محمد كريمي

گروه : کلام
karimi5050@iki.ac.ir


زندگينامه


سوابق تحصيلي

خارج فقه و اصول.

كارشناسي ‏ارشد دين شناسي مؤسسه امام خميني(ره).فعاليت هاي اجرايي


فعاليت هاي آموزشي


فعاليت هاي پژوهشي


آثار و تاليفات

كتاب
مشاركت در تأليف

 1. اصطلاح ‏نامه منطق؛
 2. اصطلاح‏ نامه كلام؛
 3. اصطلاح ‏نامه فلسفه؛
 4. معجم موضوعي منطق؛
 5. كلام و فلسفه؛
 6. كتاب‏ شناسي علوم عقلي؛

مقاله

 1. ائمه كفر؛
 2. نظريه قرائت‌هاي گوناگون از ديدگاه آيات و روايات؛
 3. قرائت‌هاي مختلف از دين؛
 4. فطرت و شخصيت؛
 5. نگاهي نو به معجزه؛
 6. قرائت‌هاي متعدد.


افتخارات


سفرهاي علمي


فعاليت هاي فرهنگي، تبليغي