سيدمحمدصادق موسوي ‎نسب

گروه : علوم تربيتي
mosavi@iki.ac.ir


زندگي نامه


سوابق تحصيلي

تحصيلات حوزوي:

خارج فقه و اصول.

 

تحصيلات دانشگاهي:

 • كارشناسي‌ارشد: الهيات و معارف اسلامي و علوم تربيتي
 • دكتري روان‏شناسي تربيتي مؤسسه امام خميني(ره).


فعاليت هاي اجرايي

1. معاون آموزشي مؤسسه امام خميني (ره)

2. قائم مقام مدير گروه علوم تربيتي مؤسسه امام خميني(ره)

3. عضو هيئت مديره انجمن تعليم و تربيت اسلامي حوزه علميه قم.

4. مسول امور كارورزي تحقيق

5. عضو شوراي علمي گروه علوم تربيتي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

6. قائم مقام مدير گروه علوم تربيتيفعاليت هاي آموزشي

تدريس 

 

 1. تعليم و تربيت اسلامي 2(عادي) - كارشناسي

 2.   اخلاق 4(عادي) - كارشناسي

 3. اخلاق1(عادي) - كارشناسي

 4. روش تحقيق در علوم تربيتي(پژوهش محور) - كارشناسي

 5. روش هاي آماري در علوم تربيتي(عادي) - كارشناسي

 6. اخلاق 3(عادي) - كارشناسي

 7. اصول مديريت آموزشي(عادي) - كارشناسي

 8. روش هاي آماري در علوم تربيتي(عادي) - كارشناسي

 9. اخلاق 3(عادي) - كارشناسي

 10. اخلاق 4(عادي) - كارشناسي

 11. آشنايي با اصول و فلسفه آموزش و پرورش(عادي) - كارشناسي

 12. روان شناسي تربيتي(عادي) - كارشناسي ارشد

 13. روش تحقيق در تعليم و تربيت اسلامي ـ دكتري

 14. تعليم و تربيت اسلامي پيشرفته ـ دكتري

 15. زبان تخصصي ـ كارشناسي

 16. روانشناسي يادگيري ـ ارشد

تدريس

1. تعليم و تربيت اسلامي، امام خميني ـ علوم انساني، 4 ترم

2. فلسفه تعليم و تربيت، امام خميني، 3 ترم

3. روان شناسي تربيتي، امام خميني ـ علوم انساني ـ مركز جهاني، 5 ترم

4. آمار توصيفي و استنباطي، امام خميني ـ علوم انساني، 2 ترم

5. زيان تخصصي، امام خميني ـ علوم انساني، 3 ترم

6. روشها و فنون تدريس، امام خميني ـ علوم انساني، 2 ترم

7. سنجش و اندازه گيري، جامع? المصطفي ـ امام خميني، 4 ترم

8. معارف قرآن اعم از اصول عقايد و اخلاق اسلامي، دانشگاه آزاد ـ امام خميني ـ دانشگاه علوم انتظامي

7 ترم

9. روشها و مراحل تعليم و تربيت اسلامي، موسسه امام خميني ـ موسسه علوم انساني ـ جامعه المصطفي

5 ترم

10. انسان شناسي در اسلام، موسسه علوم انساني، 10 ترم

11. روان شناسي يادگيري، مركز تخصصي حوزه ـ موسسه امام خميني ـ و ... ، 10 ترم

12. مديريت برنامه ريزي آموزشي، مركز تربيت مدرس صديقه كبري س،1 ترمفعاليت هاي پژوهشي

راهنمايي پايان‌نامه‌ها و رساله‌ها
رديف    عنوان پايان‌نامه/ رساله    دانشگاه يا مؤسسه مربوط    مقطع تحصيلي    سال
1. نقش حكومت اسلامي در تربيت انسان    مؤسسه علوم انساني    ارشد    1386
2. نقش تربيتي استغفار در صحيفه سجاديه    جامعه المصطفي    ارشد    1385
3. نقش تبليغ در تربيت ديني    مدرسه عالي فقه    ارشد           1385
4. روشهاي تربيتي انبيا  ( ع ) در قرآن    مدرسه عالي فقه    ارشد    1385
5. رويكرد تربيت اخلاقي در قرآن    بنت الهدي    دكتري    1396
6. مقايسه دو رويكرد معرفت و محبت در تربيت     بنت الهدي    دكتري    1396
7. يادگيري مشاهده اي در تربيت ديني بر اساس آيات قرآن و روايات    مجتمع امامي خميني     دكتري    1396

8. راهكارهاي انتقال ارزشهاي ديني به كودكان دبستاني    مديريت حوزه هاي علميه    سطح 3    1392
9. نقش نهادهاي اجتماعي در رشد ديني كودكان    مديريت حوزه هاي علميه    سطح 3    1393
10. چالش هاي اخلاقي دبيران ديني مقطع راهنمايي در اموزش دين و راهكارهاي...    موسسه اخلاق و تربيت    ارشد    1393
11. اخلاق پزشكي از ديدگاه اسلام    مديريت حوزه هاي علميه    سطح 3    1393
12. حكومت ديني تربيت محور    جامعه المصطفي العالميه    دكتري    1397
13. سلسله مراتب ارزشها در حديث جنود عقل و جهل    موسسه امام خميني ره     ارشد    1397
14. الگوي مدرسه مسجد محور     موسسه امام خميني ره    دكتري    1397

 

 تحقيقات (راهنمايي، مشاوره و نظارت)
رديف    عنوان تحقيق    نوع مصاحبت    دانشگاه يا مؤسسه مربوط    سال 
1. عوامل تربيت از ديدگاه قرآن    مشاوره    مؤسسه علوم انساني    1383    
2. رابطه عوامل شخصيت و نارسيسيزم پاتولوژيك با جهت گيري ديني    مشاوره    مؤسسه امام خميني    1387   3. عوامل نكرش از ديدكاه اسلام    مشاوره    مركر مديريت حوره هاي خواهران     1389    
4. زمينه هاي دروغ گويي در كودكان و راههاي راست آموزي آنها از نگاه قرآن و روايات    داوري     مركز مديريت خواهران    1394    
5. الاعجاز التربوي في القرآن الكريم    داوري    مجتمع آموزش عالي امام خميني    1394    
6. مثبت انديشي در اسلام و روان شناسي    مشاوره    مديريت حوزه هاي علميه    1393    
7. روش قصه گويي قرآن و تاثيرات آن در تربيت    مشاوزه     دانشگاه معارف اسلامي    1393    
8. آسيب شناسي تربيتي معاشرت خانواده ها با تاكيد بر منابع اسلامي    داوري     جامعه الزهرا    1396    
9. شيوه ها هاي تبليغ و هدايت از ديدگاه قرآن    داوري    مديريت حوزه هاي خواهران    1390    
10. شيوه هاي تعليم و تربيت در قران    داوري     مديريت حوزه هاي علميه    1389    
11. تلقين و حدود كاربست آن در تربيت ديني    مشاوره    موسسه امام خميني ره    1391    
12. اصول و روشهاي تربيتي جنسي كودك و نوجوان    مشاوره    مركز مديريت حوزه هاي علميه    1390    
13. آسيب شناسي مدرك گرايي در حوزه علميه ...    داوري     مركز مديريت حوزه هاي علميه    1395    
14. مديريت ميلهاي انسان در قرآن با تاكيد بر ديدگاه آيت الله مصباح    مشاوره    موسسه امام خميني     1392    
15. بررسي نقش حكومت اسلامي در تربيت ديني    مشاوره    موسسه امام خميني    1392    
16. راهكارهاي دولت اسلامي در زمينه حجاب و عفاف    مشاوره    مديريت حوزه هاي علميه    1393    
17. بررسي تاثير متقابل ظاهر و باطن انسان با تاكيد بر ديدگاه تربيتي امام خميني    مشاوره    موسسه امام خميني    1392    

 

ارزيابي تحقيقات و آثار
رديف    نام تحقيق/ اثر    نام مؤلف    سال ارزيابي    نام مؤسسه يا دانشگاه مربوط
1. بررسي نحوه فراخواني كودك و نوجوان به نماز در تلويزيون محسن علي نقيان 1385 مركز پژوهشي صدا و سيماي قم
2. بررسي اعتدال از منظر قرآن و روايات    عفت مهاجريان    1389    مركز مديريت حوزه علميه خواهران قم
3. شيوه هاي تعليم و تربيت از نظر قرأن    عليرضا ربيع نيا    1389    مركز مديريت حوزه هاي علميه قم
 آثار و تاليفات

1. تحقيقات اتمام‌ يافته/ منتشر شده

رديف

عنوان تحقيق

نوع تحقيق: تأليف/ تدوين/ تحقيق/ ترجمه/ متن درسي/ تصحيح انتقادي و . . .

تاريخ اتمام

محل انتشار يا ارائه (نام ناشر)

1

كتاب مباني فلسفي تعليم و تربيت

ترجمه گروهي

1379

مؤسسه امام خميني

2

كتاب التربي? الوقائي?

ترجمه

1380

در دست انتشار

3

طراحي و تبين الگوي عمومي تربيت ديني در قرآن با تأكيد بر وظايف مربي

تأليف رساله دكتري

1390

در دست انتشار

2. تحقيقات در دست اجرا

رديف

عنوان تحقيق

نوع تحقيق: تأليف/ تدوين/ تحقيق/ ترجمه و . . .

تاريخ شروع

محل ارائه

1

مراحل تعليم و تربيت در اسلام

تحقيق

1390

موسسه امام خميني ره

2

واكاوي مفهوم اصل و روش در تعليم و تربيت اسلامي

مقاله

1390

ـ

3

بازنگري كتاب انسان شناسي در قرآن

تحقيق و بازنگري

1390

موسسه امام خميني

3. مقالات تأليفي (براي مجلات، دانشنامه‌ها، همايش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC)

رديف

عنوان مقاله

نوع مقاله: تأليف/ تحقيق/ ترجمه و...

تاريخ اتمام

محل انتشار يا ارائه

(نام مجله يا مجموعة مربوط)

1

مقاله تربيت ديني

ترجمه از داير? المعارف بين المللي

1381

مجله معرفت

2

مقاله « موضع حكومت علوي در تربيت ديني...»

تأليف

1382

مجموعه مقالات همايش تربيت در كلام و سيره امام علي ع

3

مقاله تربيت ديني هدايت يا تلقين

تأليف

1383

مجله معرفت

4

مقاله قرآن، تربيت؛ رويكرد سلامت

تأليف

1384

مجله تربيت اسلامي ش1

5

مقاله دينداري و رابطه آن با شخصيت

تأليف

1386

مجموعه مقالات نكوداشت دكتر دادستان

6

سبكهاي يادگيري و دلالتهاي آموزشي

تأليف

1387

ـ

7

طراحي و تبيين الگوي عمومي تربيت ديني در قرآن

تأليف

1390

مجله اسلام و پژوهشهاي تربيتيافتخارات


سفرهاي علمي


فعاليت هاي فرهنگي، تبليغي