محمدرضا جباري

گروه : تاريخ
jabarimohammad@iki.ac.ir


زندگينامه


سوابق تحصيلي

1. حوزوي

دوره كامل سطح و شركت در دروس خارج فقه و اصول حضرات آيات عظام: تبريزي، وحيد خراساني و مكارم شيرازي، و اخذ مدرك سطح چهار فقه و اصول.

 

2. دانشگاهي

الف: كارشناسي

كارشناسي معارف اسلامي از موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

ب:‌ كارشناسي ارشد

كارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي از دانشگاه قم به سال 1373

كارشناسي ارشد تاريخ اسلام از موسسه امام خميني به سال 1375

ج: دكتري

دكتري علوم قرآن و حديث از دانشگاه تربيت مدرس به سال 1379.فعاليت هاي اجرايي
 • عضو هيئت علمي و قائم مقام مدير گروه تاريخ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.
 • مدير گروه تاريخ موسسه آموزش عالي حوزوي امام رضا(ع).
 • مدير مسئول دوفصلنامه علمي – پژوهشي تاريخ اسلام در آينه پژوهش.
 • عضو هيئت تحريريه فصلنامه هاي علمي – پژوهشي: تاريخ اسلام در آيينه پژوهش، شيعه‌شناسي، تاريخ اسلام، قرآن شناخت، معرفت اديان، تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي، انتظار موعود، مطالعات تاريخي جهان اسلام، شيعه پژوهي و پژوهشنامه اماميه.
 • عضو هيئت تحريريه فصلنامه علمي – ترويجي سخن تاريخ، و ماهنامه علمي – ترويجي معرفت، و فصلنامه تخصصي نامه تاريخ پژوهان.
 • عضو حلقة كارشناسي دانش‌نامة فاطمي و دانش‌نامة قرآن‌شناسي (پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي)، تا سال1387.
 • عضو شوراي علمي گروه تاريخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 • عضو شوراي علمي گروه تاريخ دانشگاه معارف اسلامي.
 • عضو شوراي علمي گروه تاريخ جامعة المصطفي العالمية.


فعاليت هاي آموزشي

تدريس در مراكز حوزوي:

حوزه علميه قم،

موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني،

جامعة المصطفي العالمية،

موسسه آموزش عالي حوزوي امام رضا (ع)،

جامعة الزهرا(ع)،

 

 مراكز دانشگاهي:

دانشگاه تهران،

علوم پزشكي ايران،

دانشگاه قم، دانشگاه آزاد قم،

دانشگاه باقرالعلوم(ع) 

دانشگاه پيام نور قم از سال 1373 تا كنون.فعاليت هاي پژوهشي

1. عنوان پايان نامه

الف: كارشناسي ارشد

ب: دكتري

ـ كارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي از دانشگاه قم به سال 1373.

موضوع رساله: تحليل تاريخي و فقهي مسأله تقيه.

استاد راهنما: آيت‌الله محمد هادي معرفت.

استاد مشاور: دكتر سيد مصطفي محقق داماد.

ـ كارشناسي ارشد تاريخ اسلام از مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) به سال 1375.

موضوع رساله: پژوهشي پيرامون نهاد وكالت در عصر ائمه عليهم‌السلام.

استاد راهنما: دكتر صادق آئينه‌وند.

استاد مشاور: استاد حسين توفيقي.

ـ دكتري علوم قرآن و حديث، از دانشگاه تربيت مدرس به سال 1379.

موضوع رساله: شناخت و تحليل مكتب حديثي قم از آغاز تا قرن پنجم هجري.

استاد راهنما: دكتر سيدمحمدباقر حجتي.

استاد مشاور اول:دكتر محمد علي مهدوي راد.

استاد مشاور دوم:دكتر نهلا غروي ناييني.

2. طرح هاي تحقيقي

- مجموعه‌اي با عنوان «مسئله‌يابي و شبهه‌شناسي در حوزة مطالعات قرآني» انجام شده، به سفارش پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي.

- طرح تدوين كتاب : تاريخ اسلام به روايت قرآن

3. راهنمايي/ مشاوره/ داوري پايان نامه

راهنمايي و مشاوره و داوري بيش از40 رسالة دكتري و سطح چهار و 70 پايان نامه ارشد و سطح 3 .آثار و تاليفات
 •  كتاب هاي منتشر شده

1. تاريخ عصر غيبت، پژوهشِ گروهي به همراه آقايان مسعود پورسيد آقايي، سيدمنذر حكيم و حسن عاشوري، قم، نشر حضور، 1376.

2. درس‌نامة تاريخ عصر غيبت، متن درسي در برخي مراكز حوزوي، تدوين در سال 1377 ش، اثر برگزيده كتاب سالِ حوزه در سال 1379 ش و چاپ 11 در سال 1387.

3. سازمان وكالت و نقش آن در عصر ائمه (ع)، دو جلد، 1382؛ اثر برگزيدة كتاب سالِ ولايت در سال 1383 و كتاب سالِ حوزه در سال 1382.

4. مكتب حديثي قم، اثر شماره 1 از مجموعه آثار كنگره حضرت معصومه عليها‌السلام، و اثر برگزيده جشنواره دين‌پژوهان در سال 1383.

5. سيره اخلاقي پيامبر اعظم (ص)، نشر معارف، 1390ش.

6. سيره اخلاقي و سبك زندگي حضرت زهرا(ع)، نشر معارف، 1392.

7. تاريخ اسلام 1 و 2، سال دوم و سوم دبيرستان، رشته معارف اسلامي.

8. تاريخ اسلام 1 و 2 ، متن درسي دانشگاه مجازي وابسته به موسسه امام خميني.

9. تاريخ قيام و مقتل جامع سيدالشهدا، پژوهشِ گروهي، قم، مؤسسه امام خميني (ره).

10. تصوير اسلام در دايرة‌المعارف امريكانا، پژوهشِ گروهي، تهران، اميركبير.

11. تصوير شيعه در دايرةالمعارف اسلام، پژوهشِ گروهي، قم، مؤسسه شيعه‌شناسي.

12. سيره معنوي و عبادي معصومان (ع) (آماده نشر).

 • مقالات منتشر شده

بيش از سي مقاله علمي – پژوهش، علمي – ترويجي و تخصصي.

3. مقاله در كتاب

4. مقالات در همايش ها

- سيره اخلاقي و سبك زندگي امام كاظم (ع)؛ همايش سيره و زمانه امام كاظم(ع)

- سيره اخلاقي و سبك زندگي امام جواد(ع)؛ همايش سيره و زمانه امام جواد(ع)

- سيره اخلاقي و سبك زندگي امام هادي(ع)؛ همايش سيره و زمانه امام هادي(ع)

- راهكارهاي مقابله با آسيبهاي اجتماعي در سيره معصومان(ع)، همايش ملي آسيبهاي اجتماعي

- حضرت خديجه(ع) از نگاه همسران پيامبر(ص)؛ همايش بزرگداشت حضرت خديجه(ع)افتخارات
 • استاد نمونه مراكز تخصصي حوزه علميه قم در سال 1394.
 • استاد نمونه موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني در سال 1391
 • استاد نمونه جامعة المصطفي العالميه در سال 1392
 • استاد برتر راهنما و مشاور پايان نامه هاي جامعة المصطفي العالمية در سال1386
 • انتخاب كتاب سازمان وكالت و نقش آن در عصر ائمه (ع)به عنوان اثر برگزيده كتاب سالِ ولايت در سال 1383 و كتاب سالِ حوزه در سال 1382 .
 • انتخاب كتاب مكتب حديثي قم به عنوان اثر برگزيدة جشنواره دين‌پژوهان در سال 1383
 • انتخاب درس‌نامه تاريخ عصر غيبت به عنوان اثر برگزيده كتاب سالِ حوزه در سال 1379


سفرهاي علمي


فعاليت هاي فرهنگي، تبليغي