سيداحمد فقيهي آفاراني

گروه : تفسير و علوم قرآن
faghihi@iki.ac.ir


زندگي نامه

سال 1352 بعد از گرفتن مدرك سيكل قديم وارد حوزه اصفهان شده سال 53 وارد حوزه شريفه قم در مدرسه حقاني و از همان سال با استاد فرزانه آية الله مصباح دام ظله العالي آشنا شده و همراهي عزيزاني چون سروران عزيز آقا تهراني، علي مصباح، حقاني، بي ريا و... بسيار ارزشمند بوده در همين سال با نماز آية الله بهجت، آية الله بهاء الديني آشنا شده از خدمت آية الله حائري شيرازي، آية الله ناصري، مرحوم دولابي شركت و بهره مند شده ولي از همان ابتدا با لطف و عنايت حضرت بقية الله الاعظم دست عنايت پدرانه و رحيمانه و كريمانه آية الله مصباح دام ظله العالي احساس مي شد و در سال 60 وارد مؤسسه در راه حق شده در كنار دروس مؤسسه دروس حوزه را گذرانده لمعه و اصول الفقه را خدمت اساتيدي همچون آية الله وجداني، حسيني بوشهري و رسائل را خدمت آية الله اعتمادي و مكاسب و كفايه را خدمت آية الله ستوده گذراندم.

 

در ابتداي درس خارج خوابي را ديده و به خدمت آية الله بهجت رسيدم ايشان فرمودند فعلا درس و نماز ما شركت كنيد تا ببينيم خدا چه مي خواهد و لذا درس فقه ايشان را شركت كرده و گاه به نماز ايشان موفق بوده و گاه به نماز آية الله بهاء الديني موفق بودم ولي متأسفانه از خدمت اين بزرگواران استفاده نكرده و چيزي جز خسارت و زيان بر جاي نماند. دروس مؤسسه را در رشته تفسير و علوم قرآني گذراندم و در سال 1390 موفق به اخذ مدرك دكتري شده موضوع رساله دكتري «روش هاي تربيت اخلاقي قرآن در الميزان» بود كه با همراهي و ارشادات بزرگواراني چون آية الله رجبي و حجة الاسلام و المسلمين فتحعلي به اتمام رسيد و گرنه توان بنده چنين اقتضائي را نداشت.


دو مقاله با عنوان حجاب در قرآن با راهنمايي استاد عبدالهي تهيه شد و در مجله معرفت چاپ شد، دو مقاله نيز با عنوان «آيه اكمال» تهيه شد و در مجله معرفت چاپ شد يك مقاله با عنوان «روش هاي تربيتي قرآن» نيز در مجله معرفت چاپ شد و يك مقاله با عنوان «الگوي تربيتي» در مجله معرفت اخلاقي به چاپ رسيده است و كتابي هم با عنوان «خدا شناسي» -كه همان معارف قرآن آية الله مصباح است- به اسم اين جانب چاپ شده است.


خداوند توفيق داده تقريبا دو يا سه دوره تفسير الميزان به صورت سطحي تا آخر تدريس شده است و يك دوره هم براي رساله مطالعه شده است. دروسي مانند معارف قرآن آية الله مصباح، تفسير ترتيبي قرآن، علوم قرآني، احاديث تربيتي، و... در مؤسسه برگزار شده است.
 سوابق تحصيلي

خارج فقه و اصول.

دكتري تفسير و علوم قرآن مؤسسه امام خميني(ره).فعاليت هاي اجرايي


فعاليت هاي آموزشي


فعاليت هاي پژوهشي


آثار و تاليفات

كتاب

1. روش‏ هاي تربيت اخلاقي در الميزان؛

2. خداشناسي (سلسله دروس انديشه‏ هاي بنيادين اسلامي).
 

مقاله

1. طراحي الگوي دسته‏ بندي روش‏ هاي تربيت اخلاقي؛

2. تربيت اخلاقي از منظر قرآن؛

3. پژوهشي در زمينه نزول آيه اكمال؛

4. حجاب در قرآن.افتخارات


سفرهاي علمي


فعاليت هالي فرهنگي، تبليغي