلامي – ايراني، رفيع الدين اسماعيلي، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، دي ماه 1391(3/10/91).
-    نظريه استفاده و رضامندي، حسين رئيسي دانا، دانشكده صدا و سيماي قم، فرودين 1392(27/1/92).
-    بررسي نظام هنجاري تفريح و سرگرمي تلويزيوني از منظر آيات و روايات(با تاكيد بر فوتبال)، مقداد نيك زاد طهراني، دانشكده صداو سيما، فروردين 1392(29/1/92).
-    تقابل خرده فرهنگ ها در افغانستان، قربانعلي اخلاصي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، ارديبهشت 1392(ا/2/92).
-    بررسي فرصت ها و چالش هاي اعتماد اجتماعي در افغانستان جديد، قربانعلي رضواني، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، 21/3/92.
-    صورت بندي گفتمان هاي هويتي افغانستان، حسين بياني راد، جامعه المصطفي العالميه، 21/3/92.
-    رابطه سينما و اخلاق ازمنظر اسلام، محمد هادي مهدي يار، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، تيرماه 1392. 
-    اسلام هراسي در سينماي هاليوود و تبيين اسلامي شبهات مطروحه در آن سينما، سيد مهدي گنجياني، شوراي مديريت حوزه علميه قم،(سطح چهار)، پاييز 1392.
-    مناسبات دين و قدرت در افغانستان، علي رضا حسني، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، اسفند 1392.
-    ديرينه شناسي گفتمان ظاهر گرايي ديني در افغانستان معاصر، محمد شريف حيدري، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، اسفند 1392.
-    نقش هيآت مذهبي در راهبري ديني جوانان، سيد محمد آقاميري، شوراي مديريت حوزه علميه قم، سطح سوم، مرداد 1393. 
-    بررسي انتقادي مباني فلسفي علوم اجتماعي مدرن از منظر حكمت متعاليه، قربانعلي فكرت، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، دي 1393.
-    رويكرد انتقادي به سبك زندگي در انديشه پي يربورديو، حبيب الله نجفي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، بهمن 1393.
-    اخلاق اوقات فراغت از ديدگاه قرآن و حديث، تقي سنايي، دانشگاه معارف اسلامي، مقطع دكتري، بهار 1394.
-    بررسي انتقادي بازنمايي نقش و جايگاه روحانيت در سينماي پس از انقلاب، محمد رضا زالي، دانشكده صدا و سيماي قم، مقطع ارشد، پاييز1394(16/9/94). 
-    بررسي انتقادي بازنمايي اشتغال زن در سينماي پس از انقلاب از منظر اسلام، حكيمه مهديان، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، دانشكده علوم سياسي و اجتماعي و تاريخ، مقطع ارشد، بهار 1395. 
-    بررسي انتقادي روابط فرازناشويي در جامعه ايران، عبدالهادي صالحي زاده، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، مقطع دكتري، ارديبهشت 1395. 
-    مناسبات اخلاق و سينما(با رويكرد اخلاق كاربردي)، محمد اسلامي، دانشگاه معارف اسلامي، مقطع دكتري، بهار 1395. 
-    تبيين نقش عوامل فرهنگي برتغييرات باروري درايران و ارائه الگوي مطلوب براي افزايش آن به بالاي سطح جانشيني، اسماعيل چراغي كوتياني، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، مقطع دكتري، خرداد 1395.  
-    مباني و الگوهاي رفتاري مطلوب سبك زندگي از ديدگاه قرآن كريم، حليمه اخلاقي، موسسه آموزش عالي شهيده بنت الهدي(رض) وابسته به جامعه المصطفي العالميه، مقطع دكتري، تابستان 1395. 
-    تبيين نقش چند فرهنگي گرايي در حل بحران افغانستان، محمد جواد محسني، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، مقطع دكتري، زمستان 1395. 
-    تحليل رابطه عامليت و ساختاراز ديدگاه قرآن، نصرالله نظري، مجتمع آموزش عالي امام خميني ره، وابسته به جامعه المصطفي العالميه، مقطع دكتري، بهار 1396.
-    بررسي كلامي مفهوم خدا در سينماي مسيحي امريكا، محمدحسين باقري زاده، دانشگاه معارف اسلامي، مقطع ارشد، شهريور 1396.
-    بررسي انتقادي شگردهاي تبليغي و جريان سازي رسانه اي تشيع(مطالعه موردي شبكه جهاني ولايت)، خديجه خدابنده، دانشگاه قرآن و حديث، مقطع ارشد، شهريور 1396.


2-8) مشاوره 
-    رابطه فقه و اخلاق، حسين ظاهري، موسسه امام خميني ره، 10/10/81.
-    رفتارهاي اقتصادي كارگزاران حكومت اسلامي از ديدگاه امام علي (ع)، سيدعليرضارضوي،  موسسه امام خميني ره، 5/8/81.
-    عزت و ذلت اجتماعي از ديدگاه قرآن، محسن اصغري، موسسه امام خميني ره، 14/8/81.
-    موانع اجتماعي مقبوليت امامت امام سجاد(ع)، احسان قرائتي ستوده، موسسه امام خميني ره، 3/11/81
-    بررسي ظهور و سقوط تمدنها در قرآن ، خداداد جلالي، جامعه المصطفي العالميه، 21/2/83.
-    گفتمان از نظر قرآن، علي محمد زاده (حليمي )، جامعه المصطفي العالميه، 5/4/84.
-    بررسي تحول آراي پيتر برگر در باره دين و عرفي شدن، حسن يوسف زاده، موسسه امام خميني ره، 2/10/86. 
-    شاخصه هاي تمدن برتر در قران كريم، سيد حسين حسيني، جامعه المصطفي العالميه، 7/3/87..
-    بررسي جامعه شناختي فضاي سايبر شيعي در ايران، عيسي جهانگير، موسسه امام خميني ره، 6/4/87. 
-    سيره حكومتي اهل بيت (ع) در برخورد با ناهنجاري هاي فردي واجتماعي، محمد عالمي، جامعه المصطفي العالميه،20/6/87.. 
-    پيامدهاي توجيه كاركردي دين، امان الله فصيحي، موسسه امام خميني ره،3/3/88..
-    جايگاه و نقش آينده پژوهي در فرايند شكل گيري جامعه آرماني اسلام، از منظر جامعه شناختي، فاضل قانع، موسسه امام خميني ره، 20/4/88.. 
-    نابرابري اجتماعي از ديدگاه دكتر شريعتي واستادمطهري، فريبرز حيدري، دانشكده الهيات دانشگاه قم، 18/9/88 . 
-    رابطه نظريه و مشاهده در علوم اجتماعي، قاسم ابراهيمي پور، موسسه امام خميني ره، 6/7/89.. 
-    نقش اسلام در انسجام و همبستگي اجتماعي معاصر، محمد حنيف رحيمي، موسسه امام خميني ره ،7/12/ 1389.
-    تبيين ديدگاه اجتماعي اسلام در مهار (كنترل) انحراف جنسي زنان، حسنعلي زاهدي پور، موسسه امام خميني ره، دي ماه 1389. 
-    تحليل ارتباط شناختي وبلاك نويسي طلاب، مجيد مبيني مقدس، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 29/6/90. 
-    رابطه جنسيت و شغل از منظر اسلام، رجب علي فهيمي بامياني، موسسه امام خميني ره، اسفند 1392.
-    مناسبات تاريخي جريان چپ با جريان هاي افراطي در افغانستان، محمد موسي نوري، جامعه المصطفي العالميه، مقطع دكتري، ارديبهشت 1393(30/3/93).
-    بررسي انتقادي نظريه معنا در نشانه شناسي پيرس براساس انديشه علامه طباطبايي، آرزو نيكوييان، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، مقطع ارشد، اسفند 1392.
-    ارزيابي وضعيت ورزش در حوزه علميه قم و راهكارهاي نهادينه كردن آن، مهدي كريمي، شوراي مديريت حوزه علميه، سطح سه، شهريور1393.
-    بررسي انتقادي نظريه ساخت يابي آنتوني گيدنز از منظر حكمت اسلامي، محمد داود مدقق، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، ارشد، آذر1393.
-    مديريت افكار عمومي در عصر حاكميت عباسيان از ابتدا تا غيبت امام زمان(عج)، محمد عرب صالحي، دانشگاه معارف اسلامي، ارشد، بهار 1394.
-    فرايند تاثير گناه بر تباهي جامعه از ديدگاه قرآن و سنت بارويكرد جامعه شناسانه، مهدي رفيعي موحد، دانشگاه قرآن و حديث، مقطع دكتري، پاييز 1394(3/10/94).
-    ارتباطات در مدينه فاضله از منظر علم مدني فارابي و...،‌اصغر اسلامي تنها، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، رشته فرهنگ و ارتباطات، مقطع دكتري، تابستان 1395.
-    سينماي تراز انقلاب اسلامي با رويكردي انتقادي به عملكردسينما در حوزه سياست و ارائه الگوي مطلوب، سيد حميد فقيهي، دانشگاه معارف اسلامي، رشته مدرسي معارف اسلامي،گرايش انقلاب اسلامي، مقطع دكتري، تابستان 1395.
-    بررسي تحليلي مختصات فرهنگي جهان اجتماعي دفاع مقدس، علي اكبر بياري، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، مقطع دكتري، تابستان 1395. 
-    بررسي انتقادي جريان هاي فرهنگي سينماي پس ازانقلاب اسلامي ايران، رفيع الدين اسماعيلي، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، بهار1396.
-    پيامدهاي فرهنگي علم مدرن در جهان اسلام(با مطالعه موردي افغانستان)، سلمانعلي رحيمي، موسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني ره، مقطع دكتري، تابستان 1396.
-    ساحت هاو چگونگي بلوغ اجتماعي انسان در جامعه امام مهدي(عج)، سيد ابوالفضل حسيني، دانشگاه معارف اسلامي، مقطع دكتري، شهريور 1396.
-    جهان فرهنگي قرآني(با تاكيد برمباني)، سيد حسين فخر زارع، مجتمع عالي امام خميني ره وابسته به جامعه المصطفي العالميه، مقطع دكتري، مهر 1396. 
-    راهبردهاي مقابله با فساد سياسي در جمهوري اسلامي، سيد محمد معصومي، دانشگاه معارف اسلامي، مقطع دكتري، زمستان 1396.
-    آثار و پيامدهاي اعتقاد و التزام به امامت در سبك زندگي فردي و اجتماعي، محمد طاهر باباپور گل افشاني، موسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني ره، مقطع ارشد، بهمن 1396.
-    تحليل عوامل و پيامدهاي تعارض هاي اجتماعي و راهكارهاي حل آن از نظرگاه كتاب و سنت، مهدي شاه محمدي، دانشگاه قم، دانشكده الهيات و معارف اسلامي، مقطع دكتري، 1397.
-    راهكارها و موانع هم افزايي فعاليت هاي خانواده و مدرسه براي ارتقاء تربيت ديني دانش آموزان ابتدايي از ديدگاه كارشناسان تربيت ديني، محمود افشارمنش، موسسه امام خميني ره، مقطع ارشد، خرداد 1397. 

 

3-8) داوري     
-    ماهيت مهر و فلسفه تشريح آن از ديدگاه قرآن و روايات، محمد طالبي، موسسه امام خميني ره، 7/12/81
-    بررسي آثار فردي و اجتماعي حب دنيا از ديدگاه قرآن و روايات، محمد رضا صداقت، موسسه امام خميني ره ،

6/7/81.
-    آسيب شناسي تبليغ در قرآن و حديث، محمد شبان محيي آبادي، موسسه امام خميني ره، 25/9/81.
-    راهكارهاي تبليغي انبياء در قرآن ، محمد اسلم جوادي ، جامعه المصطفي العالميه، 26/12/83.
-    راهكارهاي پرهيز از اختلاف در جامعه از ديدگاه قرآن و سنت، محمدناصر رضايي، جامعه المصطفي العالميه،21/2/83..
-    علل و موانع تحولات اجتماعي، مصطفي هاشمي شيري، مركز مديريت حوزه، سطح سه، 12/4/84..
-    اصلاحات اجتماعي از ديدگاه قرآن و روايات ،‌ سيد نور حسيني، جامعه المصطفي العالميه، 15/11/85..
-    جامعه شناسي تاريخي مكه و مدينه در عصر پيامبر (ص)، رمضانعلي فاضل، جامعه المصطفي العالميه، 17/12/85..
-    نقد و بررسي نظريه عرفي شدن در ايران، صادق گلستاني، موسسه امام خميني ره، 29/7/86..
-    آسيب شناسي اجتماعي مهدويت گرايي نزد شيعيان معاصر ايران، علي اكبر بياري، موسسه امام خميني ره، 29/9/86..
-    بررسي و تبيين رويكرد اسلام و فمينيسم به كاركردهاي خانواده، اسماعيل چراغي كوتياني، موسسه امام خميني ره، 11/11/86..
-    كاركردهاي اجتماعي دين از ديدگاه علامه طباطبايي و دوركيم، مريم فريدوني، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، 22/1/89.
-    روش شناسي نهج البلاغه، خانم صالحي، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، 3/7/89.
-    تلقي هاي مختلف از تقابل سنت ومدرنيته در ميان انديشمندان مسلمان، محمدتقي مقدمي، موسسه امام خميني ره، 17/7/89.
-    تحليل محتواي آيات قرآن و روايات معصومان(ع)، ناظر به محورهاي تبيين گزينش عقلاني، ابراهيم عباسپور، موسسه، 29/5/90.
-    بررسي جامعه شناختي تنوع فرهنگي جامعه افغانستان و پيامدهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي آن(در صد ساله اخير)، عزت الله احمدي، موسسه امام خميني ره، 28/6/90. 
-    توسعه سياسي از ديدگاه فقهاي شيعه، سيد لياقت علي موسوي، جامعه العلوم وابسته به جامعه المصطفي العالميه، 21/7/90. 
-    دين وتكنولوژي رسانه اي مدرن: تعامل يا تعارض؟(بررسي پارادايم هاي تكنولوژي رسانه)، ميثم اميدعلي، دانشكده صدا و سيماي قم، 12/10/90.
-    اسلام و هنجار طنز در سيماي جمهوري اسلامي ايران، بررسي سريال تلويزيوني مرد هزار چهره، ميثم اسماعيل زادگان، دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)، 29/6/91. 
-    ارزشيابي امنيتي الگوهاي مهاجر پذيري و ارائه راهبردهاي مناسب آن در جمهوري اسلامي ايران، توحيد محرمي، دانشكده امنيت ملي وابسته به دانشگاه عالي دفاع ملي،( مقطع دكتري) 20/10/91.
-    تبيين بي ثباتي خانواده در ايران معاصر بر پايه الگويي اسلامي، حسين بستان، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، (مقطع دكتري)، 21/10/1391.
-    نگرشي اسلامي به نظريه كنش متقابل نمادين، تحليل متني آيات و احاديث نيت در متون اسلامي، محمد رضا باقريه يزدي، دانشگاه امام صادق(ع)، 25/11/91.
-    آسيب شناسي تبليغ روحانيت در سيماي جمهوري اسلامي ايران، عباس ابراهيمي، مركز مديريت حوزه علميه قم، 27/12/91.
-    مراتب روحانيت و نقش آن ها در تحوات سياسي اجتماعي ايران معاصر، عبدالرسول يعقوبي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، (مقطع دكتري)، 25/2/92.
-    نقد و بررسي مفاهيم ديني در كارتون هاي توليدي كودكان و نوجوانان در جمهوري اسلامي ايران بين سالهاي 1385- 1390، محمد حسن حاجي رحيميان طسوج، شوراي مديريت حوزه علميه قم، (سطح چهار)، بهار 1392، 7/4/1392.
-    شيوه هاي اقناع در قرآن با تاكيد بر منبع ارتباط، داود خسروي، دانشكده صدا و سيماي قم، (مقطع ارشد)، بهار1392(11/4/92).
-    نظريه اجتماعي درقرآن: با تاكيد بر نظريه ارتباط اجتماعي، مجيد كافي، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه(مقطع دكتري)، 17/4/1392. 
-    شاخص هاي طنز مطلوب از منظر اسلام در تلويزيون، سيد محمد حسين هاشمي، دانشكده صدا و سيماي قم، (مقطع ارشد)، تابستان 1392(10/6/1392).
-    بررسي انتقادي مباني جامعه شناسان در مطالعه دين( با تاكيد بر ...)، غلام حيدر كوشا، موسسه امام خميني ره، (مقطع ارشد)، مهر1392.
-    نقش عاشورا در تحكيم هويت شيعه، رسول جمشيدي، شوراي مديريت حوزه علميه قم(سطح چهار)، زمستان 1392. 
-    علل انحراف رفتاري از دين از منظر قرآن، علي اصغر عليايي، موسسه امام خميني ره، مقطع ارشد، بهمن 1392.
-    نظريه امنيت اجتماعي در قرآن و سنت، علي مهديان، شوراي مديريت حوزه علميه قم، سطح چهار، اسفند 1392. 
-    بررسي انتقادي نظريات سلطه رسانه در ارتباطات، اعظم عسگرپور، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،(مقطع ارشد)، اسفند 1392. 
-    مباني و اصول اسلامي اخلاق رسانه، آفرين قائمي، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، (مقطع دكتري)، بهار 1392.
-    تحليل هاي ساختي – تضادي در نظريه قرآني كجروي، علي سليمي، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، (مقطع دكتري)، شهريور1393.
-    بررسي جامعه شناختي تغييرات سبك زندگي با تاكيد بر الگوي پوشش در دو دهه اخير ايران، حميد دهقانيان، دانشكده الهيات دانشگاه قم،(مقطع ارشد)، شهريور 1393. 
-    راهكارهاي كنترل اجتماعي از ديدگاه آموزه هاي قرآن، محمد داوري، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، (مقطع دكتري)، بهمن 1393.
-    نخبگان و شكست هاي نوسازي درافغانستان، عوضعلي سعادت، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، (مقطع دكتري)، بهمن 1393.
-    بررسي اخلاق خبررساني از منظرآيات وروايات، حميده سادات خاتمي، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، (مقطع ارشد)، بهمن 1393.
-    الگوي تبليغ كارآمد روحانيت شيعه در عرصه بين الملل، رسول خضرلو، شوراي مديريت حوزه، (سطح چهار)، اسفند 1393.
-    نقش اخلاق اجتماعي در ارتقاي عملكردمبلغان ديني، سيد علي فتاحي، شوراي مديريت حوزه، (سطح سه)، اسفند 1393. 
-    الگوي ارتباطات ميان فرهنگي در اسلام، حسن يوسف زاده، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،(مقطع دكتري)، بهار 1394.
-    بازنمايي هويت دخترانه در فيلم سينمايي، محمد صالح اميربيگي تفتي، دانشكده صدا و سيماي قم، (مقطع ارشد)، 19/5/1394.
-    نقش تاريخي لويه جرگه درتحولات سياسي افغانستان، روح الله رضواني، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، (مقطع دكتري)، 14/7/94.
-    تبيين چارچوب مفهومي نظريه فرهنگ از منظر حكمت متعاليه، ميثم صداقت زاده، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، دانشكده علوم اجتماعي، (مقطع دكتري)، مهر1394. 
-    نقش مباني فرهنگ اسلامي در گسترش آن، عزيزالله طالبي مجرد، موسسه امام خميني ره، (مقطع ارشد)، 7/8/94. 
-    تفريح در سبك زندگي اسلامي، رسول حامدنيا، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، (مقطع دكتري)، زمستان 1394.
-    بررسي تحليلي ابعاداخلاقي طلاق از جهت فردي و اجتماعي از منظر اسلام، مهدي كاملي، شوراي مديريت حوزه علميه، (سطح سه)، بهمن 1394. 
-    بررسي سياست هاي تنوع فرهنگي حكومت آل بويه و ارائه الگوي آن، مهدي محمدي صيفار، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، (مقطع دكتري)، خرداد 1395. 
-    تبيين فرايندتكوين و تحول فرهنگ با تاكيد برحكمت صدرايي، محسن لبخندق، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، دانشكده علوم اجتماعي، (مقطع دكتري)، خرداد 1395. 
-    طراحي مدل تامين اجتماعي بارويكرداسلامي، محمد حسين شيخي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، رشته مديريت(سياست گذاري عمومي)، (مقطع دكتري)، زمستان1395. 
-    بازسازي الگوي زيست ارتباطي درجامعه اسلامي برپايه مفهوم ولايت، عيسي جهانگير، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، دانشكده علوم اجتماعي، (مقطع دكتري)، پاييز 1395. 
-    كثرت گرايي روش شناختي در علم اجتماعي اسلامي، رضا كلوري، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، (مقطع دكتري)، زمستان 1395.
-    تاثيرساختار نظام بين الملل بر گفتمان هويتي شيعه، سيدعلي رضا عالمي، مجتمع آموزش عالي امام خميني ره، وابسته به جامعه المصطفي العالميه، شهريور1396. 
-    بررسي انتقادي مباني فلسفي نظريه هاي بازنمايي در مطالعات فيلم از منظر آموزه هاي اسلامي با تاكيد بر نظريه هاي واقعگرايي، سيدحميد ميرخندان(مشكات)، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، دانشكده علوم اجتماعي، تيرماه 1396.
-    بازخواني انتقادي نظريه هاي تكنولوژي رسانه در تحول تصويرانسان از جهان، محمد حسني، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، دانشكده علوم اجتماعي، تابستان 1396.
-    روش مدل يابي مفاهيم و سازه هاي روان شناختي از متون اسلامي، مسعود نورعلي زاده ميانجي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، مقطع دكتري، بهمن 1396. آثار و تاليفات

كتاب

-    تحليلي اجتماعي از صله رحم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم، چاپ اول 1379، چاپ دوم 1386.
-    تبيين جامعه شناختي مهريه، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، چاپ اول 1380، چاپ دوم 1391.
-    اسلام و جامعه شناسي خانواده، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،1383، و چاپ دوم، 1385(با همكاري حسين بستان ومحمد عزيز بختياري )
-    مباني مردم شناسي دين، برايان موريس، زلال كوثر، قم، 1383 (باهمكاري محمد فولادي)
-    پايان نامه نويسي، جمعي از نويسندگان، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، قم، 1383، (مقاله 5 و 7) 
-    علوم اجتماعي(درمقطع سوم دبيرستان)، وزارت آموزش و پرورش، تهران( به اتفاق جمعي از نويسندگان)، تابستان 1388.
-    مفاهيم و ديدگاه هاي نظري در حوزه حماسه سياسي و حماسه اقتصادي، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، قم، ارديبهشت 1392. 
-    مفاهيم و ديدگاههاي نظري در موضوع فرهنگ و اقتصاد، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، قم، فروردين 1393.
-    سرگرمي رسانه اي: رويكردي اسلامي - ارتباطي به سرگرمي در سيماي ملي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، قم، 1394.
-    شاخص هاي سبك زندگي اسلامي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، قم، بهار1394(باتفاق جمعي از نويسندگان)
-    الگوي مطلوب فراغت و تفريح ازديدگاه اسلام، موسسه فرهنگي هنري دين و معنويت آل ياسين، قم، زمستان 1395.
-    مهماني و ميزباني درسبك زندگي اسلامي، موسسه فرهنگي و هنري دين و معنويت آل ياسين، قم، زمستان 1395(مشترك با آقاي نصرالله نظري).
-    ارزشهاي اجتماعي از منظر قرآن كريم، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، تهران، بهار 1396و بهار1397.


مقاله

) مقالات (تاليف و ترجمه بيش از 80 مقاله در حوزه علوم اجتماعي، منتشرشده در مجله معرفت، فصلنامه علوم سياسي، كتاب زنان، شيعه شناسي، آينه پژوهش و...از آن جمله:


1-2-2: (علمي – تخصصي و علمي ترويجي)
-    پويش مهاجرت در جهان سوم، معرفت، شماره 2.
-    فرايند ارزيابي پايگاه اجتماعي، معرفت، شماره 21.
-    نگرش، معرفت، شماره 25.
-    جامعه شناسي دين از ديدگاه وبر، برايان موريس، ترجمه، معرفت، شماره 34.
-    تعريف دين، دين و اجتماع، بتي شارف، ترجمه، معرفت، شماره 47و 48.
-    نقدكتاب«مباني جامعه شناسي» نامه علوم انساني، شماره 2، تابستان 1379.
-    كاركرد اجتماعي موجود دين، چارلز ديويس، ترجمه، معرفت، شماره 56.
-    هويت ديني جديد ما، چارلز ديديس، ترجمه، معرفت، شماره 72. 
-    آسيب هاي اخلاقي، ماهنامه ديدارآشنا، 1377.(سه شماره )
-    موانع رشد جامعه شناسي در ايران، خبرنامه پژوهشي، 1378.
-    توسعه جامعه شناسي دين به عنوان يك رشته، بارباراهارگروو، ترجمه، معرفت، شماره 80.
-    فريب در ازدواج از نگاه روان شناسي اجتماعي، فصلنامه كتاب زنان، شماره 25، 1383.
-    درباره تلخيص، فصلنامه پژوهش، پيش شماره اول، پاييز 1383.
-    جامعه شناسي تاريخي، آناگرين و كات تروپ، ترجمه، معرفت، شماره 91، 1384.
-    چگونگي گذران اوقات فراغت، هفته نامه پرتو سخن، 15 تيرماه 1379.
-    مطالعه ميداني، فصلنامه پژوهش، پيش شماره دوم، پاييز و زمستان 1384.
-    قدرت نرم ايران و امريكا در منطقه، فصلنامه علوم سياسي، شماره 31، پاييز 1384.
-    كاركرد معناسازي دين از ديد گليفورد گيرتز، معرفت، شماره 99. 
-    تحليل پديدارشناسي تعزيه، فصلنامه شيعه شناسي، شماره 14، تابستان 1385.
-    مميزي كتاب، سياست گذاري فرهنگي جمهوري اسلامي، آينه پژوهش، شماره 103، فروردين و ارديبهشت 1384.
-    ديپلماسي فرهنگي امريكا وفرانسه در توسعه زبان انگليسي و فرانسه، فصلنامه علوم سياسي، شماره 36، زمستان 1385.
-    ريشه يابي جامعه شناختي بي حجابي، فقه، شماره 51- 52، بهار و تابستان 1386.
-    تحليل ارتباطي نقش رسانه ها در جنگ خليج فارس، ايموري. اي. گريفين، معرفت، شماره 116، مرداد ، 1386.
-    جهاني شدن، يكسان سازي يا تنوع فرهنگي و سياست هاي ملي، معرفت، شماره 123، اسفند 1386.
-    مكتب مطالعات فرهنگي، معرفت، شماره 126، خرداد 1387.
-    تحليلي ارتباطي از جايگاه كعبه معظمه، معرفت، شماره 127، تير 1387.
-    جامعه پذيري سياسي و تربيت سياسي، فصلنامه راه تربيت، سال دوم، شماره پنجم، تابستان، 1387.
-    دين و رسانه، معرفت، شماره 131، آبان 1387.
-    ارتباطات ميان فرهنگي در يك نگاه، معرفت 139، تير 1388.
-    نقش رسانه هاي جمعي در گسترش امر به معروف و نهي از منكر، دو فصلنامه الهيات اجتماعي، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 88. 
-    استعمار و استقلال كشورهاي اسلامي، معرفت 150، خردادماه 1389.
-    روش شناسي ابن خلدون، دو فصلنامه علمي– تخصصي پژوهش، شماره اول، سال اول، بهار و تابستان 1388. 
-    مشكلات تبيين علمي در جامعه شناسي، دو فصلنامه علمي– تخصصي پژوهش، شماره دوم، سال اول، پاييز و زمستان 1388. 
-    روحانيت به مثابه يك منبع پيام براي مخاطبان جوان، ارائه شده به همايش ملي مناسبات روحانيت و نسل جوان، چاپ شده در جلد يك مجموع مقالات همايش، مهرماه 1388.
-    اخلاق جهاني به مثابه بنياني براي جامعه جهاني، ترجمه هانس كونگ، معرفت اخلاقي، شماره 5، زمستان 1389.
-    دين و سرگرمي رسانه اي، فصلنامه علمي تخصصي دين و رسانه، (شماره يك)، پياپي 96، زمستان 1389.
-    اهداف اطلاع رساني رسانه اي از ديدگاه قرآن كريم، فصلنامه علمي تخصصي بازتاب انديشه، شماره 2، پياپي 117، تابستان 1390.
-    رسانه ديني وچيستي آن(رويكردي توصيفي- هنجاري)، فصلنامه دين و رسانه، شماره چهارم، پاييز 1390. 
-    تحليل محتواي سريال مذهبي«روز حسرت»، فصلنامه دين و رسانه، شماره پنجم، زمستان 1390.
-    نقش رسانه هاي جمعي در انتقال ارزش هاي اجتماعي (با تاكيد بر رسانه ملي)، ماهنامه علمي ترويجي معرفت، شماره 179، آبان 1391. 
-    چالش هاي اخلاقي رسانه، سخنراني ويرايش شده در همايش، ويژه نامه همايش بين المللي اخلاق و اديان، شماره 3، اسفندماه 1391(ص 2- 38). 
-    روشنفكر اصيل انقلاب اسلامي و رسالت او، فصلنامه علوم انساني اسلامي صدرا، شماره 4و5، زمستان 91و بهار 92 (ص 56-63).
-    رسانه ملي و سبك زندگي، مصاحبه مكتوب با ماهنامه علمي ترويجي معرفت، شماره 186، خرداد 1392. 
-    سياست هاي جمعيتي و نقش رسانه، مصاحبه چاپ شده در ضميمه نشريه معرفت، آبان 1392(ص 131- 147) 
-    اقتراح گفتمان ساز در زمينه افزايش جمعيت، مصاحبه با فصلنامه تخصصي رسانه و خانواده، شماره هشتم و نهم، پاييز و زمستان1392(ص11-30).
-    فقه اجتماعي، مصاحبه(چاپ شده در مجموع مصاحبه هاي فقه اجتماعي، به كوشش محمد باقر رباني، قم، مركز فقهي ائمه اطهار(ع)، 1393: ص 101- 141) 
-    فرصت ها و چالش هاي رسانه هاي سايبري در پيام رساني ديني،( با همكاري مجيد مبيني)، نشريه علمي ترويجي معرفت شماره 198، خرداد1393. 
-    نقش رسانه ها در تحكيم خانواده ايراني، دو فصلنامه علمي تخصصي فرهنگ و تربيت، شماره اول، بهار و تابستان 1393 (با همكاري رفيع الدين اسماعيلي).
-    نسبت ميان اخلاق و آداب؛ با تاكيد بر اخلاق و آداب اسلامي، معرفت اخلاقي(دو فصلنامه علمي ترويجي)، شماره 15، بهار و تابستان 93(با دو شماره تاخير بهار و تابستان94).
-    جايگاه كانوني مولفه معنويت در الگوي پيشرفت اسلامي، پژوهش نامه علوم انساني اسلامي، دو فصلنامه تخصصي، شماره 3، بهار و تابستان 1394(با همكاري محمد رضا زالي). 
-    نظريه استفاده ورضامندي، رويكردي تحليلي – انتقادي، معرفت ترويجي، شماره 212، مرداد 1394(با همكاري حسين رئيسي واناني). 
-    مصرف گرايي در سبك زندگي مدرن و ديني، پژوهش نامه سبك زندگي(دو فصلنامه علمي–تخصصي)، سال اول، شماره 1، پاييز و زمستان 1394. 
-    نقش عوامل معنوي در رويش و بالندگي تمدن، فصلنامه علمي ترويجي پژوهش هاي مهدوي، شماره 14،‌ پاييز 1394. 
-    جايگاه دين در گفتمان طالبانيسم، فصلنامه علمي تخصصي مطالعات فرهنگي اجتماعي حوزه، شماره دوم، بهار1394(باهمكاري علي رضا حسني).
-    رسانه و نقش آن درجامعه پذيري و فرهنگ سازي كودكان و نوجوانان، فصلنامه كودك، نوجوان و رسانه، شماره 11( شماره پياپي 64)، بهار 1395.
-    نقدوبررسي مفهوم سبك زندگي در انديشه بورديو، ماهنامه معرفت، شماره 231،اسفند1395(باهمكاري حبيب الله نجفي).
-    سياست هاوشگردهاي تبليغي وهابيت در جهان، ماهنامه معرفت، شماره 231، اسفندماه 1395(با همكاري رسول خضرلو).

 

2-2-2: مقالات علمي – پژوهشي
-    مروري بر ويژگي هاي فرضيه و نقش آن در مطالعات تجربي، فصلنامه معرفت فلسفي، شماره 26، سال هفتم، شماره دوم، زمستان 1388.
-    اخلاق جهاني، ضرورت جامعه جهاني، پژوهش نامه اخلاق، سال يكم، شماره دوم، زمستان 1387.
-    دين و نهادهاي اجتماعي، فصلنامه معرفت فرهنگي اجتماعي، سال دوم، شماره 5، زمستان 1389.
-    الگوي مطلوب سرگرمي دريك رسانه ديني(با تاكيد بر رسانه ملي)، فصلنامه معرفت فرهنگي اجتماعي، شماره 8، پاييز 1390. 
-    جهاني شدن و فناوري هاي ارتباطي در ايران پس از انقلاب اسلامي، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي، سال نهم، شماره 29، تابستان 1391(با همكاري محمدحسين ظريفيان).
-    تكاپوي نظري براي كشف مواضع هنجاري اسلام در باره سرگرمي، فصل نامه معرفت فلسفي، شماره 36، تابستان1391( با همكاري ناصر باهنر).
-    روابط عمومي اسلامي، جامعه و اخلاق حرفه اي، ارائه شده به دومين كنگره جهاني كارگزاران مسلمان روابط عمومي، 18و 19 آذر ماه 1391 مصادف با 8و 9 دسامبر 2012 در تهران (مقاله برگزيده و مشمول جايزه) 
-    الگوي شخصيتي مرد درفرهنگ اسلامي- ايراني وانعكاس آن در سينما، فصلنامه معرفت فرهنگي اجتماعي، شماره 9، زمستان 1390(با همكاري رفيع الدين اسماعيلي).
-    رسانه و نقش آن در تغيير الگوي زيستي خانواده، در مجموعه مقالات همايش ملي انديشه راهبردي زن و خانواده، مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري و مركز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران، بهمن ماه 1391. 
-    نابرابري اجتماعي از ديدگاه قران كريم با تاكيد بر تفسير الميزان، فصلنامه معرفت فرهنگي اجتماعي، شماره 11، تابستان 1391(با همكاري صادق گلستاني).
-    طلاق، علل اجتماعي و آثار آن، دانشنامه فرهنگ فاطمي، نشر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه، جلد ششم، بهار 1393.
-    نسبت ميان اخلاق و آداب(با تاكيد بر اخلاق و آداب اسلامي)، ارائه شده در چهارمين همايش ملي اخلاق و آداب زندگي، دانشگاه زنجان، (18 ارديبهشت 1393)، نشر يافته در مجموع مقالات همايش.
-    سينماي ايران و ارزيابي ابعاد شخصيت مرد در آن براساس متون اسلامي، معرفت فرهنگي اجتماعي، شماره 14، بهار 1392(با همكاري رفيع الدين اسماعيلي).
-    اشاعه نوآوري ازديدگاه قرآن؛ رويكردي نو در بررسي تبليغ دين، دو فصلنامه دين و ارتباطات، شماره پياپي 43، بهار و تابستان 1392(با همكاري اسماعيل صابر كيوج).
-    هاليوودو توطئه اسلام هراسي با شگرد نفوذ در ناخودآگاه، معرفت فرهنگي اجتماعي، شماره 16، پاييز1392 (با همكاري سيد مهدي گنجياني). 
-    روش شناسي نظريه اجتماعي اميل دوركيم، معرفت فرهنگي اجتماعي، شماره 17، زمستان1392(با همكاري محمد داود مدقق).
-    علامه طباطبايي و بنيادهاي هستي شناختي فرهنگ، معرفت فرهنگي اجتماعي، شماره 18، بهار 1393.
-    رابطه عامليت و ساختارازديدگاه علامه طباطبايي، معرفت فرهنگي اجتماعي، شماره 19، تابستان 1393 (با همكاري نصرالله نظري).
-    ارتباط عفيفانه در شبكه هاي اجتماعي سايبري، فصلنامه مطالعات فرهنگ- ارتباطات، شماره 27، پاييز 1393. 
-    نقش فرهنگ و ساختارهاي فرهنگي در تحولات جمعيتي، معرفت فرهنگي اجتماعي، شماره 21، زمستان 1393(با همكاري اسماعيل چراغي).
-    سبك اهل البيت(ع) در تفريحات و اوقات فراغت، دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسي، شماره 16، بهارو تابستان 1394. 
-    جايگاه صله رحم در سبك زندگي ديني، پژوهش نامه اخلاق، شماره 27، بهار 1394. 
-    سرگرمي و لهو در قرآن كريم، فصلنامه شيعه شناسي، شماره 48، زمستان 1393(با يك سال تاخير در نشر) 
-    مباني انسان شناختي سبك زندگي طيبه ازديدگاه قرآن، پژوهش نامه اسلامي زنان و خانواده، دو فصلنامه، شماره 5، پاييز و زمستان 1394(با همكاري اخلاقي، عزيزي كيا و صفورايي).
-    فراغت و تفريح در انديشه متفكران مسلمان، فصلنامه معرفت فرهنگي اجتماعي، شماره 26، بهار 1395.
-    زمينه هاي روابط فرازناشويي در ايران؛ مطالعه موردي شهرتهران، فصلنامه معرفت فرهنگي و اجتماعي، شماره 27، تابستان 1395(با همكاري عبدالهادي صالحي زاده).
-    عوامل ساختاري بي تقوايي در شبكه هاي اجتماعي سايبري، دو فصلنامه دين و ارتباطات، شماره 49، بهارو تابستان 1395(ص 109- 136) (با همكاري محمد جواد نوروزي اقبالي). 
-    راهكارهاي نهادينه شدن تقوا در رفتار كاربران ايراني شبكه هاي اجتماعي اينترنتي، دو فصلنامه دين و سياست فرهنگي، سال ششم، بهارو تابستان 1395(ص 111- 135)(با همكاري محمد جواد نوروزي اقبالي).
-    تطورات اصل عينيت گرايي وبي طرفي دراخلاق حرفه اي رسانه ها، دوفصلنامه دين و سياست فرهنگي، شماره 7، پاييز و زمستان 1395(ص 95- 130)(باهمكاري احمد كوهي).
-    كاركردهاي مهماني در سبك زندگي اسلامي، دو فصلنامه علمي پژوهشي پژوهش نامه سبك زندگي، شماره 3، پاييز و زمستان 1395(با همكاري نصرالله نظري).
-    سبك زندگي با رويكرد معنوي، دو فصلنامه علمي پژوهشي پژوهش نامه سبك زندگي، شماره 4، بهار و تابستان 1396(ص 73- 97).  
-    زمينه ها و نقاط عطف اسلام هراسي رسانه اي، فصلنامه معرفت فرهنگي اجتماعي، شماره 30، بهار 1396(ص 5-30)(با همكاري عباس عيسي زاده و سيد حسين اخوان علوي).
-    مفهوم كاوي اوقات فراغت بارويكرد اخلاق اسلامي، پژوهش نامه اخلاق، شماره 35، بهار1396(ص 79- 102)(باهمكاري نقي سنايي).
-    مباني هستي شناختي سبك زندگي طيبه از ديدگاه قرآن كريم، دو فصلنامه پژوهش نامه اسلامي زنان و خانواده، شماره 8، بهار و تابستان 1396(ص 107- 128)(با همكاري اخلاقي، صفورايي و عزيزي كيا).
-    لايه ها و سطوح معنايي فيلم و سنجش تاثيرات اخلاقي آن برتماشاگر، فصلنامه علمي پژوهشي پژوهش نامه اخلاق، شماره 36، تابستان 1396(ص 121- 142)(باهمكاري محمد اسلامي).
-    علم اجتماعي بومي(چيستي و چرايي)، دو فصلنامه اسلام و علوم اجتماعي، سال نهم، بهار و تابستان 1396(ص 41- 70).  
-    رفتارشناسي مخاطب دينداردرمواجهه با ابعاد موسيقايي برخي برنامه هاي سيماي ملي، فصلنامه معرفت فرهنگي اجتماعي، شماره 33، زمستان 1396(ص5- 24)(با همكاري خديجه خدابنده). 
-    راهبردهاي فهم پديده اسلام هراسي برپايه شرق شناسي، فصلنامه راهبرد، شماره 87، تابستان 1397، ص 115- 140(باهمكاري عباس عيسي زاده و سيد حسين اخوان علوي).
-    انديشه اجتماعي درمعارف اهل بيت(ع)، ارائه شده به كنگره بين المللي نقش شيعه درپيدايش و گسترش علوم اسلامي، داراي مجوز علمي پژوهشي(ISC)، قم، ارديبهشت ماه 1397.
-    تحليل انتقادي روايت پيامبران درتلويزيون ازمنظرالگوي مفهومي اسوه پردازي ديني، فصلنامه مطالعات فرهنگ وارتباطات، شماره 43،پاييز1397(ص181- 200)(باهمكاري نعمت الله كرم اللهي و علي وحيدي فردوسي). 
-    رويكردي اخلاقي به سرگرمي دررسانه ملي، ارائه دراولين همايش اخلاق ورسانه، بارتبه علمي پژوهشي در آذرماه 1397 (21/9/97). 


3-2-2)مجموعه مقالات همايش ها
- سبك زندگي اهل البيت (ع) درتفريحات و اوقات فراغت، در مجموعه مقالات برگزيده همايش علمي پژوهشي سبك زندگي اهل البيت، وابسته به مجمع جهاني اهل البيت(ع)، ج1، بهمن 93،(ص 232- 263).
- جايگاه صله رحم در سبك زندگي اهل البيت(ع)، آدرس فوق، ج2، بهمن 93،(ص 72-98 ).
- واكاوي راه پيمايي و گردهمايي اربعين، در مدنيت، عقلانيت و معنويت در بستر اربعين به كوشش مسعود معيني پور، 1394(ص97- 105).
- فقه و ملزومات هنجاري سبك زندگي، ويرايش متن دو جلسه سخنراني در نشست هاي علمي مركز فقهي ائمه اطهار(ع) (2/11/92)، چاپ شده در مجموعه نشست هاي علمي اين مركز، شماره 5، 1396(ص 53-92). 
- اخلاق فراغت، دركتاب دانشنامه اخلاق كاربردي، احمد حسين شريفي و همكاران، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، ج3، 1396(ص82- 131).
4-2-2) تهيه و تدوين جزوات درسي: مباني جامعه شناسي، جامعه شناسي دين، آسيب شناسي اجتماعي، قشربندي اجتماعي، دين و رسانه، تغييرات اجتماعي و...افتخارات

- دريافت لوح تقدير از موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، به عنوان دانشجوي نمونه مقطع كارشناسي ارشد پيوسته رشته جامعه شناسي، در جشن فارغ التحصيلي، بهار 1378.
- دريافت لوح تقدير از دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)، به دليل ترجمه كتاب «مطالعات مردم شناختي دين» به عنوان«ترجمه كتاب برتر»، هفته پژوهش، 1383. 
- دريافت لوح تقدير از موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، به عنوان پژوهشگر ممتاز، هفته پژوهش، 3/10/1387.
- دريافت لوح تقدير از دومين همايش بين المللي دين و رسانه، به دليل ارائه و تاييد مقاله «رويكردي اسلامي به سرگرمي رسانه اي»، زمستان 1388.
- دريافت لوح تقدير از همايش حوزه، رسانه و ارتباطات با رويكرد بين المللي، به دليل ارائه و تاييد مقاله«الگوي مطلوب سرگرمي در رساله ديني(با تاكيد برسيماي ملي)، خرداد 1391. 
- دريافت لوح تقدير و بلور ويژه از دومين كنگره جهاني كارگزاران مسلمان روابط عمومي، به دليل ارائه و تاييد مقاله، «روابط عمومي اسلامي، جامعه و اخلاق حرفه اي»، تهران، 18 و 19 آذر 1391.
- دريافت لوح تقدير از موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، به عنوان پژوهشگر برتر، هفته پژوهش، 1392.
- دريافت لوح تقديراز مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، به دليل همكاري در پيشبرد ماموريت هاي اين مركز، 30/9/1392.
- دريافت لوح تقدير از مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي، به دليل عضويت در برخي كميته هاي علمي و همكاري مشاوره اي، 21/10/1392.
- دريافت لوح تقدير از موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، به عنوان پژوهشگر ممتاز، هفته پژوهش 1393.
- دريافت لوح تقدير از مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي، به دليل عضويت در برخي كميته هاي علمي و همكاري مشاوره اي، 27/8/1393.
- دريافت لوح تقدير از همايش بين المللي انديشه هاي علامه طباطبايي ره در تفسير الميزان، به دليل ارائه و تاييد دو مقاله علمي پژوهشي با عنوان«علامه طباطبايي و بنيادهاي هستي شناختي فرهنگ» و « عامليت و ساختار از ديدگاه علامه طباطبايي»، آبان 1393.
- دريافت لوح تقدير ازموسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، به عنوان پژوهشگر ممتاز، هفته پژوهش 1394(26/9/94).
- دريافت لوح تقدير از جشنواره هنر آسماني، وابسته به مركز مديريت حوزه علميه، به پاس فعاليت در عرصه هاي نظري هنر و رسانه، هفته پژوهش1394(1/10/94).
- دريافت لوح تقدير ازمركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي، به پاس همكاري پژوهشي، هفته پژوهش 25/9/96. 
- دريافت لوح تقديرو جايزه از اولين جشنواره ملي كتاب سال سبك زندگي، به پاس نگارش كتاب«شاخص هاي سبك زندگي»(با همكاري جمعي ازنويسندگان)، 19/ 12/ 96.
- دريافت لوح تقديراز موسسه فرهنگي هنري سبك زندگي آل ياسين، به پاس همكاري آموزشي و پژوهشي بااين موسسه، اسفند 1396. 
- دريافت لوح تقدير ازموسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، به پاس كسب رتبه استاد نمونه در سال تحصيلي96-97، ارديبهشت ماه 1397.
- دريافت لوح تقدير از مركز تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، به پاس همكاري پژوهشي با اين مركز، آذرماه 1397.
 سفرهاي علمي


فعاليت هالي فرهنگي، تبليغي