سيدمحمدكاظم رجائي ‎رامشه

گروه : اقتصاد
rajaii@iki.ac.ir


زندگي نامه

اينجانب سيد محمد كاظم رجائي رامشه در شهريور ماه 1339 در شهر حناء واقع در شهرستان سميرم «استان اصفهان » به دنيا آمدم. پس از گذراندن دوران راهنمايي به حوزه علميه شهرضا و در سال 1355 به شهر مقدس قم عزيمت و وارد حوزه علميه قم شدم. موقعيت زماني و شور انقلاب در بين طلاب آن زمان تقريباً تمامي طلاب را به صحنه هاي پر شور انقلاب و پس از آن به جاذبه هاي دفاع مقدس مي‌كشاند و طبيعي بود كه بنده در اين مجموعه قرار داشتم .

حدود سالهاي 63 وارد مؤسسه درراه حق شدم از گذراندن دروس معارف اسلامي به رشته اقتصاد گرايش پيدا كردم. سال 67 وارد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني شده و دوره كارشناسي ارشد پيوسته اقتصاد نظري را شروع و در سال 1375 از پايان نامه كارشناسي ارشد خود با عنوان:« قيمت گذاري در اقتصاد اسلامي » با راهنمايي استاد بزرگوار جناب آقاي دكتر حسين نمازي و مشاوره استاد گرانقدر دكتر سيد كاظم صدر دفاع كردم و همان سال وارد مقطع دكتري شدم و سر انجام در خرداد ماه سال 1384 از پايان نامه خود با عنوان « ماهيت بهره و كارآيي اقتصادي آن » به راهنمايي استاد بزرگوار دكتر پرويز داودي و مشاوره اساتيد محترم حجة الاسلام حسن آقا نظري و دكتر عباس شاكري دفاع كردم. در ايام تحصيل افزون بر تدريس دروس اقتصاد، تا حدودي به مطالعه و تحقيق پرداختم كه حاصل آن انتشار 27 مقاله ، طرح 10 مجلد كتاب در زمينه اقتصاد اسلامي مي باشد.سوابق تحصيلي

خارج فقه و اصول.

 دكتري اقتصاد مؤسسه امام خميني(ره).فعاليت هاي اجرايي
 • مسئول كميته فرهنگي ستاد پشتيباني جهاد استان اصفهان و سمنان در جبهه‌هاي جنوب در سال1360.
 • عضو هيئت علمي گروه اقتصاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) از سال 80
 • دبير پژوهش گروه اقتصاد موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).
 • مدرس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) و برخي از مراكز علمي از سال 71 تا كنون.
 • عضو كارگروه مشترك تحول رفتاري بانكداري جمهوري اسلامي ايران
 • عضو كارگروه مشترك تحول ساختاري بانكداري جمهوري اسلامي ايران
 • عضو شوراي عالي تدوين برنامه پنجم سازندگي
 • عضو كارگروه تدوين سياستهاي پيشنهادي ابلاغي براي برنامه پنجم
 • عضو كارگروه مشترك اقتصادي برنامه پنجم سازندگي (با حكم معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور)
 • عضو ستاد تلفيق برنامه پنجم سازندگي (با حكم معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور)
 • دبير علمي همايشهاي علمي: (ربا چالشها و راهكارها (1385)/ بررسي طرح تحول اقتصادي (5/10/87)/ فقه حكومتي؛ اقتصاد و حكومت 26/2/92)
 • عضو كميته اقتصاد و مديريت گروه علوم حوزه اي دانشگاهي وابسته به دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم از 10/4/ 1387 به مدت دو سال.
 • عضو شوراي علمي گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از 10/4/ 1386 تاكنون.
 • مشاور نهاد رياست جمهوري (معاون اول) در دولت نهم.
 • عضو كميته علوم اقتصادي گروه علوم اجتماعي شوراي برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم تحقيقات و فناوري از 6/9/1390 تا 1/7/1392.
 • عضو شوراي علمي مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري (28/4/89 الي 31/6/1392 با حكم رئيس مركز)
 • عضو شوراي فقهي بانك مركزي سالهاي 1390 و 1391.
 • عضو هيأت مديره انجمن اقتصاد اسلامي حوزه در جند دوره و رئيس انجمن در يك دوره دو ساله
 • رئيس مركز پژوهش كاربردي اقتصادي اجتماعي قدر 1387 تاكنون. (با انجام بيش از 50 طرح تحقيقاتي كاربردي)
 • عضو كارگروه علم انساني اسلامي شوراي اسلامي شدن علوم انساني (شوراي عالي انقلاب فرهنگي 1391-1389.
 • عضو كارگروه اقتصاد تحول در علوم انساني ـ اقتصاد (شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت علوم از 1391 تاكنون)
 • عضو شوراي پژوهشي مركز تحقيقات اقتصاد اسلامي دانشگاه شهيد بهشتي (26/6/1391 تاكنون.
 • عضو هيأت تحريريه مجله علمي پژوهشي اقتصاد؛ دانشگاه شهيد بهشتي .
 • عضو هيأت تحريريه مجله علمي پژوهشي معرفت اقتصاد اسلامي موسسه امام خميني (ره)
 • عضو هيأت تحريريه مجله علمي پزوهشي مطالعات بانكي و مالي؛ مؤسسه عالي آموزش بانكداري/ بانك مركزي)


فعاليت هاي آموزشي

تدريس

 •  اقتصاد خرد (1) مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (كارشناسي) از سال 72 به بعد
 •  اقتصاد خرد (2) مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (كارشناسي) از سال 72 به بعد
 • مباني علم اقتصاد (مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني/ دانشگاه باقر العلوم/ مركز جهاني علوم اسلامي قم).
 • توسعه/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.
 • اقتصاد سنجي / مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (كارشناسي).
 • اقتصاد كلان/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (كارشناسي).
 • اقتصاد خرد و كلان/ دانشگاه امام صادق (ع) دكتري فقه الاقتصاد/ 84.و 91
 • فقه الآيات الاقتصادي / مركز جهاني علوم اسلامي / قم / كارشناسي ارشد / 83 به بعد
 • پول و بانكداري / موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني / كارشناسي
 • فقه الاقتصاد (1 و 2) / مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني/ مركز جهاني علوم اسلامي/ قم/ كارشناسي ارشد / 85 و 86
 • اقتصاد خرد اسلامي ميانه / دانشگاه علوم اقتصادي كارشناسي ارشد/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مركز آموزش بانكداري بانك مركزي/، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
 • موضوعات انتخابي؛ كارشناسي ارشد؛ دانشگاه شهيد بهشتي،
 • فقه اقتصادي (فقه الربا) كارشناسي ارشد موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.
 • فقه اقتصادي (فقه الشروط) كارشناسي ارشد موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.
 • اصول فقه (رسائل) پايه هاي 7 و 8 و 9 حوزه علميه قم.


فعاليت هاي پژوهشي

طرح تحقيقاتي

 

1. قيمت گذاري در اقتصاد اسلامي/ مجري/ معاونت امور اقتصادي وزارت اقتصاد و دارايي / 74

2. اسراف و استفاده بهينه از امكانات اقتصادي / مجري/ مركز پژوهش‌هاي صدا و سيما/ 74 .

3. معجم موضوعي آيات اقتصادي قرآن / مؤلف / مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) / 81

4. مشاركت در تدوين بسته‌هاي متعدد اجرايي ((مانند بسته هاي خانواده؛ مسجد؛ بهره وري و ...) مباني نظري، راهبردها، راهكارها و احكام پيشنهادي) و ارائه در شوراي عالي تدوين برنامه پنجم.

5. مجري طرح مميزي دانش اقتصاد اسلامي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 1390 و 1391.آثار و تاليفات

كتاب

 

1.كتاب معجم موضوعي آيات اقتصادي قرآن كريم / مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني / 1381.

2. كتاب ماهيت بهره و كارآيي اقتصادي آن/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني/ 1384..

3. كتاب مكتب اقتصادي اسلام، ترجمه كتاب المذهب الاقتصادي/ 1386.

4. كتاب شاخص صداقت در بازار اسلامي، مركز بررسيهاي استراتِژيك رياست جمهوري، 1390.

5. كتاب اقتصاد خرد (1)، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) 1391

6. كتاب معيارها و شاخص اسراف، پژوهشگاه بين المللي المصطفي، 1392.

7. كتاب درآمدي بر مفهوم و شاخص عدالت اقتصادي. 1393

8. كتاب درآمدي بر شاخصهاي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، مژسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) و مركز پژوهش كاربردي اقصتادي اجتماعي قدر، 1394.

9. كتاب اقتصاد خرد (2) پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)1394.

10. كتاب الگوي توزيع درآمد و ثروت در قرآن در حال نهايي سازي.

 

مقاله

 

1. نظام مالياتي ايران/ مجله معرفت/ شماره 0و 1

2. بررسي اجمالي ربا/ مجله معرفت شماره 11.

3. دخالت دولت يا آزادي اقتصادي/ مجله معرفت شماره 14

4. توسعه به عنوان هدف (نگرش قرآني)/ مجله معرفت.

5. قيمت گذاري آب/ مجله معرفت.

6. حقوق مالكيت و راهبردهاي آن/ مجله معرفت شماره 53

7. بررسي فقهي قراردادهاي بانكي (جعاله و اجاره به شرط تمليك)/ همايش ربا/ مجموعه مقالات همايش/84.

8. ماهيت بهره و ربا\ ديدگاه مقايسه اي / انديشه حوزه/ دين و اقتصاد. دانشگاه رضوي سال 11\ شماره 53

9. فصلنامه پژوهش‌هاي اجتماعي اسلامي،شماره 3 (پياپي 53)، مرداد و شهريور 1384.

10. پايه هاي نظري بهره در مقايسه با مشاركت و چرخش عملي به سمت مشاركت/ ارائه در همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي/ مجموعه مقالات چهارمين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي/ دانشگاه تربيت مدرس/ 1384.

11. قرآن و تجلي توحيد در اقتصاد/ مجله معرفت/ شماره 66

12. صرفه جويي و اسراف/ مجمع تشخيص مصلحت نظام/ 1386.

13. بازار سازگار با مباني اسلام در مقايسه با بازار رقابت كامل/ كتاب مجموعه مقالات/ پنجمين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي/

14. تقاضا در بازار اسلامي در مقايسه با بازار رقابت كامل/ مجله جستارهاي اقتصادي/ سال چهارم/ شماره هشتم.

15. فقر در قرآن / دانشنامه قرآن كريم / پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

16. صداقت در مقايسه با شفافيت، معرفت اخلاقي » بهار 1391، سال سوم- شماره 10

17. ويژگي هايبازار اسلامي مجله معرفت اقتصاد اسلامي شماره 1

18. درآمدي بر عدالت اقتصادي و شاخصهاي آن مجله معرفت اقتصاد اسلامي شماره 4

19. منحني تقاضا در اقتصاد اسلامي مجله اقتصاد اسلامي شماره 40

20. معيارهاي فقهي اسراف مجله اقتصاد اسلامي شماره 45

21. شاخص صداقت در بازار اسلامي مجله معرفت اقتصاد اسلامي شماره 6

22. اسراف در مصارف بخش خصوصي مجله اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي شماره 9

23. توازن يا شكاف فاحش طبقاتي مجله معرفت اقتصاد اسلامي شماره 7

24. مفهوم و شاخص عدالت اقتصادي، مجله معرفت اقتصاد اسلامي شماره 9.

25. هدف انسان اقتصادي از ديدگاه علامه طباطبايي در مقايسه با اقتصاد كلاسيك، ارائه شده در همايش نظريه هاي علامه طباطبايي 1393.

26. مباني عدالت توزيعي روش مقايسه اي، ارائه شده در همايش ملي پيشرفت از منظر قرآن و حديث، مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، 1393.افتخارات


سفرهاي علمي


فعاليت هاي فرهنگي، تبليغي